Tehnici de Comercializare si Cooperare Grile

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Tehnici de Comercializare si Cooperare Grile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 42 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Adevarat/Fals

Stabiliti dacã enuntul de mai jos este adevãrat (A) sau fals (F), utilizând notatiile indicate în paranteze.

- 1. Societatea comercialã este forma organizatoricã cea mai simplã, la baza cãreia stã proprietatea privatã a unei singure persoane, care este si conducatorul întreprinderii.

- 2. Societatea în nume colectiv este o formã avansatã de asociere în care unii asociati dispun de pregãtire profesonalã, iar ceilalti de bani si mijloace materiale

- 3. Capacitatea de productie disponibilã este datã de diferenta dintre capacitatea de productie totala si capacitatea acoperitã de piata internã.

- 4. În luarea decizie de pãtrundere pe piata externã, producãtorul trebuie sã evalueze capacitatea firmei sale de a exporta, sã stabileascã produsele destinate exportului si sã aleagã modalitatea de export.

- 5. Oferta este o propunere de încheiere a unui contract prin care un cumpãrãtor îsi manifestã vointa de a achizitiona o anumitã marfã în conditii determinate de pret, calitate, cantitate, livrare si platã.

- 6. Un rãspuns care tinde sã devinã acceptarea unei oferte, dar care contine completãri, limitãri sau alte modificãri este o respingere a ofertei si constituie o contraofertã.

- 7. În general, în practicã se foloseste mai mult oferta revocabilã întrucât presupune mai putine obligatii si costuri.

- 8. Oferta revocabilã nu este o ofertã fermã.

- 9. Acceptarea ofertei poate fi retractatã dacã ajunge la ofertant înainte de a fi produs efecte juridice sau chiar în acel moment.

- 10. Factura proforma este necesarã în avans pentru ca importatorul sã poatã obtine de la bancã valuta necesarã importului.

- 11. Factura proforma este necesarã în avans pentru ca importatorul sã poatã obtine licenta de import de la organele guvernamentale abilitate.

- 12. Factura proforma este necesarã în avans pentru a certifica în vamã originea mãrfii.

- 13. Factura proforma este similarã facturii comerciale cu diferenta cã cea de-a doua nu include marcajele de expediere iar prima contine clar denumirea proforma.

- 14. Factura proforma este necesarã în avans pentru ca exportatorul sã poatã obtine de la bancã valuta necesarã importului.

- 15. Confirmarea neconditionatã a cererii de ofertã duce la încheierea contractului.

- 16. Contractul comercial international este un act de vointã bilateral prin care una din pãrti, denumitã vânzãtor, se angajeazã sã cumpere de la cealaltã parte, denumitã cumpãrãtor, un bun material determinat cantitativ si calitativ, în schimbul plãtii unui pret.

- 17. Elementul de extraneitate dã pãrtilor dreptul de a stabili legea care sã le cârmuiascã contractul

- 18. Prin fortã majorã se înteleg evenimentele imprevizibile care sunt provocate de interventia omului depãsind vointa pãrtilor contractante.

- 19. Conditia de livrare reprezintã data certã la care vânzãtorul se obligã sã livreze marfa pe adresa indicatã de cumpãrãtor si în conformitate cu instructiunile acestuia

- 20. Termenul de livrare cert se stabileste pe luni, trimestre sau semestre, în functie de îndeplinirea anumitor conditii de cãtre partener

- 21. Termenul de livrare stabilit în contract poate fi cert, la o datã calendaristicã fixã, sau orientativ, în funcþie de îndeplinirea anumitor conditii.

- 22. Ambalajul si marcarea sunt operatiuni obligatorii în orice contract comercial.

- 23. FOB, FAS, CFR si DES se folosesc pentru transportul maritim si fluvial.

- 24. FOB, CPT, DEQ si DDU se folosesc pentru transportul rutier.

- 25. Conform regulilor INCOTERMS, obligatiile cumpãrãtorului scad si cresc cele ale vânzãtorului în urmãtoarea ordine a grupelor: E, F, C, D.

- 26. FCA, CPT si CIP se folosesc pentru transportul aerian si feroviar.

- 27. Exportatorul care doreste sã optimizeze costul transportului combinat (multimodal) va folosi conditia de livrare CIP, DAF, DDU sau DDP

- 28. Importatorul care doreste sã optimizeze costul transportului combinat (multimodal) si sã reducã riscurile pe lantul distributiei, va folosi conditia de livrare EXW sau FCA.

- 29. Intrarea în posesia mãrfii de cãtre cumpãrãtor se face înainte de efectuarea controlului final de receptie.

- 30. În cazul în care rezultatele controlului de receptie nu permit preluarea mãrfii de cãtre cumpãrãtor, acesta este obligat sã depoziteze marfa în conditii normale de pãstrare si conservare, pe contul vânzãtorului.

- 31. În cazul în care rezultatele controlului de receptie nu permit preluarea mãrfii de cãtre cumpãrãtor, acesta este exonerat de orice obligatie.

- 32. În general, cazurile de respingere se referã la lipsuri cantitative usor substituibile, deteriorãri calitative sau întârzieri ale termenului de livrare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnici de Comercializare si Cooperare Grile.pdf

Alte informatii

nu contine rezolvare