Intrebari Comunicare in Afaceri

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Intrebari Comunicare in Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

Noţiuni fundamentale

1.Ce este comunicarea?

Comunicarea devine un proces prin care un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte.

2.Care sunt planurile pe care decurge comunicarea?

Comunicarea umană decurge pe două planuri:

a) planul conţinutului, adică limbajul verbal - cuvintele transportă informaţii, respectiv conţinutul informaţional al mesajului de la un interlocutor la altul

b) planul relaţiei, adică limbajul nonverbal - tonul şi trupul oferă informaţii despre informaţii, respectiv semnalizează şi definesc relaţia care ia naştere între interlocutori.

3.Ce este comunicarea publică?

Comunicarea publică – orice gen de cuvântare, expunere sau prezentare susţinută de către o persoană direct în faţa unui auditoriu este o formă de discurs public sau comunicare publică.

În această categorie intră:

- conferinţa,

- pledoaria avocatului,

- cursurile şi prelegerile,

- prezentările de rapoarte şi dări de seamă,

- comunicările ştiinţifice,

- prezentarea vânzărilor,

- luările de cuvânt în şedinţe

4.Ce reprezintă paraziţii în procesul de comunicare şi cum pot ficlasificaţi aceştia?

Paraziţii – semnele şi semnalele care interferează cu mesajul şi media – pot fi clasificaţi, în raport cu natura lor, în trei mari categorii:

 paraziţi de natură fizică – interferează şi se alătură sau suprapun transmisiei fizice a mesajului: zgomotul străzii, un geam trântit, telefonul defect etc.;

 paraziţi de natură psihologică – interferează şi se amestecă cu mesajul doar în plan mintal, conducând la erori de percepţie care ţin de subiect, de cultură, de prejudecăţi sau de experienţele anterioare;

 paraziţi de natură semantică – intervin datorită diferenţelor de limbaj existente între vorbitor şi ascultător, nefiind acelaşi lucru când doi oameni spun aceleaşi cuvinte, întrucât fiecare dintre ei poate atribui cuvintelor sensuri diferite.

5. Care sunt obiectivele psihologice de comunicare si obiectivele economice?

Obiectivele psihologice de comunicare, în funcţie de planul reacţiei individuale la stimuli:

1) Obiective de comunicare orientate cognitiv:

- atenţia şi percepţia faţă de oferte;

- cunoaşterea mărcilor şi produselor (gradul de cunoaştere);

- cunoştinţe asupra avantajelor produselor (îmbunătăţirea informaţiei).

2) Obiective de comunicare orientate afectiv:

- interes faţă de ofertele de produs;

- concepţii / imagine;

- poziţionarea produsului şi a mărcii;

- trăirea emoţională a mărcii.

3) Obiective de comunicare orientate conativ:

- atitudinea faţă de informaţii;

- intenţii de cumpărare;

- cumpărări de probă;

- cumpărări repetate;

- reacţii la acţiuni speciale.

Obiectivele economice de comunicare sunt:

- cifra de afaceri,

- desfacerea,

- segmentul de piaţă,

- rentabilitatea

TEST DE CONTROL:

1.Prezentaţi principalele categorii de limbaj.

1. limbajul verbal, adică graiul articulat şi înţelesurile transmise cu ajutorul cuvintelor unei limbi;

2. limbajul paraverbal sau paralimbajul, adică înţelesurile de dincolo de cuvinte, bazate pe rostiri vocale, dar nu verbale. Tipurile de paralimbaj identificate cel mai adesea sunt:

- intonaţia

- ritmul

- volum

3. limbajul trupului, adică întregul complex de stimuli şi semnale transmise prin postură, fizionomie, mimică, gestică, privire şi distanţe.

2.Definiţi comunicarea intrapersonală şi comunicarea interpersonală.

Comunicarea intrapersonală – reprezintă dialogul cu sine al fiinţei umane şi este necesară şi importantă pentru echilibrul psihic şi emoţional.

Comunicarea interpersonală – constituie relaţia „de la om la om” şi „între patru ochi” ce ia naştere în dialogul exclusiv dintre doi interlocutori.

3.Prezentaţi elementele modelului general al comunicării interpersonale.

Modelul general al comunicării interpersonale, ale cărui elemente sunt, în principiu, următoarele:

1. emiţător-receptorul,

2. limbajul şi codul,

3. competenţa,

4. mesajul,

5. media,

6. zgomotul,

7. efectele

8. răspunsul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intrebari Comunicare in Afaceri.doc