Teste Retele de Calculatoare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Retele de Calculatoare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Calculatoare, Retele

Extras din document

Toate sistemele de numeraţie au un început (o primă cifră) şi un sfărşit (o ultimă cifră). Selectaţi prima şi ultima cifră în cazul sistemului de numeraţie hexazecimal (în baza 16) (2 variante).

a. 0 b. F

2. Numărul binar 10110011(2) corespunde în baza 10 numărului (1 variantă):

c. 179

3.Un mega octet reprezintă (1 variantă):

f. 1024 KB

4.O placă de reţea este (1 variantă):

c. un adaptor care conectează un computer la mediul de transmisie a datelor;

5.Numărul binar 11111111 corespunde în baza 10 numărului (1 variantă):

a. 255

6.Un tera octet reprezintă (1 variantă):

d. 1024 GB

7.Un kilo octet reprezintă (1 variantă):

e. 1024 B

8.Reprezentarea în binar a numărului hexa E7 este (1 variantă):

a. 11100111

9.Numărul binar 10010100(2) corespunde în baza 10 numărului (1 variantă):

c. 148

10.Reprezentarea în binar a numărului 36(10) este (1 variantă):

a. 00100100 b. 10111010 c. 11000010 d. 10101100

11.Topologia magistrală (1 variantă):

a. utilizează un singur cablu terminat la ambele capete b. conectează fiecare nod cu toate celelalte

c. conectează toate cablurile într-un singur nod d. leagă împreună mai multe reţele stea

e. conectează un nod de următorul şi ultimul la primul

12.Cine defineşte structura reţelei din punctul de vedere al interconectării componentelor active şi pasive, relativ la plasarea mediilor de transfer şi la ordinea existentă între componente (1 variantă)?

a. topologia; b. protocolul; c. interfaţa; d. serviciul.

13.Mecanismul ferestrei glisante este utilizat pentru (1 variantă):

a. controlul fluxului. b. sincronizare; c. detecţia erorilor;

14.Care din următoarele afirmaţii descrie o reţea locală (LAN) (1 variantă)?

a. serveşte utilizatorii dintr-o zonă geografică largă şi se bazează pe serviciile unor transportatori de date b. conectează staţii de lucru, terminale şi alte dispozitive de reţea dintr-o zonă metropolitană

c. acoperă o arie mai largă decât WAN d. conectează staţii de lucru, comutatoare şi alte dispozitive de reţea dintr-o arie relativ restrânsă

15.Detecţia erorilor (1 variantă):

a. verifică dacă informaţia nu a fost modificată pe parcursul transferului de date;

b. urmăreşte o adaptare a vitezelor de prelucrare ale celor două noduri de comunicaţie;

c. asigură preluarea în ordinea corectă a secvenţei de biţi (octeţi) la receptor, conform transmisiei emiţătorului.

16.Topologia în care este utilizat un singur cablu central terminat la ambele capete, la care sunt conectate toate componentele reţelei este numită (1 variantă):

a. stea; b. inel; c. arbore. d. magistrală;

17.Criteriul de clasificare al reţelelor de calculatoare în LAN, MAN, WAN este (1 variantă):

a. topologia; b. extinderea spaţială; c. sistemul de operare pentru reţea. d. utilizarea;

18.Topologia stea (1 variantă):

a. conectează un nod de următorul şi ultimul la primul b. conectează toate cablurile într-un singur nod c. conectează fiecare nod cu toate celelalte d. utilizează un singur cablu magistrală e. leagă împreună mai multe reţele stea.