Toate fituicile din domeniul Constructii

 • Intrebari Constructii

  1.Ce este freza? Armatura transversal de rezistenta 2.Care este leagea actiunii si reactiunii exprimata vectorial?A=-R 3.Ce este un Pa? este unitatea de masura a efortului unitar 4.Cate grade de libertate sunt in plan? 3 grade 5.Ce este coloana? Stalpi comprimati centric de forma octogonala si cilindrica 6.Ce este excentricitatea? Imperfectine geometrica L˳=M/N 7.Ce este o grinda? Bara orizontala,solicitata de regula la forte verticale si uneori la momente concentrate. 8.Ce...

 • Ingineria Mediului

  1.Natural resource* A natural resource is usually defined as anything obtained from the physical environmental to meet human needs. Some resources are available for use directly from the environment. Examples include solar energy, fresh air, rainwater, fresh water in a river or stream and naturally growing edible plants. Other resources depend on a combination of human ingenuity, economics and cultural beliefs. Human ingenuity enables us to develop scientific and technological methods for...

 • Subiecte pentru Examenul de Cladiri

  1.Care au fost principalele cai de industrializare a sectoarului constructii in perioada 1950-1980? Principalele cai prin care aceste tari au industrializat sectorul constructii au fost: -mecanizarea lucrarilor mari consumatoare de forta de munca si mai ales detimp(de ex. lucrari de pamant,de transport,de preparere si punere in opera a betoanelor si mortarelor etc). -organizarea proceselorde lucru pe santiercu modele si metode de tip inginerie industriala. -prefabricarea multor componente...

 • Chimia Materialelor

  3.1. TRANSFORMAREA RECIPROCĂ SOLID (S) - LICHID (L) Analiza transformărilor se face pe grafice de analiză termică, în coordonatele “timp - temperatură”, prin care se poate determina căldura absorbită de substanţă pentru ruperea legăturilor (proces endoterm), respectiv căldura eliberată de substanţă la refacerea legăturilor (proces exoterm) specifice stării solide. 3.1.1. TOPIREA SOLIDELOR Forma curbei de topire depinde de structura (cristalină sau amorfă) a solidului 3.1.2. SOLIDIFICAREA...

 • Urbanizare

  1) Termenul de oraș =notiune amplă ce cuprinde aria urbana meopolitana ,aglomeratia urbana,o formatiune teritorial de asezare a populatiei definita printrun mod de existenta numit viata urbana ce se caracterizeaza printro diversitate a activitaii neagricole,a servciilor si dotarilor,o modalitate de petrecere atimpului prin irganizare a spatiului si nu in ultimul rand componenta populatiei 2) Aglomeratia urbana=arie urbana cu gadsporit de dotare si industrializare care cuprinde localitti...

 • Instalatii

  1. CONFORTUL TERMIC: Este asigurat de instalatiile de incalzire si este capacitatea org uman de a se simti bine dpdv termic. QM= Qcd+ Qcv+Qr+ Qev. QM= caldura prin metabolism; Qcd= conductie; Qcv= convectie; Qr= radiatie; Qev= evaporare. Parametrii de baza ai confortului termic: ti= temperature interioara; temperature medie de radiatie. Θmr= media ponderata a temperaturii suprafetelor care marginesc cladirea; umiditatea aerului relative φ[%] 30-70% dpdv al confortului temic; viteza aerului...

 • Amenajari Hidrotehnice

  1)Definirea barajelor conform OU si ICOLD Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romanii nr. 224/2000 cu privire la siguranta barajelor Barajul – orice lucrare hidrotehnica avand o structura existenta sau propusa care este capabila sa asigure acumulare(permanenta sau nepermanenta) de apa, deseuri industriale lichide sau solide depuse prin metode hidraulice a caror rupere poate produce pierderea necontrolata a continutului acumulat cu efecte negative deosebit de importante asupra aspectului...

 • Canalizari

  11) Exploatarea si intretinerea iazurilor biologice: Exploatarea consta in: -masurarea periodica a debitului apelor uzate pt reglarea functionarii iazurilor -verificarea calitatii apelor uzate si a eficientei iazurilor prin analize fizico-chimice (PH, oxigen dizolvat) mat in suspensie, mat in suspensii volatile, azot total, fosfor total, CCO, CBO5 -iazurile biologice trebuiesc controlate cel putin de 2 ori pe saptamana pt prevenirea unor avarii Intretinerea iazurilor: -supravegherea si...

 • Statii de Epurare

  1)COMPARATIE NTPA 001/2002 SI NTPA 002/2002 Aceste normative au drept scop stabilirea atat a conditiilor de calitate a apelor uzate inainte de evacuarea lor in resursele de apa sau in retele de canalizare ale localitatilor, cat si a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate. NTPA001-se refera la ape uzate de orice natura si anume ape uzate menajere, ape uzate industriale, agrozootehnice, de mina sau zacaminte, evacuate prin sisteme amenajate, de incendiu,...

 • Subiecte Examen Materiale de Constructii

  1.materialele unitare sunt acele materiale care se caracterizeaza prin existenta de legaturi chimice de acelasi fel intre toate particulele constituiente(atomi, molecule, ioni). 2.materialel compozite sunt materialele alcatuite din mai multe componente compatibile, cu proprietati complementare, astfel incat produsul rezultat sa aiba proprietati superioare oricaruia dintre componenti. 3.materialele asociate sunt materiale de constructii formate din doua sau mai multe materiale unitare sau...

 • Hidroedilitare

  CURS 1 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA = complexul de constr. si instalatii,care asigura apa necesara beneficiarilor la 3 parametrii : 1.cantitate ; 2.calitate ; 3.presiune Sist. e format din : 1.captarea=ansamblul de constr si instalatii cu ajutorul carora se preleveaza apa din sursa(de suprafata,subterana).Sursa de supraf :parauri,fluvii,mari,ghetari,apa meteorica etc. ;sursa subter. : apa de sub nivelul terenului in medii permeabile de tipul nisipului,pitrisului,grohotisului,calcarelor...

 • Geotehnica

  BILET1 1.Obiectul disciplinei.Constructiile transmit partii superficiala a scoartei glob terestru,pres. Ce se dezv la baza lor, ca urmare a sarcinilor permanente si utile care act asupra constr.Partea constr care asigura transmiterea acestor pres in conditii prevazute de calculul static al sistemului i.a fel san u puna in pericol buna ei exploatare poarta numele de fudatie.Zona din scoarta care datorita exec constr au loc schimbari fata de partea anterioara poarta den de teren de fundare.Rez...

 • Urbanism

  1.Documentatiile de urbanism includ: a) planuri de urbanism b) regulamente de urbanism c) planuri de amenajare a teritoriului si planuri de urbanism d) planuri de amenajare a teritoriului si regulamente de urbanism A: a+b B: c+d C: a+d D: b+c+d 2. Startegiile si directiile principale de dezvoltare a unui teritoriu (national, zonal sau judetean) care se gasesc exclusiv in documentatiile de amenajare a teritoriului se numesc: a) prevederi cu caracter director b) prevederi ca caracter de...

Pagina 3 din 3