Urbanism

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Urbanism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

1.Documentatiile de urbanism includ:

a) planuri de urbanism

b) regulamente de urbanism

c) planuri de amenajare a teritoriului si planuri de urbanism

d) planuri de amenajare a teritoriului si regulamente de urbanism

A: a+b B: c+d C: a+d D: b+c+d

2. Startegiile si directiile principale de dezvoltare a unui teritoriu (national, zonal sau judetean) care se gasesc exclusiv in documentatiile de amenajare a teritoriului se numesc:

a) prevederi cu caracter director

b) prevederi ca caracter de reglementare

c) prevederi ale organelor administratiei publice centrale

d) prevederi ale organelor administratiei publice locale

3. O parcela cadastrala este:

a) un teritoriu national, zonal sau judetean, evidentiat in cadastrul localitatii

b) o unitate teritoriala minima ca suprafata careia i se atribuie un indice cadastral

c) evidentiata in cadastrul localitatii

d) o suprafata maxima evidentiata in cadastrul localitatii

A: a B: b+c C: a+b+c D: d

4. Prevederile cu caracter de reglementare, spre deosebire de cele cu caracter director, se gasesc exclusiv in:

a) planuri de urbanism

b) regulamente de urbanism

c) documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism

d) documentatii de amenajare a teritoriului

A:c+d B:a+b+c C: a+b D: d

5. Planurile de amenajare a teritoriului sunt clasificate in:

a) nationale si judetene

b) nationale, zonale, judetene

c) generale, zonale, de detaliu

d) generale si zonale

6. Intra in categoria planurilor de amenajare a teritoriului zonal(PATZ) urmatoarele planuri:

a) interjudetean si judetean

b) national si regional

c) intercomunal(interorasenesc), interjudetean

d) regional

A: a+c B: a C: c D:c+d

7. Documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sunt:

a) acte ale autoritatilor publice locale si centrale

b) cu caracter public

c) acte ale Consiliului Judetean

d) avize ale organismelor competente

A:a+b B: a+d C:b D:c

8. Ansamblul de reglementari juridice si tehnice care stau la baza documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism reprezinta:

a) planul urbanistic general

b) planul de amenjare a teritoriului national

c) regulamentul general de urbanism

d) planul urbanistic de detaliu

9. Activitatea de amenajare a teritoriului si urbanism la nivel local se desfasoara pe baza:

a) planurilor de urbanism

b) documentatiei de urbanism

c) planurilor de urbanism

d) regulamentelor de urbanism

A: a B: b+c C: c+d D:d

10. Planul urbanistic general(PUG):

a) stabileste obiectivele de dezvoltare pentru o zona din localitate pe o perioada nedeterminata

b) stabileste actiunile si conditiile de amplasare si executare a unui obiectiv

c) se refera la obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pentru o localitate existenta sau viitoare pe o perioada determinate

d) are caracter exclusive de reglementare

A: a+b B: b+c C: c D: c+d

11. Autorizatia de construire se obtine pe baza:

a) planului urbanistic general

b) planului urbanistic zonal

c) planului urbanistic de detaliu

d) regulamentului de urbanism

12. Servitutile de utilitate publica sunt:

a) restrictii privind folosirea terenurilor in vederea realizarii lucrarilor de utilitate publica

b) lucrari privind retele de energie electrica, apa, canalizare, gaze

c) terenuri si constructii de pe domeniul public

d) terenuri si constructii de pe domeniul privat

13. Interdictiile permanente sau temporare de construire sunt instituite de:

a) Primarie

b) Consiliul Local

c) Consiliul Judetean

d) Prefect

14. Riscurile naturale previzibile sunt:

a) zone inundabile

b) avalanse, alunecari de teren

c) exploatari miniere

d) toate cele de mai sus

15. Amenajarea teritoriului si urbanism reprezinta:

a) activitate de interes general si cu caracter continuu

b) activitate ce urmareste organizarea fizica a spatiului

c) satisfacerea nevoilor prezentului indiferent de consecinte

d) dezvoltarea echilibrata a tarii

A: a+b B: b C:c D:d

Fisiere in arhiva (1):

  • Urbanism.doc

Alte informatii

grile rezolvate