Toate fituicile din domeniul Constructii

 • Subiecte rezolvate - Geotehnica

  Obiectul geotehnicii, conexiunile cu alte știinte. Istoric Geotehnica este o stiinta apicata care studiaza terenurile cu care vin in contact constructiile ingineresti in vederea asigurarii exploatarii lor in siguranta cu costuri minime Primele cunostinte despre comportarea pamanturilor in raport uc constructiile sunt mentionate in antichitate de Vitsuf, insa pana in epoca moderna nu au existat teorii ipoteze care sa fie fundamentate. Conexiuni cu alte stiinte: geodezie, fundatii,...

 • Subiecte rezolvate - Structuri din beton armat

  1.Generalitati privind betonului armat. Coduri de proiectare.GENERALITATI: Avantaje ale folosirii betonului armat: -Forma constructiei nelimitate -Stabilitate din punct de vedere chimic -Durabil in timp -Betonul si armatura au o comportare aproape identica la variatii de temperatura -Intretinere usoara -Rezistenta la foc -Elementele din beton armat pot prelua orice fel de solicitare Dezavantaje: -Structuri mai masive -Betonul simplu are o rezistenta la compresiune de 10 ori mai...

 • Caiet de sarcini - lucrari de terasamente

  1. DATE GENERALE Acest Caiet de Sarcini se aplică lucrărilor de terasamente și cuprinde condițiile ce trebuie îndeplinite pe parcursul execuției tranșeelor pentru rețele, fundația construcțiilor, debleelor și rambleelor în ce privește transportul, compactarea, nivelarea și finalizarea lucrărilor de terasamente, precum și controlul de calitate și criteriile de recepție a lucrărilor. Față de varietatea situațiilor din teren și a soluțiilor posibile, prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu...

 • Subiecte rezolvate - Teoria sistemelor

  1. Subiectul 1. Sistem. Definiție. Un sistem este un ansamblu de elemente dependente între ele și formând un întreg organizat, cu o structură proprie, relativ delimitat de restul universului, care conlucrează în realizarea scopului urmărit. Zona exterioară sistemului se numește ambient. Elementele, structura, dependențele, pot evolua în timp. Reprezentarea sistemului se face printr-un model. 2. Subiectul 2. Sistemul ca structură de mulțimi. Prin sistem înțelegem următoarea structură de...

 • Actionari Hidraulice

  Av si dv sis act hidraulica După cum sa arătat anterior, performanţele dinamice deosebite, precum greutatea şi gabaritul deosebit de redus, constituie câteva avantaje de baza ale sistemelor de acţionare hidraulică. Prin realizarea unor siteme combinate de acţionare electrohidraulice, aceste avantaje sunt mai deplin puse în valoare. a) în domeniul motoarelor rotative, dezvoltarea acţionărilor electrice este limitată de proprietăţile materialelor feromagnetice, care se saturează la densităţi...

 • Geologie

  1. Forma si dimensiunile Pamantului. Privit de la distanta globul terestru seamana destul de mult cu o sfera, insa privit in detaliu, forma sa este foarte neregulata. Suprafata oceanelor prelungita pe sub continente da pamantului forma de sfera si poarta denumirea de geoid. In realitate, forma globului poarta denumirea de cardioid, aceasta forma fiind definita de inegalitatea distantei dintre ecuator si cei 2 poli, polul sud fiind mai aproape de ecuator cu 242 metri. 2. Structura externa...

 • Tratarea Apei

  SUB1. SCHEME STATII DE TRATARE. CRITERII DE ALEGERE A SCHEMEI. (SCHEMA) In functie de calitatea apei sursei si de necesitatea de tratare, pt asigurarea calitatii apei la consumator, procesele continute intr-o statie de tratare pot fi mai multe sau mai putine, mai simple sau mai complexe. CRITERII: indepartarea contaminatiilor(se alege in fct de parametrii cetrebuie corectati), siguranta procesului de tratare(asigura aceeasi calitate de apa tratata indiferent de calitatea apei brute),...

 • Ofertare Contractare

  1. Enumerare cerinţe esenţiale obligatorii pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare. Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe: a) rezistenţă şi stabilitate; b) siguranţă în exploatare; c) siguranţă la foc; d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; f)...

 • Fituici Beton

  Clasa betonului Ptr bet utilizat în structurile de rezistenţă mecanică durabilitatea, gradul de impermeabilitate la construcţiile care înmagazinează lichide. În general un bet cu rezistenţă ridicată satisface în bună măsură şi celelalte 2 prop. Calitatea betonului este caracterizată printr-un indice al rezistenţei mecanice şi prin care exprimăm calitatea unui beton Rbk R-rezistenţa, b-beton, K-caracteristic. Def clasei: clasa betonului este val minimă garantată a rezistenţei la compresiune...

 • Retete de Beton

  RETETA PREPARARE BETON Preparare beton la betoniera CLASE DE BETOANE Pentru constructia unei case se pot folosi betoane preparate local la betoniera, din balast ("balastru" sau sorturi) + ciment + apa. Avantajele prepararii de beton la betoniera : -costuri mai mici cu circa 25-40% pentru betonul preparat la betoniera fata de betonul din statia de betoane -posibilitatea prepararii unor cantitati mici de beton, in special la lucrarile mici, sau lucrarile de consolidare unde...

 • Subiecte Rezolvate Urbanism

  Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (PUG);Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia (PUZ);Planul urbanistic de detaliu (PUD). 2.Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt:Planul de amenajare a teritoriului naţional; Planul de amenajare a teritoriului zonal;Planul de amenajare a teritoriului judeţean; 3.Obiectivele Amenajatii Teritoriului sunt:dezvoltarea economică şi socială echilibrată a...

 • Fabricatia Asistata

  Examen la disciplina Fabricatie asistata - sesiunea iarna 2010 - 1. Explicaţi semnificaţia parametrului marcat în figura alăturată. In raport cu ce suprafaţă se măsoară această distanţă? Nivel de siguranţă cu 10 mm deasupra suprafeţei care va fi prelucrat. 2. Explicaţi tipurile de prelucrare prezentate in imaginile de mai jos şi domeniul lor de aplicare Tipul de prelucrare este, frezare: - frezare contra avansului este utilizat la degroşare; - frezare în sensul avansului este utilizat...

 • Subiecte Metale

  1. Elements of the transversal frame of a steel industrial building The transversal frame is the main structure of the building consisting in columns and girders interconnected and its design depends on the dimensions imposed by the technological processes- equipment, devices and various systems for lifting and transportation both horizontally and vertically inside the building. When the transversal frame has more than one span, the slope of the roof has to be small (3 5%) (fig.3 ). Fig....

 • Siguranta Constructiilor

  1)determinism si probabilism=Esenta determinismului consta in convingerea ca in natura intre cauze si efecte exista o corespondenta mecanicistica sigura si univoca.Incapacitateade arez anumite probleme exact parea rezult unei cunoasteri temporar insuficiente si a erorilor umane in masurarea cauzelor si efectelor.procesul deosebit al stiintelor de la sf sec 20 sa zdruncinat puternic doctrina deterministica.Fizica atomica si subatomica,genetica moderna care explica evolutia prin intamplarea...

 • Reparatii si Consolidari

  Comportarea la act distructiva a ctiilor. Str ctive au o comportare diferita la act factorilor ditructivi,aceasta fiind dep de:-cond de amplasament,-compoz structurala a cladirii,-lucrari efect pe parcursul exploat,-efect unor inspectii la timp in scopul cuantif reale si corecte a deprecierilor constate. In acest scop orice lucrare de interventie la o ctie se realiz pe baza unui pr tehnic care tb sa contina sol de interventie stabilita printr-o expertiza tehnica.Rap de expertiza tehn...

Pagina 1 din 4