Grile Bursa de Valori

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Bursa de Valori.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Burse

Extras din document

1).Bursa de valori.Caracteristicile pieţei bursiere sunt:

a) piaţă dematerializată sau simbolică;

b) piaţă eficientă;

c) piaţă organizată;

d) piaţă reprezentativă;

2).Burse de mărfuri.Mărfurile tranzacţionate în burse trebuie să aibă următoarele

caracteristici:

a) să fie bunuri fungibile ;

b) să fie bunuri standardizabile;

c) să fie bunuri cu grad redus de prelucrare;

d) să fie bunuri generale;

3).Burse de valori. Între funcţiile bursei se pot enumera:

a) Organizarea unei pieţe vaste;

b) Formarea unui preţ corect;

c) Armonizare a preţurilor;

d) Organizarea licitaţiilor de vânzare

4).Burse de valori. Între funcţiile bursei se pot enumera:

a) Acoperirea riscurilor.

b) Stabilirea unui preţ mediu

c) Barometru economic.

d) Feed - Back economic.

5).Burse de valori. În cadrul Bursei de Valori Bucureşti funcţionează următoarele

comisii:

a) Comisia de Apel;

b) Comisia de Admitere la Tranzacţionare;

c) Comisia de Reglementare, Dezvoltare şi produse noi.

d) Comisia de Relaţii Internaţionale

6).Pieţe OTC. Brokerii sunt:

a) intermediari autorizaţi

b) mandatari ai vânzătorilor

c) comisionari ce lucrează în numele cumpărătorului

d) societăţi de servicii de investiţii financiare care investesc în nume propriu

7).Pieţe OTC.Dealeri-i sunt:

a) mandatari ai vânzătorilor

b) intermediari autorizaţi care pot realiza plasamente şi în nume propriu

c) comisionari ce lucrează în numele cumpărătorului

d) societăţi de servicii de investiţii financiare care realizează intermedieri pe piaţa

de capital

8).Pieţe OTC.Market makerii sunt:

a) societăţile de intermediere specializate ca „dealer” şi care susţin cererea sau oferta unui titlu anume

b) autoritate de elaborare a reglementărilor pieţei

c) agenţi de bursă specializaţi în crearea unor pieţe de tranzacţii a titlurilor derivate

d) consultanţi specializaţi pe piaţa bursieră

9).Pieţe OTC. Caracteristicile pieţei OTC:

a) Lipseşte o localizare;

b) Stabilirea preţului se face direct prin "negociere";

c) Reglementările sunt mai puţin ferme, este o auto-reglementare de obicei;

d) Se formează un curs unic;

10).Bursa de valori.Caracteristicile pieţei bursiere:

a) Tranzacţiile sunt localizate;

b) În acelaşi moment se pot tranzacţiona titluri la preţuri diferite;

c) Accesul la piaţă este limitat; nu orice titluri financiare au acces la bursă;

d) Stabilirea preţului se face prin licitaţie bursieră;

1).Titluri bursiere.Titlurile primare sunt:

a) titluri ce generează drepturi asupra altor active, denumite active suport.

b) instrumente financiare care se tranzacţionează doar pe piaţa primară de capital;

c) instrumente financiare emise pe piaţa primară de capital şi care sunt generatoare

de drepturi aupra instituţiilor bancare;

d) instrumente financiare ce conferă drepturi patrimoniale şi asupra veniturilor

financiare viitoare ale emitentului;

2).Titluri bursiere. Titlurile derivate sunt:

a) titluri financiare care generează drepturi asupra altor active, denumite active

suport.

b) instrumente financiare care se tranzacţionează doar pe piaţa primară de capital;

c) instrumente financiare emise pe piaţa primară de capital şi care sunt generatoare

de drepturi aupra instituţiilor bancare;

d) instrumente financiare ce conferă drepturi patrimoniale şi asupra veniturilor

financiare viitoare ale emitentului;

3).Titluri bursiere. Activele suport pot fi :

a) active reale, cum sunt mărfurile bursiere;

b) active sintetice;

c) titluri derivate;

d) active imobiliare;

4).Titluri bursiere.Titlurile sintetice sunt:

a) titluri financiare de tipul celor derivate cu referire la active suport sintetizate;

b) titluri financiare virtuale care conferă drepturi asupra unor active imobiliare;

c) titluri de sinteză a dobânzii unor active monetare;

d) titluri emise de instituţii bancare pentru a sintetiza credite pe termen scurt;

5).Pieţe bursiere. Piaţa reglementată este o piaţă pentru valori mobiliare şi alte

instrumentele financiare care:

a) funcţionează regulat şi operează în mod ordonat;

b) reglementează tranzacţiile cu titluri primare şi alte titluri financiare;

c) respectă regulile emise sau autorizate de CNVM, care definesc condiţiile de acces pe piaţă, de operare şi de admitere la cota oficială a anumitor valori mobiliare sau a altor instrumente financiare;

d) respectă cerinţe de raportare şi transparenţă, în vederea asigurării protecţiei

investitorilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Bursa de Valori.doc