Comertul

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Comertul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 14 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

1.3. ACTELE DE COMERT

A. acte de comerf naturale;

B. acte de comer{ formale (proforme);

C. acte de comer} potrivit teoriei accesoriei.

A. Actele de comerf naturale sunt reprezentate de acele activity care prin ele Tnsele reprezinta corner^ dand profilul profesiunii celor implicati in realizarea lor. Sunt cunoscute §ase tipuri principale de acte comerciale:

1. Cumpararile de marfuri in vederea revSnzarii sau inchirierii lor. In acest caz actul de cumparare trebuie sa se refere la marfuri sau la alte valori, ca titlurile de renta sau brevetele de invenfie.

Marfurile revandute sau inchiriate se pot regasi §i in star*

transformata.

Pentru a reprezenta act de corner^ vanzarea trebuie s& reprezinte un 1

(act civil pentru unul dintre comercianti §i un act de corner^ pentru celalaltl (Ex. tranzactii intre producatorii agricoli si cei care le comercializeaza]

produsele)

Z Activitatea interpusilor dintre participantii la tranzactiile I

comerciale (cum ar fi broken) care percep comision, ca sursa de profit, pentru apropierea vanzatorului de cumparator.

3. Transformarea materiilor prime in obiecte de consum cu' condi|ia ca respectivele transformari sa fie efectuate de catre o intreprindere care are drept scop asigurarea unui anumit profit din realizarea operator respective (§i cu condi|ia responsabilitltii acestor opera^ii).

Codul commercial precizeaza ca, nu sunt acte de comerf activita^ile: desfasurate de catre un meseria§, care lucreazS cu personal redus, pentru a-§i asigura existen^a.

4. Activitatea de transport si operafiile care privesc activitatea maritima (constructia de nave, cumpararea §i vanzarea de nave, asigurarile maritime).

5. Activitatea bancara pentru care se percepe comision §i dobanda care se constituie in surse de profit pentru intreprinz&torii bancari.

6. Activitati mai diverse desfa§urate de agentii de schimb valutar, birouri de afaceri (pentru cumpararea / vanzarea de mijloace comerciale, incasarea unor crean|e, reprezentarea in justice) 51 intreprinderi de spectacole publice (teatre, cinema, agentii de turism).

Marfurile revandute sau inchiriate se pot regasi §i in star*

transformata.

Pentru a reprezenta act de corner^ vanzarea trebuie s& reprezinte un 1

(act civil pentru unul dintre comercianti §i un act de corner^ pentru celalaltl (Ex. tranzactii intre producatorii agricoli si cei care le comercializeaza]

produsele)

Z Activitatea interpusilor dintre participantii la tranzactiile I

comerciale (cum ar fi broken) care percep comision, ca sursa de profit, pentru apropierea vanzatorului de cumparator.

3. Transformarea materiilor prime in obiecte de consum cu' condi|ia ca respectivele transformari sa fie efectuate de catre o intreprindere care are drept scop asigurarea unui anumit profit din realizarea operator respective (§i cu condi|ia responsabilitltii acestor opera^ii).

Codul commercial precizeaza ca, nu sunt acte de comerf activita^ile: desfasurate de catre un meseria§, care lucreazS cu personal redus, pentru a-§i asigura existen^a.

4. Activitatea de transport si operafiile care privesc activitatea maritima (constructia de nave, cumpararea §i vanzarea de nave, asigurarile maritime).

5. Activitatea bancara pentru care se percepe comision §i dobanda care se constituie in surse de profit pentru intreprinz&torii bancari.

6. Activitati mai diverse desfa§urate de agentii de schimb valutar, birouri de afaceri (pentru cumpararea / vanzarea de mijloace comerciale, incasarea unor crean|e, reprezentarea in justice) 51 intreprinderi de spectacole publice (teatre, cinema, agentii de turism).

B. Acte de comerf proforma (a caror substan$& comerciaia este generate de forma lor). Sunt opera£uni realizate sub acoperire sau prin intermediul "scrisorilor de schimb".

C. Actele de comert in virtutea teoriei accesoriei reprezinta toate operajiunile care se refera la acte care, pur civile prin natura lor, devin cotnerciale daca sunt ftcute de catre un comerciant cu ocazia realizarii unei anumite laturi a activity sale comerciale (ex. achizitionarea mobilierului de birou, a rechizitelor, a unui autoturism de c&tre un agent economic).

DatoritS complexitajii care caracterizeaza activitatea intreprinzatorilor comerciali §i a structurii actelor de corner^ se apreciazSi ca intreprinderile comerciale pot efectua:

♦ acte civile: cumpararea unui imobil pentru uzul personal sau chiar pentru exercitarea activita|ii sale comerciale in cumpararea diverselor mijloace imobiliare (ex. ma§ini etc. pentru uz personal);

♦ acte comerciale - din gama celor naturale sau proforme (cumpararea §i vanzarea de mariuri);

♦ operafiuni devenite acte de comerf - m virtutea teoriei accesoriei (ex. achizi$ionarea unui computer necesar desf&surarii activitatii).

Dupa obiectul afacerilor, activita$ile de corner^ se pot dasifica astfei: (46, 57)

> comeit propriu-zis: de fabricatie sau de distribute;

> comeit de banca (bancar);

> comerf de transport;

> comerf de asigurari.

Diferitele acte de comerf s-au constituit in timp ca ramuri de activhate comerciaia, rezuhSnd organizarea §i functionarea unor intreprinderi specializate (de distribute, financiar-bancare, societ&|i de asigurari).

Fisiere in arhiva (8):

  • 1.doc
  • 10.doc
  • 11cel mai greu-tomata.doc
  • 13 + 14.doc
  • 2+3.doc
  • 4+5.doc
  • 6 +7.doc
  • 8888cap de calculator.doc