Atestat Informatica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Atestat Informatica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

1. Se citeste o data calendaristica sub forma de sir de caractere zz-ll-aa, unde zz,

ll, aa sunt numere. Sa se scrie in fisierul DC.txt ziua care urmeaza acestei date calendaristice

sub forma zz-ll-aa (ziua, luna si anul se memoreaza pe cate 2 cifre) sau mesajul `data

invalida` in cazul in care data calendaristica este eronata. Se considera, in mod

simplificat, an bisect, numarul aa multiplu de 4.

var i,e:integer;

b,bi:boolean;

sa,sl,sz:string[2];

ia,il,iz:byte;

luni:array[1..12]Of 1..31;

dati,dato:string[6];

f:text;

Begin

read(dati);

dato:='';

For i:=1 to 12 do

luni[i]:=31;

luni[2]:=28;

luni[4]:=30;

luni[6]:=30;

luni[9]:=30;

luni[11]:=30;

if length(dati)=6 then

begin

b:=true;

for i:=1 to 6 do

if (dati[i]<'0')or(dati[i]>'9') then

b:=false;

if b then

begin

dato:='0';

sz:=copy(dati,1,2);

sl:=copy(dati,3,2);

sa:=copy(dati,5,2);

val(sz,iz,e);

val(sa,ia,e);

val(sl,il,e);

if iz<luni[il] then

iz:=iz+1

else

if iz=luni[il] then

begin

if il<>2 then

iz:=1

else

if il mod 4 = 0 then

iz:=iz+1

else

iz:=1;

if il<12 then

il:=il+1

else

if il=12 then

begin

il:=1;

if ia<99 then

ia:=ia+1

else

ia:=0;

1

end

else

dato:='data invalida';

end

else

begin

if il=2 then

begin

il:=3;

iz:=1;

end

else

dato:='data invalida';

end;

end

else

dato:='data invalida';

if (dato='0')and(il<13) then

begin

str(iz,sz);

str(il,sl);

str(ia,sa);

if length(sz)=1 then

sz:='0'+sz;

if length(sl)=1 then

sl:='0'+sl;

if length(sa)=1 then

sa:='0'+sa;

dato:=sz+sl+sa;

assign(f,'dc.txt');

rewrite(f);

write(f,datao);

close(f);

end

else

dato:='data invalida';

end;

if dato='data invalida' then

write(dato);

end.

2

2. Se consider_ fi_ierul text FRACTII.IN care con_ine pe fiecare linie c‚te dou_ numere

naturale nenule <= 100, separate printr-un spa_iu, cu semnifica_ia c_ primul num_r reprezint_

num_r_torul, iar al doilea numitorul unei frac_ii.

var f1,f2:text;

a,b,c,d,e:integer;

ir:boolean;

begin

d:=0;

e:=1;

assign(f1,'fractii.in');

assign(f2,'fractii.out');

reset(f1);

rewrite(f2);

while not eof(f1) do

begin

readln(f1,a,b);

if a>b then

c:=b

else

c:=a;

ir:=false;

while (c>1)and (not ir) do

begin

if (a mod c=0)and(b mod c=0) then

begin

a:=a div c;

b:=b div c;

ir;=true;

end;

c:=c-1;

end;

writeln(f2,a,b);

if b<>e then

begin

d:=d*b;

a:=a*e;

e:=e*b;

b:=e;

end;

d:=d+a;

end;

close(f1);

ir:=false;

if d>e then

c:=e

else

c:=d;

while (c>1) and (ir=false) do

begin

if (d mod c=0)and(e mod c=0) then

begin

d:=d div c;

e:=e div c;

ir:=true;

end;

c:=c-1;

end;

write(f2,d,e);

close(f2);

end.

Fisiere in arhiva (1):

  • Atestat Informatica.doc

Alte informatii

probleme rezolvate in Pascal..pt atestat