Toate fituicile din domeniul Chimie Generala

 • Chimie fizica si coloidala

  1. Stări de agregare: Criterii de clasificare, abordare fenomenologică și statistică, caracteristici principale ale stării gazoase. a. clasificare inițială atribuie substanțelor patru stări de agregare: solidă, lichidă, gazoasă și plasmă (materie stelară). b. clasificare recentă evidențiază existența unor stări de agregare cu proprietăți noi sau intermediare, cum sunt stările de: cvasicristal, coloid și cristal lichid. ABORDAREA STĂRILOR DE AGREGARE a) din punct de vedere fenomenologic -...

 • Polimeri. Ceramica. Poluarea Apei Solului si Aerului

  Polimerii: Substanță macromoleculară a cărei moleculă este formată prin unirea în lanț a două sau mai multe molecule de monomer. Polimerizarea: procesul prin care mai multe molecule identice nesaturate se unesc formand o macromolecula.In reactiile de polimerizare “n” molecule de substanta “M” se unesc formand macromoleculele care au aceeasi compozitie cantitativa cu a substantei care polimerizeaza, insa produsul rezultat are proprietati complet diferite. Clasificare polimeri : polimeri...

 • Chimie

  Electrochimie Pila de concentratie: In pilele de concentratie nu se petrec reactii chimce la electrozi.Energia electrica care apare este produsa de transferal de electrolit de la o concentratie la alta.O pila de concentratie este alcotuit din 2electrozi din acelasi metal si acelasi electrolit care se diferenteaza prin concentratii diferite ale electrolitului.De exemplu doua placute de argint,unite un exterior printrun conductor metalic,in contact cu o solutie de azotat de argint,solutiile...

 • Chimia Mediului si Indicatori de Mediu

  Conexiunea ecologie – protectia mediului Definitii privind mediul: - ansamblul existent la un moment dat al aspectelor fizice, chimice, biologice si sociale susceptibile pt a crea un efect direct sau indirect, imediat sau ulterior asupra vietuitoarelor, omului si activitatii umane. - ansamblul tuturor fiintelor si lucrurilor care compun spatiul apropiat si indepartat al omului care ii poate determina sau schimba existenta si ii poate influenta total sau partial modul sau de viata. Legea...

 • Poluanti in Aer, Apa si Sol

  Ce sunt aerosolii atmosferici şi care sunt mecanismele lor de formare? Aerosolii atmosferici = componenti ai atmosferei, alcatuiti din particule in suspensie, care au dimensiuni mai mari decat moleculele, dar mai mici decat sa se poata asterne pe sol si sa ramana in suspensie, in aer. Se pot forma prin 4 mecanisme: a) Procesele de ardere → combusitbili lichizi si solizi; b) Reactiile care au loc in faza gazoasa cu formare de sulfati si azotati (arderea combustibililor / subst => oxid...

 • Metode Electrochimice de Analiza Fizico-Chimica

  1.Metode electrochimice de analiza fizico-chimica In aceasta cat.se incadreaza toate metodele care se bazeaza pe masurarea dimensiunii unui semnal electic.Metode potentiomentre de analiza.se bazeaza pe masurarea tensiunii electromotoare in volti pt.o pila electrica ce constituie o sursa de tensiune continua.Pt.efectuarea determinarilor experimentale prin metoda potentiometrica se foloseste o instalatie adecvata:numita instalatie de analiza potentiometrica.Instalatia de analiza potent.este...

 • Chimie Fizica si Coloidala

  1)Fortele Van der Waals : a)forte de orientare(Keesom)intre molecule polare :UK=-Ck.1/(kB.T).r6 UK-potential Keesom;Ck –constanta;kB-constanta lui Boltzman;T-temperatura(K);r-distanta dintre molecule. b)forta de polarizare(inductie)-forte Debye-se manifesta intre o molecula polara si una nepolaramolecula polara=induce un moment de dipol temporar in molecula nepolara. c)forte de dispersie(London)-forte cu caracter universal,se manifesta intre toate tipurile de molecule.Sunt singurele...

 • Subiecte Chimie Analitica

  Ce este electrodul de referinta? Ce este electrodul indicator? 2. Care sunt metodele cromatografiei plane? 3. Ce este extractia lichid-lichid? 4. difenilamina-indicator redox. 5. Polarografia. 6. Studiul spectrofotometric al complecsilor.Determinare compozitiei complecsilor. 7.sa se calculeze rezolutia cromatografica pentru analiza cromatografica a unui amestec format din doua substante cand N,K',alfa iau diferite valori(erau 4 variante ex:N=3600,K'=2,alfa=1,15).comentati influenta...

 • Polimeri

  1. POLIMERII ŞI OBŢINEREA LOR-Compuşii macromoleculari (polimerii) organici constituie obiectul de studiu al chimiei macromoleculelor. Sunt considerate macromolecule acele particule care au mase moleculare începând de la ordinul miilor, putând ajunge până la milioane şi care conţin sute, mii sau chiar zeci de mii de atomi. Se foloseşte adesea, cu acelaşi sens, termenul de polimer Structura unui polimer se obţine prin repetarea unor unităţi structurale, grupări de atomi, numite meri. De...

 • Biochimie

  1.Reprezintă o cetotrioză: a) riboza b) gliceraldehida c) arabinoza d) dihidroxiacetona e) tetruloza. 2.Reprezintă o aldopentoză: a) lixoza b) deoxiriboza c) ribuloza d) toate ozele menţionate sunt pentoze e) numai lixoza şi deoxiriboza. 3.Sunt aldoze: a) gliceraldehida, riboza, fucoza b) dihidroxiacetona, glucoza, manoza c) xiloza, sedoheptuloza, galactoza d) tetruloza, arabinoza, fructoza e) dihidroxiacetona, ribuloza, fructoza. 4.Sunt oze: a) glucoza, galactoza,lactoza...

 • Electrozi - Analiza Fizico-Chimica

  Este alc dintrun conductor metalic in imersie intr-o sol de electrolit.la suprafata are loc o reactie de electroni sau un schimb de ioni Clasificare Dupa mod de fc a)electrozi ce fc pe baza unor reactii electroactive ce implica electroni –mecanism electronic b)el ce fc pe baza unui schimb de ioni cu sol de analizat –mecanism ionic dupa constructia lor a )el metalici –fc dupa un mecanism electronic ,exista el de specia I,II,II si el redox b)el cu membrana –schimbatoare de ioni(el ioni...

 • Fituica CCMP

  Sub 1 Etapele de evaluare a calitatii, investigarea analitica prin metode bazate pe cromatografie Investigarea anlitica. Tehnicile analitice au fost amplu dezvoltate in ultima perioada datorita descoperirii a noi instrumente performante si mai ales nevoii de a identifica fraude din ce in ce mai ingenioase. Metode care se Metode clasice de analiza Metode de recunoastere bazeaza pe tehnici compozitionala a str chimice de separare HPLC Metoda de analiza Metoda de analiza a urmelor de...

 • Aditivi

  Aditivi = subst de natura chimica sau microbiologica care nu se consuma ca aliment, nu st ingrediente cu val nutritive si se introduce in fluxul tehn intr-un anumit scop. Cerinte pt aditivi :- sa nu afecteze sanatatea omului ;- sa nu modifice val nutrit a produsului ;- sa nu ascunda defecte de fabricatie ;- sa nu insele consumatorul si cumparatorul. Metode de testare care se folosesc :1. Date tehnologice – denumirea subt conform IUPAC, sinonime, denum comerciala, prescurtari, den comuna, nr...

 • Chimie Coloidala

  Sisteme coloidale Un sistem coloidal este in sistem format din 2 faze din care cel putin una este in stare condensata. Cele 2 faze sunt sepatate printr-o suprafata f mare care permite sist sa fie stabil. Una este faza continua iar cealalta discontinua. Faza continua s n mediu de dispersie iar cealalta faza dispersa. Cond pt ca un sist sa fie coloidal: - 2 faze dispersate; - intre ele o suprafata mare de separare. Sist se incadreaza ca din intre solutii (<0.1μm) si solutii (>100μm). In...

 • Fituica la Examen de Chimie

  Principiul 1 al termodinamicii (se mai numeste principiul conservarii energiei) 1) energia nu se consuma,nu poate fi creata, nu poate fi anihilata. 2)daca intr-un sistem se consuma o cantitate de energie in acel sistem va aparea o alta energie sub o alta forma. Consecinta-nu poate fi realizat un perpetum mobile de speta 1. Aplicatii: U=Q+L U=energia interna Q=caldura L=lucru mecanic c= C= Q=caldura m=masa =variatia de termp. n=nr de moli C=c*M n= Legea lui Hess Intr-o...

Pagina 1 din 2