Modele Lucrari Practice ISA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Modele Lucrari Practice ISA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Lucrarea practică nr. 1.

I. În fişierul LP_Ex1.XLS se găsesc informaţii cu privire la furnizorii unei societăţi comerciale (Sheet1). Date se referă la aprovizionările efectuate în cursul perioadei (Sheet2) şi plăţile către furnizori în cursul perioadei (Sheet3).

Să se redenumească cele 3 foi de calcul cu nume corespunzătoare conţinutului.

Ordonaţi furnizorii după “tip furnizor” şi “localitate”.

Să se realizeze o situaţie a furnizorilor astfel:

Număr Furnizori din Iaşi …

Număr Furnizori din alte localităţi …

şi să se reprezinte într-o diagramă de structură, indicând ponderile celor două categorii de furnizori.

Într-o nouă foaie de calcul să se întocmească o situaţie a facturilor care să conţină: Număr factură, Data, Cod furnizor, Denumire furnizor, Valoare. În final să se determine: Valoarea totală a facturilor, Valoarea medie a unei facturi şi Valoarea maximă a facturilor.

II. Dispuneţi de o bază de date APROV care conţine tabelele FURNIZOR(Codfurn, Numefurn, Localitate, Banca), APROVIZIONARE(Nrfactura, Data, Categorie, Codfurn, Valoarefact) şi PLATI(Nrfactura, Dataplata, Valoare).

Analizaţi atributele din fiecare tabel şi stabiliţi cheile primare corespunzătoare acestora.

Definiţi legăturile dintre tabele şi aplicaţi restricţiile referenţiale.

Să se definească o regulă de validare la nivel de înregistrare care va impune ca valoarea maximă a unei facturi pentru un furnizor din categoria “birotica” să nu fie mai mare de 5000000 lei.

Să se afişeze o listă cu facturile care nu au fost plătite (Nrfactura, Categorie, Valoare), ordonate descrescător după valoarea facturii.

Să se întocmească un raport al aprovizionărilor (Număr factură, Data, Nume furnizor, Valoare), cu gruparea înregistrărilor după categoria de furnizor. Pentru fiecare categorie de furnizor se va calcula totalul valoaric al facturilor.

Realizaţi un formular pentru vizualizarea /actualizarea nomenclatorului de furnizori

Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi Instrumente software pentru afaceri

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Anul I, Zi, Economic

Departamentul EACSI Modele de Lucrări practice

Lucrarea practică nr. 2.

I. Evidenţa materialelor din depozitul unei firme de confecţii se realizează cu ajutorul unei baze de date în EXCEL (fişierul LP_Ex2.XLS), în foaia Depozit.

Să se ordoneze materialele după stoc, descrescător.

Să se adauge o coloană pentru calculul valorii stocului.

Să se calculeze total valoare stoc pentru produsele care au provenienţa “intern” şi pentru cele care au provenienţa “import”:

Total valoare stoc produse indigene …

Total valoare stoc produse din import …

şi să se reprezinte grafic structura valorii totale a stocului pe cele două categorii de produse.

Într-o foaie nouă să se întocmească bonul de ieşire pentru următoarele materiale solicitate: cod 111 - 500 ml, cod 222 - 1300 ml, cod 333 - 420 ml. Bonul de ieşire va avea următoarea formă:

Bon de ieşire nr. 145 din .....................

Cod Denumire UM Cantitate

material material ieşită

În antet se va specifica data curentă. Denumire material şi UM se preiau din foaia Depozit.

II. Dispuneţi de o bază de date APROV care conţine tabelele FURNIZOR(Codfurn, Numefurn, Localitate, Banca), APROVIZIONARE(Nrfactura, Data, Categorie, Codfurn, Valoarefact) şi PLATI(Nrfactura, Dataplata, Valoare).

Analizaţi atributele din fiecare tabel şi stabiliţi cheile primare corespunzătoare acestora.

Definiţi legăturile dintre tabele şi aplicaţi restricţiile referenţiale.

Definiţi o regulă de validare pentru atributul Data din tabela APROVIZIONARE (data nu poate depăşi data curentă).

Să se afişeze o listă a facturilor din categoria “utilitati” care au valoare mai mare de 3000000 lei.

Să se ordoneze facturile din tabela APROVIZIONARE după valoare, descrescător.

Să se afişeze înregistrările din tabela APROVIZIONARE care se referă la categoria “birotica” (Nrfactura, Categorie, Valoarefact).

Să se întocmească un raport al aprovizionărilor (Număr factură, Data, Valoare), cu gruparea înregistrărilor pe furnizori. Se va calcula total valoare facturi pentru fiecare furnizor (numele furnizorului se va afişa în antetul de grup).

Realizaţi un formular pentru vizualizarea /actualizarea nomenclatorului de furnizori.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modele Lucrari Practice ISA.pdf

Alte informatii

Modele de lucrari practice ISA(instrumente software pentru afaceri) Constituie subiect de examen pentru studentii din anul 1, semestrul 2 de la FEAA, Iasi