Limbaje de Programare

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Limbaje de Programare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 1 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

2)prg. care numara caract.unui

text care se termina cu punct.

.model small .data

text db 'text care se terna.'

n db ?

.code

mov ax, @data

mov ds, ax

mov si, offset text

et: mov al, [si]

cmp al, '.'

jz alt

inc n

inc si

loop et

alt:mov al, n

mov ah, 00h

push ax

mov ax, offset text

push ax

call afis

mov ax, 4c00h

int 21h

afis proc

pop bx

pop si

pop cx

salt: mov dl, [si]

mov ah, 02h

int 21h

inc si

loop salt

push bx

ret

afis endp end

4)XLATsi un tablou de translatare

pt conversia unei valori numerice

intre 0 si 15 citita

de la tastatura in cifra hexa

.model small .data

t2 db '0', '1', '2', '3', '4',

'5', '6', '7', '8', '9', 'A',

'B', 'C', 'D', 'E', 'F'

n db 9

.code

mov ax, @data

mov ds, ax

mov bx, offset t2

mov ah, 01h

int 21h

sub al, 30h

xlat

mov dl, al

mov ah, 02h

int 21h

mov ax, 4c00h

int 21h

end

2) pune in reg.BXun intreg cu val

data de bitii 3,4,5 ai reg. ax.

.model small .code

mov ax,012dh

mov bx,000000000111000b

and ax,bx

mov bx,ax

mov ax,4c00h

int 21h end

3)conversia in binar a unui cuvant

.model small .code

mov ax,012dh

push ax

call conversie

gata: mov ax,4c00h

int 21h

conversie proc

pop si

pop ax

mov bx,ax

mov cx,16

et: shl bx,1

jc unu

zero: mov ah,02

Fisiere in arhiva (1):

  • Limbaje de Programare.doc