Toate fituicile din domeniul Chimie Organica

 • Petrochimie

  Hidrogenare Benzen Hidrogenarea benzenului are loc la 450 K și la 10 atm,în prezența unui catalizator (de nichel sau platină), formându-se ciclohexan Reactia este puternic exoterma,avand loc scaderea nr de moli. Termodinamic este favorizata de temp scazute si presiuni partial ridicate ale H2.Procesele industriale de hidrogenare a benzenului se diferentiaza prin: a)faza in care are loc reactia, in functie de parametrii de operare;b)natura catalizatorului;c) metoda utilizata pt a compensa...

 • Rezolvari Examen Chimie Electrotehnica

  1. Dupa gradul de disociere, electrolitii se clasifica in electroliti tari si electroliti slabi. Electrolitul tare este o substanta care in slutie apoasa este disociata total in ioni. Electrolitii tari sunt acizii tari, bazele tari si sarurile. Un electrolit slab este o substanta ale carei molecule aflate in solutie ionizeaza in proportie mica. Electrolitii slabi sunt acizii slabi si bazele slabe. Electroliti slabi: H2PO4, Al(OH)3,H2S; Electroliti Tari: H2SO4; HCl ; NaOH; KOH ; KCL 2.Legea...

 • Chimie Organica - Hidrocarburile

  Hidrocarburile sunt compusi organici ce contin in molecula atom de C si H Clasif:saturate(alcani si cicloalcani), nesaturate(cu dubla leg- alchena+diena, si cu tripla legatura – alchine) si aromatice(benzene, xilen). Saturare: formula generala CnH2H1+2 -n=1 C1H4 metan – n=2 C2H6 etan(CH3-CH3) – n=3 C3H8 propan (CH3-CH2-CH3) – n=4 C4H10 butan (CH3-CH2-CH2-CH3) toate sunt alcani …n = … pentan, esan, octan, nonan, decan, septan… n=20 licosan. F gen alchene CnH2n : - n = 2 C2H4etena (...

 • Chimie Organica

  Termochimie Soit v1A1+v2A2+…=v1’A1’+v2’A2’+….ou Ai reactants ; Ai’ produits de reaction, vi,vi’= coeficients stoechiometriques Si la reaction se deroule dans des conditions isotermes et isobares on a : Si le sys est ferme, sa composition chimique change seulement suite a la reaction chimique. Ainsi la variation des nombres des moles des divers composants dni et dnj ne sont pas independents entre ellesmais sont reliees par la loi des proportions definis : Ni, ni’-nombres des moles...