Chimie Analitica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Chimie Analitica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Chimie Anorganica

Extras din document

l.Reactivul specific reacţionează, în anumite condiţii de lucru:

a) cu un singur component

b) cu un număr cât mai mic de componenţi

c) cu un grup de componenţi

d) cu toţi componenţii

e) a şi b

2. Care dintre reactivii de grupă de mai jos precipită la pH 9,0 ionii Ba2+, Ca2+, Sr2+

a) hidrogenul sulfurat

b) carbonatul de amoniu

c) acidul clorhidric

d) acidul sulfuric

e) sulfura de amoniu

3.Cu reactivul Nessler ionul amoniu formează un precipitat:

a) verde

b) albastru

c) brun

d) roz

e) alb

4.Albastru de Berlin este:

a) hexaciano feratul II de fier III

b) hexaciano feratul II de potasiu

c) tiocianatul de potasiu

d) hidroxidul de aluminiu

e) hexahidroxo aluminatul de sodiu

5.Ionul de Cu2+ reacţionează cu KI conform ecuaţiei:

a) Cu2+ + 2KI ->CuI2 + 2K+

b) 2Cu2+ + 4KI ->2CuI +I2 + 4K+

c) 2Cu2+ + 2KI ->2CuI2 +I2 + 4K+

d) 2Cu2+ + 2KI ->2CuI + 2K+

e) 2Cu2+ + 4KI ->2CuI + 4K+

6.Ionul S2- este oxidat la sulf elementar de:

a) apa de clor

b) apa de brom

c) apa grea

d) a şi b

e) toate răspunsurile sunt greşite

7.Azotatul de argint formează cu anionul bromură un precipitat cu aspect brânzos de culoare galben-deschis, solubil în amoniac. Formula chimică a complexului rezultat este:

a) AgNH3

b) [Ag(NH3) 2]Br

c) [Ag(Br) 2KNH3) 2

d) [Ag(Br) 2](NH3) 5

e) toate răspunsurile sunt greşite

8.Hidroxizii alcalini adăugaţi peste o substanţă solidă sau lichidă care conţine ionul amoniu, la încălzire, degajă un gaz care înalbăstreşte hârtia de turnesol. Gazul rezultat este:

a) clorura de amoniu

b) amoniacul

c) amidura de sodiu

d) acidul azotic

e) hipoazotida

9.în prezenţa apei de clor, ionul I- este transformat în iod elementar. în aceast ă reacţie apa de clor este:

a) oxidant

b) reduc ător

c) agent de complexare

d) agent de precipitare

e) agent de emulsionare

10.Anion toxic este:

a) NO2-

b) Pb2+

c) Cl-

d) Na+

e) Hg2+

11.Care dintre afirmaţiile de mai jos este incorectă:

a) ionul arsenit este toxic

b) ionul arsenit este prezent în exfoliante

c) ionul clorură este de 5 ori mai toxic decât ionul arsenit

d) a şi b

e) toate răspunsurile sunt incorecte

12.Azotatul de argint formeaz ă cu anionul I- un precipitat de culoare: a)albă

b) roşie

c) verde

d) albastră

e) galbenă

13.Apa de clor oxidează ionul Br- conform ecuaţ iei:

a) 2Br- + Cl2 Br2 + 2Cl-

b) 2Br- + 2HCl ->2HBr + 2Cl-

c) 2Br- + HClO Br2 + 2Cl-+ H2O

d) Br- + Cl2 Br2 + Cl-

e) toate răspunsurile sunt greşite

14.Acidul sulfuric concentrat reacţionează cu azotaţii conform ecuaţiei:

4NO3- + xH2SO4 ^2SO42- + yNO2 + O2 + 2H2O x şi y au urm ătoarele valori: a)x=1; y =2

b) x=1; y =4

c) x=1; y =3

d) x=3; y =2

e) x=2; y =4

15.în prezenţa fierului metalic, Sn(IV) se reduce la:

a) Sn(II)

b) Sn (I)

c) Sn(III)

d) Sn(V)

e) toate răspunsurile sunt greşite

16.Clorura de argint este un precipitat de culoare:

a) galbenă

b) roşie

c) verde

d) albastră

e) albă

Fisiere in arhiva (1):

  • Chimie Analitica.doc

Alte informatii

intrebari si raspunsuri pt licenta