Comunicare Consultare si Participare Publica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Comunicare Consultare si Participare Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

De ce avem nevoie de comunicare, consultare şi participare publică?

Procesul de participare are o importanţă majoră în elaborarea documentelor de planificare strategică. La elaborarea documentelor de planificare strategică la nivel naţional sau sectorial se recomandă consultarea părţilor largi ale societăţii pentru a obţine consens atât asupra problemelor care necesitată atenţie primordială din partea Guvernului, cât şi asupra modalităţilor de soluţionare a acestor probleme. Rezultatele consultărilor trebuie să devină parte componentă a documentului de planificare strategică.

Consultarea şi comunicarea este un instrument important, imprimând calitate in procesul decizional şi întărind autoritatea deciziilor prin suportul oferit de public în implementarea politicilor promovate de Guvern. În acest fel se economisesc de multe ori fonduri importante în procesul de implementare a unui proiect. Ţările cu tradiţie democratică folosesc eficient acest instrument perfecţionându-şi mereu cadrul legislativ pentru a extinde participarea publicului până în cele mai înalte nivele de decizie, respectiv până la formularea politicilor de stat, conştiente fiind de avantajele oferite de suportul publicului pentru formularea şi implementarea acestora

Ce este participarea publică ?

Participarea publică este deci orice instrument folosit pentru a implica publicul în luarea deciziilor şi include dreptul la informare, dreptul la participare şi dreptul la accesul în justiţie.

Reguli ale participării publice

Participarea publică este eficientă doar când respectă anumite reguli

Aşa cum realizarea oricărui proiect de investiţii presupune parcurgerea unor etape cu trăsături specifice, participarea publică este posibilă in fiecare din aceste etape, cu proceduri specifice. Din acest motiv, cei în măsură să decidă asupra modului de realizare a proiectelor, sunt obligaţi să asigure informarea şi cadrul de participare a publicului în fiecare fază a proiectelor. De multe ori participarea publică în procesul decizional este incorect definită, din această cauză se consideră că este ineficientă. Unii cred ca simpla informare a cetăţenilor poate fi definită ca un proces de participare publică. Alteori, participarea publică se opreşte în faza de consultare. Consultarea cetăţenilor asupra deciziilor ce urmează a fi luate poate fi eficientă doar când are loc din faza de concepţie a acestora, când opţiunile sunt deschise. Există totuşi proceduri care permit publicului să intervină în procesul decizional până în faza de influenţă şi control. În acest sens este necesar să se cunoască procedurile legale de acces la informaţii şi tehnicile eficiente de participare publică. Un proces obiectiv de participare publică la luarea deciziilor presupune parcurgerea următorilor paşi importanţi:

- identificarea publicului (grupului de persoane afectate de o anumită decizie ce urmează să se ia), respectiv separarea persoanelor şi instituţiilor direct interesate în obţinerea sau construirea deciziei;

- recepţionarea opiniei publicului, construirea consensului în cadrul grupului afectat, respectiv: accesul la informaţie a tuturor celor interesaţi, separarea pe grupuri de interese, negocieri, acceptarea problemelor, delegarea persoanelor care să reprezinte interesele grupului;

- acţiunea propriu-zisă, respectiv utilizarea tehnicilor de participare publică pentru obţinerea deciziei.

Aplicarea greşită a principiilor participării publice afectează deseori intenţiile unor grupuri interesate, creând conflicte sau favorizând corupţia

Participarea publică, înţeleasă greşit, poate căpăta accente mai puţin plăcute pe care nu dorim să le ascundem, fiind specifice tuturor situaţiilor în care democraţia nu este corect înţeleasă. Deseori, procesul de informare şi consultare a publicului în luarea unor decizii creează probleme, mergând până la conflicte deschise între grupuri separate pe baza intereselor antagoniste. Lupta pentru influenţarea deciziilor în sens favorabil opţiunii unui anumit grup este deseori partea cea mai importantă a unor afaceri în care se investesc numeroase resurse. Promovarea succesului în afaceri tratează ca obstacole interesele antagoniste, iar managerii construiesc cu abilitate soluţii pentru a depăşi aceste obstacole. Deseori aceste soluţii înseamnă: specularea portiţelor in sistemul legislativ, corupţie, ascunderea unor intenţii, etc. Proiectanţii si beneficiarii unor proiecte, conştienţi de posibilitatea ca publicul sa le respingă intenţiile sau nedorind sa accepte costurile legate de informarea si consultarea publicului, recurg de multe ori la ocolirea acestui proces, apelând la tehnici de corupţie sau dezinformare. Bazându-se apoi pe aparenta ignoranta a publicului, aceştia obţin deciziile de implementare a proiectelor si trec la realizarea practica a lor. In aceasta faza, cetăţenilor afectaţi le este greu sa intervină, recurgând deseori la acţiuni disperate de împiedicare a realizării proiectelor (manifestaţii publice, adunarea de semnături, sabotaje, proteste individuale si colective). Chiar daca Justiţia le va da dreptate in cele din urma, proiectul poate avansa in acest timp destul încât sa producă pagube însemnate sau costul si procedurile descurajante ale proceselor juridice pot constitui piedici de netrecut pentru cei ce nu si le permit. Soluţia pentru rezolvarea acestor conflicte este informarea tuturor părţilor cu privire la proiectul ce creează litigiul si negocierea prin dialog deschis si sincer a tuturor problemelor ivite. De multe ori un proces de participare publică nu este decât unul aparent, publicul fiind format din susţinătorii unui anumit proiect sau susţinătorii unei firme concurente sau persoane care doresc sa regleze conturi personale opunându-se de fapt nu proiectului in sine ci promotorilor acestuia. Aceste cazuri pot fi evitate prin aplicarea unor proceduri de participare publică adaptate clar fiecărei situaţii in parte.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comunicare Consultare si Participare Publica.doc