Grile ISA

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Aceasta fituica rezuma Grile ISA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

1. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate? a) instrumentul software este un program folosit pentru dezvoltarea programelor de apIicatii b) programele de aplicatii permit dezvoltarea instrumentelor software

c) programele de aplicatii se diversificã in permanenta

2. In categoria instrumentelor software, sunt incluse: a) limbajele de programare b) SGBD-urile c) programele de calcul tabelar d) programele CASE e) programele pentru gestiunea informatiilor personale

3. Limbajele de programare pot fi grupate in urmatoarele categorii: a) limbaje masina b) limbaje de asamblare c) limbaje video d) limbaje de nivel inalt e) limbaje de nivel mediu f) limbaje de nivel foarte inalt g) limbaje nenaturale

4.Cu referire la limbajele masina care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate? a) fiecare procesor avea propriul set de instructiuni b) toate instructiunile de programare erau redactate in cod Java c) programele erau portabile d) procedura de scriere a programelor era dificila e) imposibilitatea executärii programelor pe alte tipuri de calculatoare decât cel pentru care au fost elaborate

5.Cu referire la limbajele de asamblare, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate? a) limbajele de programare au redus dificultatea programarii in limbajele masina prin folosirea mnemonicelor b) codurile pentru operatii si pozitii din memorie sunt reprezentate prin simboluri c) codurile pentru operatii si pozitii din memorie sunt reprezentate prin secvente de cifre binare d) limbajele de programare au redus dificultatea programarii in limbajele masina prin folosirea abrevierilor alfabetice in locul sirurilor de 0 si 1

6.Care din enunturile de mai jos sunt adevarate?a) programele scrise in limbaje de asamblare pentru a fi executate trebuie traduse in limbaj masina b) programele scrise in limbaje de asamblare pentru a fi executate trebuie traduse intr-un limbaj de nivel inalt c) limbajele de asamblare permit utilizarea eficienta a resurselor calculatorului d) limbajele de asamblare sunt mai lente in executie e) limbajele de asamblare sunt utilizate pentru dezvoltarea software-ului de sistem

7. Care din urmätoarele enunturi sunt adevarate? a) un program sursã scris in limbaj de nivel inalt trebuie convertit in program obiect b) editarea de legaturi este etapa care precede compilarea c) prin compilare, un program sursä este convertit in program obiect d) prin editarea de legaturi, programul obiect este completat cu module preluate din bibliotecile sistemului de operare e) prin editarea de legaturi, programul sursä este completat cu module preluate din bibliotecile sistemului de operare

8. Avantajele limbajelor de nivel inalt sunt: a) portabilitatea programelor b) productivitatea ridicata in munca de programare c) sunt foarte eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor calculatorului

9. Avantajele limbajelor de nivel inalt sunt: a) productivitatea scazuta in munca de programare b) timp mare de executie

c) sunt foarte eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor calculatorului

10. Dezavantajele limbajelor de nivel inalt sunt: a) programele nu sunt portabile b) productivitatea scazuta in munca de programare c) necesitä un timp mare de executie d) sunt mai putin eficiente decat limbajele de asamblare, d.p.d.v al utilizarii resurselor calculatorului

11. Limbajele din 4LG au urmatoarele caracteristici comune a) sunt centrate in jurul bazelor de date b) sunt centrate in jurul depozitelor de date c) au simplificat mult procesul de programare d) sunt limbaje declarative e) ofera o interfata grafica prietenoasa

12. Avantajele limbajelor 4LG sunt: a) usurinta in intretinerea aplicatiilor b) utilizatorii au posibilitatea de a-si dezvolta propriile aplicatii c) posibilitatea dezvoltarii rapide a aplicatiilor d) posibilitatea dezvoltarii unor aplicatii mai scumpe

13. Cu referire la limbajele naturale, care din urmatoarele enunturi sunt adevarate? a) se mai numesc si limbaje din generatia a cincia b) isi propun utilizarea limbajului uman in programarea calculatoarelor c) nu este necesara translatarea programelor din limbaj natural in limbaj masina d) nu pot fi folosite ca interfete pentru instrumentele 4LG

14. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate? a) ciclul de viata al programelor de aplicatii este format dintr-o succesiune de mai multe etape b) metodologiile de dezvoltare a programelor contin acelasi numar de etape

c) metodologiile de dezvoltare a programelor difera intre ele prin numarul etapelor, continutul si organizarea acestora

15. In etapa de microanaliza: a) obiectivul este definirea clara a problemei si a scopului urmarit

b) economistii elaboreaza planul de dezvoltare a unei aplicatii c) in foarte putine situatii, economistii sunt cei care initiaza dezvoltarea unei aplicatii d) in planul de dezvoltare a unei aplicatii, se estimeaza cheltuielile si beneficiile potentiale

16. Obiectivele urmarite in etapa de analiza sunt:a) descrierea sistemului informational existent b) identificarea si definirea cerintelor noii aplicatii c) documentarea sumara a principalelor cerinte functionale si nefunctionale

d) documentarea detaliata a tuturor cerintelor functionale si nefunctionale

17. Pasii parcursi in etapa de proiectare logica sunt: a) proiectarea formularelor/formatelor si a rapoartelor

b) proiectarea interfetelor sj a dialogurilor c) proiectarea logica a bazelor de date

18. Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate? a) proiectarea fizica are un pronuntat caracter tehnic

b) proiectarea fizica nu este orientata spre platformele pe care va fi implementata noua aplicatie

c) economistii intervin rareori in activitatile etapei de proiectare fi¬zica .

19. Principalele activitati care se desfasoara in etapa de implementare a unei aplicatii sunt: a) scrierea si testarea programelor b) construirea BD c) conversia datelor din noua aplicatie, in formatele cerute de vechea aplicatie d) instalarea aplicatiei pe calculatoare e) instruirea utilizatorilor f) elaborarea documentatiei aplicatiei si a manualelor de utilizare exploatare si intretinere

20. Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?

a) in etapa de exploatare si intretinere, sunt corectate eventualele erori care apar in timpul exploatarii unei noi aplicatii b) etapa de exploatare si intretinere, este cea mai costisitoare dintre etapele ciclului de viata al programelor de aplicatii c) etapa de exploatare si intretinere, este cea mai putin costisitoa¬re dintre etapele ciclului de viata al programelor de aplicatii

21. Programele de aplicatii contin urmatoarele componente: a) interfata cu utilizatorul b) module de program c) baza de date d) interfata cu sistemul de calcul e) modulele sistemului de operare

22. Mediile de programare sunt seturi de programe care asigura functiile: a) introducerea si editarea programelor sursa b) introducerea si editarea programelor executabile c) transformarea programelor sursa in programe executabile d) depanarea programelor e) transformarea programelor executabile in programe obiect

23. Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate? a) SGBD-urile asigura stocarea si gestionarea unor volume mari de date b) majoritatea aplicatiilor stocheaza datele in BD c) majoritatea aplicatiilor stocheaza datele in fisiere independente

d) cele mai intalnite baze de date sunt cele organizate dupa modelul relational

24. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate? a) dezvoltarea unei aplicatii distribuite impune apelarea la arhitectura client-server b) dezvoltarea unei aplicatii distribuite impune apelarea la o arhitectura centralizata

c) mascarea eterogenitatii platformelor hardware si software se realizeaza prin solutii middleware

d) mascarea eterogenitatii platformelor hardware si software se realizeaza prin solutii manuale

25. Economistii au la dispozitie urmatoarele categorii,de instrumente software: a) instrumente CASE b) programe de calcul tabelar c) SGBD-uri d) instrumente pentru creare de pagini Web e) instrumente pentru organizarea informatiilor personale f) instrumente pentru depanare hardware

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile ISA.doc