Chimia Materialelor

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Chimia Materialelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

3.1. TRANSFORMAREA RECIPROCĂ SOLID (S) - LICHID (L)

Analiza transformărilor se face pe grafice de analiză termică, în coordonatele “timp - temperatură”, prin care se poate determina căldura absorbită de substanţă pentru ruperea legăturilor (proces endoterm), respectiv căldura eliberată de substanţă la refacerea legăturilor (proces exoterm) specifice stării solide.

3.1.1. TOPIREA SOLIDELOR

Forma curbei de topire depinde de structura (cristalină sau amorfă) a solidului

3.1.2. SOLIDIFICAREA TOPITURILOR

Când, prin răcire, substanţa atinge temperatura de solidificare (QS), încep să se formeze primele legături specifice solidului. Se formează centrii de cristalizare care se numesc CRISTALITE.

Pe măsură ce scade temperatura, particulele din topitură translează spre cristalite, dezvoltându-le şi se formează DENTRITELE

structură cristalină cu cristale mari (fenocristale).

pentru adiţionare la dentrite.

è structură amorfă.

3.2. TRANSFORMAREA RECIPROCĂ LICHID (L) - GAZ (G)

Transformarea L è G se numeşte VAPORIZARE.

dacă se produce numai la suprafaţa lichidului, se numeşte EVAPORARE.

dacă se produce în volumul lichidului, se numeşte FIERBERE.

Transformarea G è L se numeşte:

CONDENSARE, dacă în condiţii normale substanţa este lichidă;

LICHEFIERE, dacă în condiţii normale substanţa este gazoasă.

Condensarea = revenirea la starea lichidă, normală

Lichefierea = starea artificială, instabilă a unui gaz.

3.2.1. VAPORIZAREA

modificarea presiunii sau volumului în funcţie de umiditate, variaţia lungimii firului de păr etc

Temperatura de fierbere este influenţată de presiune, dat fiind necesitatea egalării presiunii de vapori, cu presiunea de deasupra lichidului.

PUNCTUL DE ROUĂ este temperatura la care trebuie răcit aerul umed, la presiune atmosferică, pentru ca vaporii de apă să devină saturaţi (să apară condensul).

3.2.3. LICHEFIEREA GAZELOR

Pe măsură ce temperatura este mai mare, palierul de presiune constantă este mai redus.

Interdependenţa celor trei parametri de echilibru sunt date de CURBELE LUI ANDREWS

Un gaz poate fi lichefiat prin: ç răcire izobară; comprimare izotermă;

procedeu combinat de ră-cire şi comprimare simultane

3.3. TRANSFORMAREA SOLID (S) - GAZ (G)

Pentru substanţele care au punctul de fierbere la presiunea atmosferică, mai mic decât temperatura atmosferică, este posibilă transformarea directă S è G, care se numeşte SUBLIMARE

Fisiere in arhiva (1):

  • Chimia Materialelor.doc