Toate fituicile din domeniul Chimie Anorganica

  • Chimie Fizica si Coloidala

    Enumeraţi principalele caracteristici ale stării gazoase.-mişcarea foarte intensă a moleculelor care determină o variaţie continuă a distanţelor intermoleculare; difuzia foarte mare, cu tendinţa de a ocupa întreg volumul (gazele iau forma şi volumul vasului în care se găsesc); variaţia pronunţată a volumului cu presiunea şi temperatura; densitatea extrem de mică; compresibilitatea ridicată. Definiţi legea lui Avogadro.Definiţie. Volume egale de gaze diferite, măsurate în aceleaşi condiţii de...

  • Chimie Analitica

    l.Reactivul specific reacţionează, în anumite condiţii de lucru: a) cu un singur component b) cu un număr cât mai mic de componenţi c) cu un grup de componenţi d) cu toţi componenţii e) a şi b 2. Care dintre reactivii de grupă de mai jos precipită la pH 9,0 ionii Ba2+, Ca2+, Sr2+ a) hidrogenul sulfurat b) carbonatul de amoniu c) acidul clorhidric d) acidul sulfuric e) sulfura de amoniu 3.Cu reactivul Nessler ionul amoniu formează un precipitat: a) verde b) albastru c) brun...