Bilete Examen Economia Comertului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Bilete Examen Economia Comertului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 6 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Bilet nr. 1.

1. Stocarea mărfurilor permite:

a) influenţarea producţiei; b) asigurarea echilibrului dintre cerere şi oferta de mărfuri din cadrul pieţei; c) studierea nevoilor de consum; d) stabilirea direcţiilor în care vor evolua respectivele nevoi.

2. Realizarea funcţiei comerţului privind fracţionarea cantităţilor mari de mărfuri pe care le livrează producţia, formarea sortimentului comercial şi asigurarea micilor partizi care urmează a fi puse la dispoziţia consumatorilor presupune organizarea, în cadrul reţelei comerciale, a unor operaţiuni specifice, cum ar fi (argumentaţi răspunsul):

a) porţionarea, dozarea şi preambalarea mărfurilor, prelucrarea lor (în cadrul alimentaţiei publice), sortarea după criterii comerciale, controlul continuu al calităţii; b) dozarea şi preambalarea mărfurilor; c) porţionarea şi sortarea mărfurilor după criterii comerciale; d) preambalarea şi prelucrarea produselor;

3. De-a lungul timpului, activitatea de comerţ s-a transformat într-o:

a) simplă activitate de intermediere; b) activitate creatoare de utilităţi; c) activitate de servicii producătoare de satisfacţii; d) activitate complexă de transfer a proprietăţii.

4. Excludeţi din următoarele enumerări obligaţiile ce nu sunt specifice comerciantului (enumeraţi restricţiile cu privire la libertatea de a exercita diverse activităţi de comerţ):

a) ţinerea evidenţelor primare şi contabile, conservarea tuturor documentelor comerciale; b) plata impozitelor speciale, impozite pe beneficiile comerciale, taxele asupra cifrei de afaceri, taxa pe valoarea adăugată; c) obligaţii ce decurg din calitatea de patron; d) respectarea reţetelor de fabricaţie.

5. Comerţul asociat reprezintă un sistem de organizare a aparatului comercial care cuprinde:

a) cooperativele detailiştilor, lanţurile voluntare, grupările cumpărătorilor grosişti şi magazinele colective ale independenţilor; b) magazinele populare, lanţurile voluntare, grupările cumpărătorilor grosişti şi magazinele colective ale independenţilor; c) cooperativele detailiştilor, lanţurile voluntare, franciza şi grupările de cumpărare; d) lanţurile voluntare, marile magazine, magazinele colective ale independenţilor şi magazinele cu sucursale.

6. Importurile României în anul 2004 au fost de 26 281 mil Euro. În condiţiile în care importul României din Europa a fost de 21 586 mil Euro, cât reprezintă importurile României către Europa în total importuri:

a) 58, 02 %; b) 87, 69 %; c) 80, 14 %; d) 82, 13 %.

Biletul nr. 2

1. Consfinţirea statală a pieţei româneşti s-a realizat în etapa:

a) 1914 – 1918; b) 1919 – 1939; c) 1940 – 1945; d) 1946 – 1989.

2. Rolul comerţului se concretizează în:

a) distribuţia de mărfuri şi servicii; b) stabilirea legături între două sau mai multe stadii ale producţiei; asigurarea realizării produselor; c) distribuţia şi asigurarea de bunuri şi servicii; stabilirea legături între două sau mai multe stadii ale producţiei; asigurarea realizării produselor care sunt cerute; crearea de noi debuşee pentru produsele respective; d) permite populaţiei o mai bună cunoaştere a produselor şi o mai bună exploatare a resurselor.

3. Fracţionarea cantităţilor mari de mărfuri pe care le livrează producţia, formarea sortimentului comercial reprezintă o funcţie:

a) specifică comerţului cu amănuntul; b) a comerţului; c) a industriei; d) a industriei şi comerţului.

4. Pluralismul formelor de proprietate semnifică existenţa unei multitudini de forme pentru exprimarea celor două elemente necesare definirii conceptului de proprietate (enumeraţi alte principii de organizare ale comerţului):

a) subiectul şi obiectul; b) subiectul şi valoarea proprietăţii; c) proprietatea publică şi proprietatea privată; d) conţinutul şi formele de comercializare.

5. Firma comercială nu semnifică:

a) „denumirea sub care funcţionează o întreprindere”; b) „forma de organizare a proprietăţii care combină factorii de producţie într-o unitate productivă, în scopul producerii de bunuri sau servicii şi vânzării lor cu un profit”; c) „o unitate economică care combină factorii de producţie pentru a obţine bunuri şi servicii destinate pieţei”; d) „o unitate operativă fără personalitate juridică care comercializează bunuri de larg consum şi servicii”.

6. Importurile României din cadrul U.E. în anul 2004 au fost de 17.065 mil Euro. În condiţiile în care exportul către U.E. al României a fost de 13.807 mil Euro, rata de acoperire a importurilor României cu U.E. este:

a) 80,02 %; b) 80,90 %; c) 45,10 %; d) 123 %.

Fisiere in arhiva (2):

  • Test 1 comert 2008 - 2009.doc
  • Test 2 comert 2008 - 2009.doc

Alte informatii

Bilete examen Economia Comertului UCDC contine raspunsurile