Caiet de sarcini - lucrari de terasamente

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Caiet de sarcini - lucrari de terasamente.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

LUCRĂRI DE TERASAMENTE 3
1. DATE GENERALE 3
2. TRASAREA LUCRĂRILOR 4
2.1 LUCRĂRI CE SE CONTROLEAZĂ ȘI SE VERIFICĂ 6
2.1.1 ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE TRASARE, ACTELE NECESARE 6
2.1.2 ÎN TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE TRASARE SE VERIFICĂ 6
2.1.3 LA TERMINAREA LUCRĂRILOR DE TRASARE ACTE ÎNCHEIATE 6
3. LUCRĂRI PREGĂTITOARE 6
3.1 DEFRIȘĂRI 7
3.2 ÎNDEPĂRTAREA STRATULUI VEGETAL 8
3.3 ASIGURAREA SCURGERI APELOR SUPERFICIALE 8
4. DEVIEREA LUCRĂRILOR SUBTERANE 8
5. EXECUȚIA SĂPĂTURILOR 9
5.1 GENERALITĂȚI 9
5.2 SĂPĂTURI PENTRU FUNDAȚII 9
5.3 SĂPĂTURI PENTRU CONDUCTE ȘI CABLURI 10
5.4 SĂPĂTURI DEASUPRA NIVELULUI APEI SUBTERANE 12
5.4.1 SĂPĂTURI CU PEREȚI VERTICAL NESPRIJINIȚI 12
5.4.2 SĂPĂTURI CU PEREȚI ÎN TALUZ VERTICAL SPRIJINIȚI 13
5.4.3 SĂPĂTURI CU PEREȚI ÎN TALUZ 13
5.5 SĂPĂTURI SUB NIVELUL APEI SUBTERANE 14
5.6 SĂPĂTURI ÎN CHESON 14
5.6.1 EXECUTAREA LUCRĂRILOR ÎN VARIANTA CU SĂPĂTURĂ MANUALĂ 15
5.6.2 EXECUTAREA LUCRĂRILOR ÎN VARIANTA CU SĂPĂTURĂ MECANICĂ 15
5.7 LUCRĂRI CE SE CONTROLEAZĂ ȘI SE VERIFICĂ 16
5.7.1 ÎNAINTEA DE ÎNCEPEREA LUCRĂRII DE SĂPĂTURI 16
5.7.1.1 Acte necesare : 16
5.7.2 ÎN TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURI 16
5.7.2.1 SE VERIFICĂ : 16
5.7.2.2 ACTE ÎNCHEIATE : 16
5.7.3 LA TERMINAREA LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURI 17
5.7.3.1 SE VERIFICĂ : 17
5.7.3.2 ACTE ÎNTOCMITE : 17
6. SPRIJINIRI 17
7. EPUIZMENTE 17
7.1 EPUIZMENTE DIRECTE 17
7.2 EPUIZMENTE INDIRECTE 18
8. MIȘCAREA TERASAMENTELOR 18
9. GROPILE DE ÎMPRUMUT 19
10. TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A UMPLUTURILOR 20
10.1 GENERALITĂȚI 20
10.2 MATERIALE 20
10.3 TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A UMPLUTURILOR PENTRU CONSTRUCȚII 21
10.4 TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A UMPLUTURILOR PENTRU CONDUCTE 22
10.5 LUCRĂRI CE SE CONTROLEAZĂ ȘI SE VERIFICĂ 23
10.5.1 ÎNAINTEA DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE UMPLUTIRI 23
10.5.1.1 SE VERIFICĂ : 23
10.5.2 ÎN TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE UMPLUTURI 23
10.5.2.1 SE VERIFICĂ : 23
10.5.3 LA TERMINAREA LUCRĂRILOR DE UMPLUTUR 23
10.5.3.1 ACTE ÎNCHEIATE : 23
11. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII 23

Extras din document

1. DATE GENERALE

Acest Caiet de Sarcini se aplică lucrărilor de terasamente și cuprinde condițiile ce trebuie îndeplinite pe parcursul execuției tranșeelor pentru rețele, fundația construcțiilor, debleelor și rambleelor în ce privește transportul, compactarea, nivelarea și finalizarea lucrărilor de terasamente, precum și controlul de calitate și criteriile de recepție a lucrărilor.

Față de varietatea situațiilor din teren și a soluțiilor posibile, prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu au un caracter limitativ, putându-se folosi și alte procedee de execuție verificate în practică și care prezintă eficiență din punct de vedere tehnico-economic și al securității muncii.

Orice lucrare de terasamente va fi începută după efectuarea operației de predare-primire a amplasamentului, trasărilor reperelor cotei zero etc., consemnată într-un proces-verbal încheiat de delegații Beneficiarului, Proiectantului și Antreprenorului.

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se va verifica întreaga trasare pe teren, atât în ansamblu cât și pentru fiecare obiect în parte. Toate lucrările de terasamente pentru diverse părți ale proiectului vor fi realizate la dimensiunile și cotele arătate în desene. În verificarea trasărilor și reperelor, se include și aceea a dimensiunilor și cotelor de nivel ale amprizei căii ferate sau a drumurilor, ale platformei, ale șanțurilor, ale drumurilor, picioarelor taluzelor, lucrărilor de apărare.

În sensul prezentelor Specificații, termenul "nivelul terenului" se va referi la suprafața terenului înainte de începerea lucrărilor de terasamente, dar după eliberarea generală a amplasamentului.

Executarea lucrărilor se va face de regulă mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde zonele de excavare nu sunt accesibile pentru utilajele de terasamente (datorită spațiului de lucru limitat, intersectarea cu conducte și cabluri existente, traficului sau altor motive) sau unde folosirea mijloacelor mecanice nu este justificată din punct de vedere tehnico-economic și de organizare.

Antreprenorul are obligația să urmărească stabilitatea masivelor de pământ ca urmare a influenței executării lucrărilor de terasamente prevăzute în proiect, sau acțiunii utilajelor de nivelare, săpare și compactare, precum și stabilitatea construcțiilor și instalațiilor învecinate etc.

Executarea lucrărilor de terasamente cu ajutorul utilajelor vibratoare se va face numai cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca vibrațiile produse de acestea să nu afecteze construcțiile, instalațiile și lucrările învecinate.

La executarea și recepționarea lucrărilor de terasamente pentru fundațiile construcțiilor realizate în pământuri sensibile la umezire sau pământuri cu umflări și contracții mari se vor respecta și prevederile “ Normativului privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare, execuție, exploatare) indicativ P 7-2000 și respectiv Codul de proiectare și execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflări și contracții mari (PUCM)" indicativ NE 0001-96.

În cazul în care pe amplasamentele pe care urmează a se executa lucrări de terasamente sunt informații asupra posibilității existenței unor corpuri explozibile, se va solicita în prealabil concursul organelor de specialitate (protecție civilă), iar dacă în timpul executării săpăturilor se întâlnesc astfel de corpuri explozibile se vor opri imediat lucrările, anunțându-se de urgență Beneficiarul, Proiectantul lucrării și organele de specialitate pentru adoptarea de măsuri corespunzătoare.

Când executarea săpăturilor implică dezvelirea unor rețele de instalații subterane existente (apă, canal, gaze, electrice etc.) ce rămân în funcțiune, trebuie luate măsuri pentru protejarea acestora împotriva deteriorării sau înghețului, iar executarea săpăturilor se va începe numai după obținerea aprobării de la instituțiile care exploatează instalațiile respective (aviz de săpătură și atunci când este cazul și permis de foc etc.).

Când existența rețelelor de instalații subterane nu este prevăzută în proiect, dar pe parcursul executării lucrărilor apar indicii asupra existenței lor, se vor opri lucrările de săpături și se vor anunța Proiectantul și posesorii rețelelor. Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul și sub directa supraveghere a Posesorului sau unității de exploatare, de la caz la caz.

Intersectarea rețelei de canalizare cu alte rețele se va face condiționat :

Intersecția rețelei de canalizare cu conducte de alimentare cu apă se execută cu respectarea următoarelor condiții:

- canalul este situat deasupra conductei de apă: această situație s-a evitat;

- canalul este situat dedesubtul conductei de alimentare cu apă: tubul de canalizare din PVC se introduce într-un tub protector din PVC. Între conducta de alimentare cu apă și canal distanța minimă este de 0,40 m, tuburile de protecție au lungimea de 2,50 m și se etanșeizează la capete;

- dacă în timpul execuției se întâlnește situația când canalul este situat la același nivel cu conducta de apă, aceasta se va trece pe deasupra canalului, prin curbare, iar canalul se va executa respectând condițiile de mai sus.

La intersecția rețelei de canalizare cu canalul de ape meteorice în cazurile în care canalul este situat deasupra sau la nivelul canalului apelor pluviale se prevede un cămin de rupere de pantă sau executarea unei sifonări.

Intersecția rețelei de canalizare cu conducte de gaze se execută cu respectarea următoarelor condiții:

- canalul este situat deasupra sau dedesubtul conductei de gaze, iar distanța dintre ele este mai mică de 1 m, canalul se va introduce într-un tub de protecție de cel puțin 250 mm;

- dacă în timpul execuției se întâlnește situația când canalul este situat la același nivel cu conducta de gaze, aceasta se va trece pe deasupra canalului, prin curbare, iar canalul se va executa respectând condițiile de mai sus.

La intersecția rețelei de canalizare cu cabluri de înaltă sau joasă tensiune, se va asigura condiția ca aceste cabluri să treacă la peste 0,3 m deasupra canalului.

Distanțele minime între diferite conducte, canale, cabluri subterane etc., sunt indicate în STAS 8591.

Pentru orice lucrare de terasamente Antreprenorul trebuie să respecte prevederile Standardelor și Normelor în vigoare, în măsura în care acestea sunt în conformitate cu Caietul de Sarcini.

Prin utilizarea propriului laborator sau a altui laborator autorizat, Antreprenorul va răspunde de toate testele și de celelalte cerințe ce rezultă din acest Caiet de Sarcini.

La cererea Beneficiarului și a Consultantului Antreprenorul va realiza încercări suplimentare, pe lângă cele prevăzute în acest Caiet de Sarcini.

Antreprenorul trebuie să se asigure ca toate metodele tehnologice îndeplinesc cerințele prevăzute de acest Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va înregistra zilnic date despre execuția lucrărilor de terasamente și despre rezultatele obținute în urma testelor, sondajelor și a altor cerințe.

În cazul nerespectării prevederilor Caietului de Sarcini, Consultantul poate dispune întreruperea lucrărilor și poate iniția orice acțiuni necesare care vor fi realizate pe cheltuiala Antreprenorului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de sarcini - lucrari de terasamente.docx