Virament

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Virament.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Virament

Virament- monedă scripturală rep disponibilităţi băneşti aflate în conturile bancare şi circulînd între aceste conturi prin operaţ de virament

Viramentul e o operaţ efect de băncă pe baza dispoziţiei a clientului sau de transfer a unei sume de bani din contul clientului prin debitarea contului clientului şi creditarea contului beneficiarului

2 aspecte:

- plata în valută (devize)

- transfer internaţ al fondurilor

Swift – o reţea de comunicare interbancară internaţ de suport electronic

Swift cuprinde 3 niv de funcţionare

1) Banca cu terminal propriu

2) Cumulatorul naţ (conducere locală a inf)

3) centrul de comunicare (asigură conectarea la reţea a Ţ semnatare)

Centre de comunicare:

1, SUA ; 2, Belgia ;3, Olanda

pt realiz transf Via Swift cumpărătorul debitorul de plăţi completează un formular de banca sa, acest formular – ordin de plată, banca debutează contul importatorului şi transmite ordin de la banca wxport benificiarul plăţii

Cecul

Cecul –un ordin în scris dat de o pers unei bănci la care pers dată are un disponibil în cont de a plăti o sumă de bani det de benificiarul cecului

În acest sens ordonatorul foloseşte un formular tipizat pus la dispoziţie de către bancă pt titularii de conturi de cecuri

Scop- mijloc de plată

Pt creltera siguranţei:

- solicitarea plăţii prin CEC în avans

- Cecul certificat

- Cecul barat (poate fi plătit de la un cont la altul)

- Cecul bancar (direct emis de bancă)

Cecul de călătorie –un cec de val fixe emise de bancă şi e utiliz de turişti în dif Ţ (cazate, transport)

Cambia

Cambia- un ordin în scris şi necondiţionat, dat de o pers unei alte pers de a plăti a sumă de bani la vederea sau la anumită scadenţă unui benificiar

Tehnici de plată internaţ

Tehnica de decontare ORDIN DE PLATĂ

Plata contra facturii e o teh simplă utiliz pt T de val mică sau în relaţ firmelor aparţinînd aceluiaş grup

Plata la predarea mărfii, acesta se utiliz pt T şi constă în faptul că vînzătorul mărfii instructează pe transportator să prezinte marfa destinatarului şi s-o predea contra plăţii în numerat sau prin cec. Dezavantajul- e/e riscul de refuz a plăţii de către importator

Ordin de plată- dispozitive date de o pers unei bănci de a plăti o sumă determinată unei alte pers numită beneficiar

Fisiere in arhiva (1):

  • Virament.doc