Comunicare si Negociere in Afaceri

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Comunicare si Negociere in Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

1.2. Definirea conceptului Comunicare =

etimologic, transmite ideea relaţiei cu celălalt (com=cu);

transmitere a unui anumit conţinut (informaţii, opinii, păreri, sentimente etc.) sau ca o punere în relaţiei;

punere în comun, împărtăşire şi transmitere a unor proprietăţi unui număr de lucruri (Charles Morris);

acţiunea a unui organism sau a unei celule care modifică modelele probabile de comportament ale altui organism sau celule, într-o manieră adaptivă pentru unul sau ambii participanţi;

schimbul verbal dintre subiectul care vorbeşte şi un interlocutor (Dictionnaire de linguistique) etc..

Comunicare umană =

proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli cu scopul de a schimba comportamentul altor indivizi (auditoriul);

totalitatea proceselor prin care o minte poate să o influenţeze pe alta;acţiunea de a comunica şi rezultatul ei;

ceea ce leagă organismele între ele.

Orice comportament are o valoare comunicativă

1.3. Axiomele comunicării

Axioma 1: Comunicarea este inevitabilă;

Axioma 2: Comunicarea se dezvoltă pe două planuri: planul conţinutului (limbajul verbal) şi planul relaţiei (limbajul nonverbal);

Axioma 3: Comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat în termeni de cauză-efect sau stimul-răspuns;

Axioma 4: Comunicarea se bazează atât pe informaţie în formă digitală (procesată de sistemul nervos central), cât şi pe informaţie analogică (procesată de sistemul neurovegetativ);

Axioma 5: Comunicarea este ireversibilă;

Axioma 6: Comunicarea implică raporturi de putere între parteneri, iar tranzacţiile (schimburile) care au loc între ei pot fi simetrice sau complementare;

Axioma 7: Comunicarea implică procese de acomodare şi ajustare a comportamentelor;

1.4. Nivelurile comunicării umane

În funcţie de numărul participanţilor şi de natura relaţiilor care se stabilesc între ei:Comunicare intrapersonală;Comunicare interpersonală;Comunicare de grup;Comunicare publică; Comunicare de masă

1.5. Procesul comunicării interpersonale

Comunicarea = un schimb de semnale (sonore, tactile sau vizuale), cu scopul de a informa, instrui sau convinge, bazat pe existenţa unor semnificaţii comune, condiţionat de contextul relaţiilor între cei ce comunică, dependent de contextul social

Comunicare interpersonală:cuvinte;voce;tonalitate;limbajul trupului;fizionomia;mimica;postura;gestica;înfăţişarea;culoarea hainelor etc.

Structura lanţului comunicaţional:

Emiţător – mesaj codificat sub formă de semnale (transmis printr-un canal) – Receptor

Se comunică simultan printr-un ansamblu complex de:

stimuli, configurat din cele 3 categorii de limbaj;limbaje;canale.

Categorii de limbaj:limbajul verbal, adică graiul articulat şi înţelesurile transmise cu ajutorul cuvintelor unei limbi;limbajul paraverbal, adică înţelesurile de dincolo de cuvinte, întregul bagaj de stimuli şi semnale transmise prin tonul, volumul şi ritmul vocii; limbajul trupului, adică întregul complex de stimuli şi semnale transmise prin postură, fizionomie, mimică, gestică, privire şi distanţe.

Relaţia interpersonală, ce se dezvoltă în registrul afectiv şi emoţional, poate fi:pozitivă;negativă;neutră.

Comunicarea umană poate fi:directă sau interactivă - presupune contacte nemijlocite între indivizi şi se bazează pe tehnici naturale sau primare: cuvântul, vocea, trupul;indirectă este intermediată de mijloace şi tehnici secundare, precum: scrierea, tipărirea, imprimarea în relief, înregistrarea magnetică sau laser, transmisiile prin cablu, prin fibre otice sau prin unde hertziene:scrisă şi imprimată (scrisori, rapoarte, presa scrisă, cărţile, afişele, materialele publicitare);înregistrată (discul, cartela magnetică, discheta, CD-ul);prin fir (telefonul, telegraful, telexul e-mail-ul etc.);prin unde hertziene (radioul şi televiziunea).

Comunicarea interpersonală este directă şi personalizată

Dimensiunile contextului în care se comunică:contextul fizic;contextul cultural;contextul social şi psihologic;contextul temporal.

Codificare = a traduce gânduri, atitudini, emoţii şi sentimente în cuvinte, atingeri, sunete, imagini, caractere scrise, desene, gesturi, mirosuri

Decodificare = retranspunerea cuvintelor scrise sau vorbite, a gesturilor, imaginilor sau orice alte semne şi semnale în emoţii, sentimente, concepte, idei, atitudini, opinii şi comportamente umane

Mesajul = semnificaţia (informaţia, ştirea, ideea, emoţia, sentimentul) expediat de emiţător, transmisă pe canal, primită şi integrată de receptor

Media sau canalul = suportul şi calea pe care se transportă şi se distribuie mesajul (ex. canal auditiv, vocal, olfactiv etc.)

Orice proces de comunicare umană produce efecte:de natură cognitivă;de natură afectivă;comportamentale.

1.6. Perspective în dezvoltarea comunicării umane

Dezvoltarea mijloacelor comunicaţionale şi informaţionale

Comunicarea globală

Dezvoltarea tehnicilor, tehnologiilor şi practicilor comunicării umane vor contribui la

Dezumanizarea comunicării

Fisiere in arhiva (1):

  • Comunicare si Negociere in Afaceri.doc

Alte informatii

din cursuri anul 3