Examen PSI

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Examen PSI.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 16 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

1. Enumeraţi principalele activităţi din cadrul unei intreprinderi în vederea identificării entităţilor bazei informaţionale.

- Datele supuse prelucrarii;

- Fluxurile informationale;

- Sistemele si nomenclatoarele de coduri;

2. Definiţi tipurile de reţele de calculatoare după aria de întindere geografică.

- după aria de întindere geografică:

- Locale =LAN (Local Area Network) – la nivelul unei organizaţii;

- Metropolitane –MAN (Metropolitan Area Network) – la nivel de oraş, localitate;

- De mare întindere -WAN (World Area Network) (ex. Judeţ, Ţară).

3. Definiţi tipurile de reţele de calculatoare după accesibilitate.

- după accesibilitate:

- Internet (reţeaua Web) – o colecţie mondială de reţele interconectate;

- Intranet – un sit Web sau un grup de sit-uri care aparţin unei organizaţii, accesibil numai

pentru membrii acesteia;

- Extranet – o reţea intranet care este parţial accesibilă utilizatorilor externi autorizaţi.

4. Prezentaţi tipurile de echipamente care pot fi utilizate în cadrul unui sistem informatic.

Echipamente

- Echipamente de calcul : calculatoare, staţii grafice, pentru servere de reţea, servere de baze de date, staţii de lucru (clienţi, utilizatori), UPS-uri.

- Echipamente de comunicaţie : router-e, hub-uri, modem-uri, switch-uri.

5. Enumeraţi produsele software de bază care pot fi utilizate pentru realizarea unui sistem informatic.

Produse software de bază:

- Sisteme de operare pentru serverul de reţea (UNIX, Windows NT server, Windows 2000, Novell) şi pentru staţiile de lucru sau clienţi (Windows 95, Windows 98, Windows NT work station, Windows 2000);

- Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date (ORACLE, SQL Server Microsoft, MySQL, ACCESS, FoxPro etc.);

- Sisteme GIS (Geographical Information System) – utilizate pentru realizarea aplicaţiilor din domeniul cadastrului (stocarea şi prelucrarea datelor spaţiale );

- Limbaje (medii) de programare – utilizate pentru realizare software de aplicaţie

6. Definiţi ciclul de viaţă a unui sistem informatic.

Orice sistem informatic se caracterizeaza printr-un ciclu de viata care incepe cu decizia realizarii unui nou sistem informatic si care sa corespunda mai bine noilor cerinte ale utilizatorilor si se incheie cu decizia de inlocuire a sistemului existent cu unul nou mai performant.

Ciclul de viata se desfasoara pe etape, in cadrul etapelor fiind definite faze si activitati specifice.

7. Enumeraţi etapele ciclului de viaţă a unui sistem informatic în modelul cascadă.

1. Analiza şi definirea cerinţelor

2. Proiectarea sistemului şi software-ului

3. Implementarea şi testarea unităţilor de program

4. Integrarea şi testarea sistemului

5. Exploatarea şi întreţinerea sistemului

8. Enumeraţi metodologiile utilizate în funcţie de modul de abordare şi domeniul de aplicabilitate

­ metodologii din domeniul gestiunii: AXIAL (firma IBM), MERISE (Ministerul industriei-Franta), IE (James Martin), SSADM (Marea Britanie);

­ metodologii orientate obiect: OMT (General Electric -SUA), OOD (Michael Jackson);

­ metodologii pentru conducerea proiectelor de sisteme informatice: SDM / S, METHOD/ 1 Arthur Andersen, NAVIGATOR (Ernst & Young - James Martin).

9. Enumeraţi cele 4 nivele care pot fi identificate în organigrama unei unităţi economice

Productive.

- nivelul conducerii strategice, reprezentat de directorul general şi consiliul de administraţie;

- nivelul conducerii tactice (directori pe funcţiuni);

- nivelul compartimentelor funcţionale (servicii şi posturi de lucru) şi de proiectare, cercetare (laboratoare) care asigură conducerea operativă a sistemului prin şefii lor;

- nivelul compartimentelor de producţie (secţii, ateliere) care realizează funcţia de producţie a sistemului economic.

10. Descrieţi tipurile de legături care pot exista între două mulţimi de entităţi.

11. Definiţi cheia unei relaţii.

12. Enumeraţi metode moderne de analiză şi determinarea cerinţelor sistemului.

- JAD (Joint Application Design);

- Prototipizarea.

13. Enumeraţi arhitecturile de bază pentru un sistem client-server după rolul pecare îl au

componentele client şi server;

- arhitectura de tip server de obiecte;

- arhitectura de tip server de pagini;

- arhitectura de tip server de bază de date.

14. Enumeraţi cele 3 nivele ale noii arhitecturi client-server definite ca urmare a utilizării a unor platforme hard-soft diferite, precum şi integrării bazelor de date în mediul Web:

Răspuns:

- nivelul client, la care se realizează interfaţa cu utilizatorul aplicaţiei;

- nivelul server de aplicaţie, la care se realizează logica aplicaţiei şi prelucrării datelor;

- nivelul server de baze de date, la care se realizează validarea datelor şi accesul la baza de date.

15. Enumeraţi tipurile de instrumente CASE după metodologia pe care o încorporează pentru realizarea sistemelor.

Răspuns:

­ instrumente CASE bazate pe metodologia structurată;

­ instrumente hibride, ce conţin elemente specifice orientării-obiect, dar care nu permit realizarea sistemelor orientate-obiect;

Fisiere in arhiva (3):

  • Examen PSI
    • grile 2012.doc
    • intrebari.doc
    • sql.doc