Grafica in Pascal - Probleme

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grafica in Pascal - Probleme.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 1 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

MoveTo(x,y) – pozitioneaza pixelul curent la coordonatele (x,y)

LineRel(dx,dy) – deseneaza un segment din pixelul curent la pixelul obtinut prin deplasarea cu dx pe orizontala si cu dy pe verticala

ClearViewPort – sterge fereastra curenta

ClearDevice – sterge ecranul graphic si stabileste cursorul in stanga jos

SetColor(culoare) – stabileste culoarea de desenare

SetBkColor (culoare)– stabileste culoarea fondului

PutPixel(x,y,culoare) – aprinde cu colarea specificata pixelul graphic specificat

GetPixel(x,y) – returneaza codul de culoare al pixelului specificat

Line(ui,vi,uf,vf) – deseneaza un segment de dreapta; segm definit de punctele (ui,vi) si (uf,vf)-care devine pixel curent

LineTo(u,v) – deseneaza un segment de dreapta;deseneaza segm de dreapta format din pixelul current si pixelul de coordinate (u,v)-care la final devine pixel curent

Rectangle(u0,v0,uf,vf) – deseneaza un dreptunghi precizat prin varfuri diagonal opuse; (u0,v0)-colt stanga sus si (uf,vf)-colt dreapta jos

Bar(u0,v0,uf,vf) – deseneaza si umple un triunghi cu hasura si culoarea stabilita prin procedura SetFilleStyle

Arc(xc,yc,ui,uf,R) – traseaza un arc de cerc (xc,yc)-coord centrului,(ui,uf)-unghi initial si final[in grade],R=raza

PieSlice(xc,yc,ui,uf,R) – traseaza un sector de cerc

Ellipse(xc,yc,ui,uf,Rx,Ry) – deseneaza un arc de elipsa

FillElipse(xc,yc,ui,uf,Rx,Ry) – deseneaza si umple un sector de elipsa

OutText(text) – scrie un text pe ecranul graphic incepand de la pixelul current

OutText(x,y,text) – scrie un text pe ecranul graphic ale caror coordinate sunt specificate

SetTextStyle(font,directie,marime) – stabileste forma si marimea caracterelor

Circle(xc,yc,R) – deseneaza un cerc

program aproximarea_lui_pi; uses graph;

var gd,gm,u,v:integer; pi_aprox,x,y:real;

n,nrtotal,i:longint; begin

write('Numar total de puncte:'); readln(nrtotal); gd:=detect; InitGraph(gd,gm,'c:bpbgi');

if graphresult<>grok then begin

writeln('eroare initializare grafica');

halt(1); end; n:=0;

for i:=1 to nrtotal do begin

x:=random; y:=random;

if sqrt(sqr(x)+sqr(y))<=1 then n:=n+1;

u:=trunc(479*x); v:=479-trunc(479*y);

PutPixel(u,v,red); end;

SetLineStyle(1,1,3); MoveTo(0,0);

LineRel(479,0);LineRel(0,479);

LineRel(-479,0);LineRel(0,-479); Ellipse(0,479,0,90,479,479);

pi_aprox:=4*n/nrtotal;

readln; closegraph;

writeln('pi aproximativ=',pi_aprox:8:5);

writeln('pi exact=',pi:8:5); readln; end.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grafica in Pascal - Probleme.doc

Alte informatii

universitatea de nord baia mare