Informatica Aplicata II

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Informatica Aplicata II.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

1. Evenimentul industrial care a permis dezvoltarea metodelor de proiectare şi fabricare asistată de calculator a fost:

a) Creşterea volumului producţiei de bunuri de larg consum

b) Diviziunea socială a muncii

c) *Mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie

d) Apariţia sistemelor de calcul capabile să suporte grafica interactivă

2. O clasificare restrânsă a proceselor de fabricare a produselor cuprinde următoarele tipuri de producţie:

a) De serie mică, de grup, de masă şi de atelier

b) *În flux continuu, de masă şi de serie

c) De serie mică, automatizată şi la comandă

d) De atelier, de grup, în serie mare şi de masă

3. În cadrul producţiei de serie sunt fabricate:

a) Un număr neprecizat de produse de acelaşi tip, în mai multe variante.

b) Câteva produse diferite, utilizând aceleaşi maşini disponibile.

c) *Un număr mare de tipuri de produse diferite care necesită tehnologii diferite.

d) Un număr limitat de tipuri de produse diverse care necesită aceeaşi tehnologie.

4. Acronimul CAD/CAM din limba engleză semnifică:

a) Folosirea unui sistem de calcul la efectuarea unor calcule inginereşti.

b) *Proiectare şi fabricare cu ajutorul calculatorului.

c) Programarea operaţiilor de producţie într-o fabrică.

d) Totalitatea activităţilor de informatică tehnologică.

5. Proiectarea asistată de calculator (CAD) poate fi definită ca:

a) *Activitatea de utilizare a unui sistem de calcul în proiectarea unui produs, modificarea, analiza şi optimizarea proiectării.

b) Desenarea 2D şi 3D a unui obiect cu ajutorul unui calculator.

c) Întocmirea desenelor de ansamblu şi de execuţie pentru un anumit produs, utilizând programe specializate pe calculator.

d) Reprezentarea interactivă a unui produs cu ajutorul graficii interactive.

6. Fabricarea asistată de calculator (CAM) este definită ca:

a) Activitatea de comandă automată a maşinilor-unelte.

b) Planificarea producţiei unei fabrici cu ajutorul calculatoarelor.

c) Elaborarea automată a programelor-piesă pentru maşinile cu comandă numerică.

d) *Utilizarea unui sistem de calcul în activitatea de planificare, conducere şi control al operaţiilor unei fabrici.

7. Aplicaţiile CAM se clasifică în:

a) *Monitorizare, control şi suport al fabricaţiei.

b) Observare, urmărire şi corecţie a operaţiior de fabricare.

c) Monitorizare şi control al proceselor de producţie.

d) Planificarea şi administrarea resurselor de producţie.

8. Grafica pe calculator se referă la:

a) Desenarea şi redactarea asistată de calculator.

b) *Utilizarea unui sistem de calcul la generarea reprezentărilor picturale, de la elemente grafice simple la imagini complexe.

c) Utilizarea instrumentelor de analiză alături de reprezentarea grafică a obiectelor.

d) Utilizarea calculatoarelor în generarea imaginilor sintetice.

9. Ciclul de producţie este dictat de:

a) Firmele producătoare.

b) Guvernele statelor.

c) *Clienţii şi piaţele de desfacere.

d) Contractele economice.

10. În cadrul unui ciclu de producţie sistemele de calcul sunt implicate în:

a) activitatea de concepţie şi proiectare a produselor.

b) Activitatea de planificare a producţiei.

c) Comanda şi controlul maşinilor-unelte cu comandă numerică.

d) *Toate activităţile de concepţie, proiectare şi fabricare a unui produs.

1. Schema structurală a unui proces de proiectare şi fabricare cuprinde:

a. Ideea produsului, proiectarea, analiza şi fabricarea.

b. *Specificaţia, generarea, evaluarea, fabricarea şi vânzarea.

c. Cerinţele produsului, analiza, evaluarea, optimizarea şi producţia.

d. Definirea produsului, proiectarea, optimizarea şi fabricarea.

2. Instrumentele CAD necesare în faza de concepţie a unui produs sunt:

a. *Tehnici de modelare geometrică, ajutoare grafice, manipulări şi vizualizare.

b. Programe de analiză, aplicaţii de simulare şi optimizare structurală.

c. Tehnici de animaţie, manipularea ansamblurilor, pachete de modelare.

d. Tehnici de cotare, tolerare, liste de materiale şi comandă numerică.

3. Definirea instrumentelor CAD pe baza componentelor implicate cuprinde:

a. Hardware, software şi instrumente de proiectare.

b. Concepte de reţea, grafică pe calculator şi programe de analiză.

c. *Modelarea geometrică, conceptele graficii-computer şi instrumente de proiectare.

d. Calculator, dispozitive I/O, programe de aplicaţii.

4. In cazul monitorizarii procesului de fabricare, fluxul de date dintre proces si calculator este:

a) invers

* b) unidirectional

c) bivalent

d) reciproc

5. Controlul asistat de calculator presupune, în plus faţă de monitorizare:

a) emiterea unor semnale de comandă către procesul de fabricare

b) existenţa unui sistem de calcul analogic

c) receptarea de informaţii din reţea

*d) colectarea de date privind procesul de producţie

6. Care sunt aplicaţiile indirecte susţinute de calculator în cadrul tehnologiei CAM:

a) programe de protocol în reţea

*b) activităţi cu rol de suport al fabricaţiei

c) funcţii de identificare a operaţiilor tehnologice

d) activităţi productive

Fisiere in arhiva (1):

  • Informatica Aplicata II.doc