Subiecte Rezolvate Urbanism

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Subiecte Rezolvate Urbanism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (PUG);Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia (PUZ);Planul urbanistic de detaliu (PUD).

2.Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt:Planul de amenajare a teritoriului naţional; Planul de amenajare a teritoriului zonal;Planul de amenajare a teritoriului judeţean;

3.Obiectivele Amenajatii Teritoriului sunt:dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora;îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului;utilizarea raţională a teritoriului.

4.Termenul “urbanism” este:un neologism, urbanismul (de fapt, urbanistica) este ştiinţa al cărei obiect îl constituie sistematizarea aşezărilor existente şi proiectarea de de aşezări noi (cuvântul însuşi vine de la latinescu „urbis" care înseamnă oraş; urbanismul este aşadar ştiinţa dezvoltării oraşelor, aşezărilor.

5. Termenul de urbanism a apărut pentru prima data în lucrarea inginerului catalan Ildefonso Cerda "Teoria generală a urbanizării", publicată în 1867.

6.Obiectivele Urbanismului sunt:-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor,

- asigurarea accesului la infrastructuri,servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;

-crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap;

-utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate;

-extinderea controlată a zonelor construite;

-protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural;

-asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale;

-protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale .

7. Legea dupa care se desfasoara activitatea de Urbanism este:Legea 350 din 6 iulie 2001

8.Urbanismul cuprinde categoria de reglementari :a)Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate: operaţională, prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului;b)integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriuluilocalităţilor.c)Normativă, prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şigabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantaţii

9.Documentatiile de Amenajatea Teritoriului cuprind propuneri :cu caracter director, iar documentaţiile de urbanism cuprind reglementări operaţionale

10. « Satul » ca tip de asezare se caracterizeaza prin :număr relativ mic de locuitori; suprafaţă redusă a vetrei (centrului) aşezării;ocuparea extensivă a acesteia;înzestrarea modestă cu obiective de interes obştesc;prezenţa sporadică a dotărilor tehnico-edilitare.

11) « Orasul » ca tip de asezare se caracterizeaza prin: orasul reprezinta atat realitatea fizica, spatiul construit, amenajat, cat si ceea ce se gaseste in spatele a ceea ce este vizibil - dinamica de utilizare a spatiilor urbane. Orasul este: loc de viata pentru toate categoriile sociale, oportunitate de dezvoltare economica, centru de cultura si o intrpatrundere armonioasa intre mediul construit si acela natural..

12.PUG si RLU :Plan urbanistic general si Regulament local de urbanism-are rolul de a detaila reglementarile din PUG si PUZ,respecta regulamentul general de urbanism.

13. PUG-ul are caracter :Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională.

14) PUG-ul se actualizeaza : la 5-10 ani, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

15) Reglementarile PUG-ului sunt : reglementările pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, menţionăm:-stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ allocalităţii;-stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;-zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;-delimitarea zonei afectate de servituţi publice;-modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare.

Prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:-evoluţia în perspectivă a localităţii;-direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;-traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajarea teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

16) Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal si Planul urbanistic de detaliu

impreuna cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile in justitie:Dupa ce sunt aprobate.

17) Indicatorii urbanistici necesari pentru dezvoltarea zonei studiate sunt:POT-Procentul de ocupare a terenului, CUT-Coeficientul de utilizare a terenului, RH-Regimul inaltimi maxime admise.

18) POT reprezinta:Procentul de ocupare a terenului.

19) CUT reprezinta:Coeficientul de utilizare a terenului.

20) RGU reprezinta:Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor locale de urbanism.

21) Planul Urbanistic Zonal reprezinta :PUZ are caracter de reglementare specifică, detaliată şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile PUG ale unei zone delimitate din interiorul localităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte Rezolvate Urbanism.doc