Toate fituicile din domeniul Contabilitate

 • Expertiza contabila - CECCAR

  - Cine poate efectua misiunea de expertiză contabilă? Misiunea de expertiză contabilă o realizează expertul contabil, persoana care a dobândit această calitate în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Pentru a putea efectua expertize contabile, expertul contabil trebuie să fie inscris în Tabloul Corpului, calitate dovedită cu legitimația de membru (carnetul de membru) vizată (vizat) anual. - Definiți...

 • Contabilitatea institutiilor de credit

  Contabilitatea institutiilor de credit 1) Veniturile exceptionale sunt venituri care nu au legatura cu activitatea curenta a bancii - T 2) Veniturile exceptionale din provizioane se pot credita in contrapartida cu un cont de trezorerie. - T 3) Subventiille sunt sume da bani primite de la alte banci - F 4) In debitul contului “Subventii”se reflecta sumele alocate de la bugetul statului, precum si alte subventii incasate. - T 5) Contul “Impozitul pe salarii” se crediteaza cu sumele...

 • Test grila - Contabilitate

  1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză retrospectivă; e) analiză macroeconomică 2. În funcţie de sfera de cuprindere şi obiectivul analizat, întâlnim? a) analiză cantitativă şi analiză calitativă; b) analiză retrospectivă şi analiză prospectivă; c) analiză microeconomică şi analiză macroeconomică; d) analiză globală şi analiză parţială; e) analiză statică şi analiză dinamică. 3. Analiza ...

 • MSDA - Teste grila pentru verificarea cunostintelor

  1. Prin audit, în general, se înţelege: a) examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate; 2. Anomalia – ca termen în normele de audit - reprezintă: a) o informaţie financiară deformată, ca urmare a unor erori sau fraude; 3. Auditul financiar reprezintă:b) activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a...

 • Sisteme si raportari financiare - grile rezolvate

  Partea I 1. Documentele contabile de sintezã permit: a. pozi.ionarea entitã.ii pe pia.a financiarã b. cunoa.terea gestiunii trezoreriei c. evaluarea activelor d. crearea unei noi culturi contabile e. prezentarea, numai, a situa.iei capitalului propriu. 2. Dacã o entitate depã.e.te douã dintre cele trei criterii de mãrime stabilite, aceasta întocme.te: a. situa.ii financiare simplificate b. situa.ii financiare prescurtate c. situa.ii financiare anuale cu trei componente d. situa.ii...

 • Marcarea si elemente de proprietate industriala

  - Definitia marcii:Semn distinctiv utilizat pentru a diferentia produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele identice sau similare ale altor organizatii. - Perioade in evolutia utilizarii marcilor: Perioada marcilor patronimice-caracterizata prin atribuirea de catre producator a propriilor nume produselor(ex. Marca FORD,MERCEDES) Perioada marcilor care disting si descriu produsul Perioada marcilor simbolice-capabile sa asigure concordanta dintre marca utilizata si asteptarile...

 • Bilete Examen 2013 ASEM

  Întocmiţi formulele contabile pentru următoarele operaţii economice: a) recunoaşterea creanţei şi a venitului din vânzarea mărfurilor; b) primirea unui lot de obiecte di mică valoare şi scurtă durată ca donaţie; c) înregistrarea serviciilor transportului propriu acordate la vânzarea mărfurilor; d) reţinerea din salariu a asigurării sociale individuale; e) calculul salariului muncitorilor secţiei auxiliare ocupaţi cu reparaţia mijloacelor fixe. Revânzarea acţiunilor proprii răscumpărate...

 • Grile Rezolvate Control de Gestiune

  1. După câmpul de acțiune al controlului, adică în funcție de nivelurile de decizie și de acțiune care intervin intr-o intreprindere care sunt formele de control ce se pot întâlni? a) control preventiv, control direct; b) control strategic, control de gestiune, control operational; c) control postoperativ, control final, controlul de grup. 2. Cum este definit “termenul de eficiență” comform controlului de gestiune? a) modul cum sunt utilizate resursele, adica rezultatul obtinut pe...

 • Bazele Contabilitatii

  1. 1.1. Obiectul şi funcţiile contabilităţii . Definiţia: Obiectul contabilităţii îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile inclusiv sol, bog. naturale, zăcăminte şi alte bunuri cu potenţial economic disponibilităţi băneşti, titlurile de valoare , drepturile şi obligaţiunile agenţilor economici precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor economice efectuate , cheltuielele, veniturile şi rezultatele obţinute. Bunurile satisfac...

 • Contabilitate Financiara - Teste Grila

  1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această instalație, primește o subvenție de de 40% din costul de achiziție. În condiția aplicării metodei de amortizare liniare, care vor fi sumele și operațiile contabile înregistrate în anul N+2? a) 6811 = 2813 50.000 131 = 7584 20.000 b) 6811 = 2813 50.000 131 = 7584 50.000 c) 6811 = 2813 50.000 131 = 7584 80.000 d) 6811 = 2813 50.000 e) 131 = 7584...

 • Analiza Economico-Financiara

  1. Aratati importanta analizei economico-financiare in managementul firmei Analiza economica constituie un instrument managerial care ajuta conducerea firmei in intelegerea trecutului si prezentului, in vederea fundamentarii viitoarelor obiective strategice de mentinere si dezvoltare a firmei, intr-un mediu concurential; 2. Definiti obiectul analizei economice analiza economica reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura depistarea factorilor de influenta,...

 • Intrebari Curs - Contabilitate Financiara 2013-2014

  Capitolul 1 : 1. Definiti contabilitatea. “ O activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute de pers juridice si fizice.” 2. Prezentati si definiti trasaturile contabilitatii financiare. Trasaturiile contabilitatii financiare sunt: - informatia contabila obtinuta din contab finan se adreseaza cea mai mare masura utilizatorilor externi repr prin: investitori, angajati,...

 • Contabilitate Financiara

  1.Prin ce se caracterizează activele materiale pe termen lung? Active materiale pe termen lung - active care îmbracă o formă fizică naturală, au o durată de funcţionare utilă mai mare de un an, se utilizează în activitatea întreprinderii sau se află în procesul creării şi nu sînt destinate vînzării. 2.Care sunt criteriile de clasificare a activelor materiale pe termen lung? AMTL pot fi clasificate dupa mai multe criterii: I După componenţă şi omogenitate se divizează în: 1. active...

 • Contabilitatea in Institutii Publice

  1.Organizarea, obiectul si sarcinile evidentei contabile in institutiile publice. Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat, instituţii de învăţământ, ale justiţiei şi procuraturii, armatei etc. Instituţiile publice nu dispun de venituri proprii pentru acoperireacheltuielilor pe care le suportă în procesul activităţii lor şi respectiv sînt finnanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetele raionale, municipale,...

 • Exercitii CECCAR

  Exerciții 1. Societatea comercialã ALFA S.A. achiziţioneazã un mijloc fix. La ce valoare va fi înregistrat în contabilitate mijlocul fix dacã se cunosc: – preţul de cumpãrare negociat 5.000 lei; – cheltuielile de transport: 500 lei; – dobânzile aferente creditelor bancare contractate pentru producţia cu ciclu lung de fabricaţie: 20.000 lei; – cheltuielile cu salariile muncitorilor direct productivi:15.000 lei; – cheltuielile cu punerea în funcţiune a mijlocului fix: 700 lei;...

Pagina 1 din 13