Toate fituicile din domeniul Contabilitate

 • Subiecte Contabilitate

  1. Care este rolul contabilitătii? Contabilitatea financiară are ca scop principal, determinarea periodică, de regulă la închiderea exerciţiului financiar a situaţiei patrimoniului şi al rezultatului exerciţiului. 2. Care sunt funtiile contabilitatii financiare? - functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii - functia de comunicare financiara externa - functia de instrument de verificare - functia de instrument de gestiune interna - functie de satisfacere a cerintelor...

 • Contabilitate Manageriala

  1. Explicati conceptul de contabilitate financiară si contabilitate de gestiune. Institutul Contabililor de Gestiune1 (Institute of Management Accountants-IMA) defineste contabilitatea de gestiune astfel: “procesul de identificare, cuantificare, colectare, analiză,prelucrare, interpretare si transmitere a informatiilor financiare (si nefinanciare) utilizate de management pentru realizarea functiilor de planificare, control si evaluare în cadrul întreprinderii si pentru asigurarea utilizării...

 • Grile Rezolvate la Evaluarea Intreprinderii

  1. IN ABORDAREA PE BAZA DE ACTIVE APLICATA LA EVALUAREA INTREPRINDERII SUNT RECOMANDATE URM. METODE DE EVALUARE : a) valoarea substantiala bruta si valoarea substantiala neta b) valoarea substantiala bruta sau valoarea substantiala neta c) valoarea substantiala bruta, valoarea substantiala neta si capitalul permanent necesar exploatarii d) activul net corectat sau activul net de lichidare 2. ESTE POSIBIL CA VALOAREA DE PIATA SA FIE EGALA CU VAOAREA BAZATA PE ACTIVE a) da, intotdeauna...

 • Contabilitatea Financiara Avansata

  =1= 1.Notiuni privin definitia AN si aspecte problematice ale acesteia. ____AN –sunt active nepecuniare care nu imbraca forma materiala si pot fi utilizate in activitatea intreprinderii o perioada mai mare de 1an, si pot fi predate in folosire p/u a obtine avantaje economice. ____AN de SIC(2005) ____AN reprezinta un active nepecuniar,neidentificabil si care nu are o forma fizica. ____AN este un A care exprima avantaje economice viitoare,-o tatalitate de avantaje economice viitoare....

 • Grile Rezolvate Contabilitate Bancara Anul V FR-FB

  Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără personalitate juridică; c). o entitate care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu; d). o entitate al cărei obiect principal de activitate constă în dobândirea de participaţii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile...

 • Audit Intern

  Varianta I 1. Definirea AI presupune cunosterea urmat functii specifice acestei activit: a) asistenta personal. cu sarcini administrative- auditor ofera asistenta nu doar conducerii dar si personalului. Oricare angajat al intrepr isi manifesta interesul fata de AI, adica personalul este interesat de minimiz riscurilor legate de eficacitatea activitatii intrepr. Necesitatea de asistenta este mai evidenta in caz risc legate de deturnarea de fonduri,fraude sau de disparitia activelor. b)...

 • Analiza Financiara

  1.Achizitionare echipament pentru numarare, verificare si impachetare banknote din Germani a la pretul de 50.000 EUR, curs valutar =3,7 ron/eur 44231 = 3566 44231 = cont de legatura ron 2. achizitionarea unui echipament de la un furnizor extern: 44231 = 3722 3721 = 3566 3. reevaluarea titlurilor de tranzactie in valuta 3021 = 3721 3722 = 7032 4.reevaluarea disponibitatilor in numerar in valuta 3722 = 7061 OPERATIUNI CARE NU GENEREAZA RISC DE SCHIMB OPERATIUNI BANESTI 5....

 • Contabilitate Financiara

  Propozitii 1) O parte din împ. pe t/s au fost rambursate din c. cur. de la banca Dt 513 Ct 242 2) S-a acordat un împ. pe t/s in v. nat. Dt 231 Ct 242 3) S-a incasat in c. cur. suma dat. cump. Dt 242 Ct 221 4) A fost primit un avans pe t/s de la clienti Dt 242 Ct 523 5) S-a ridicat din c. cur. numerar p/u plata salariilor Dt 241 Ct 242 5) S-a acordat din c.cur un avans pe t/s furniz. in contul livrarilor ulterioare Dt 224 Ct 242 Problema ANTL (112) SA a creat o tehnologie de prod. a bun....

 • Contabilitate de Gestiune

  1. Problematica si specificul informaticii de gestiune: Contabilitatea financiară furnizează informaţii sintetice care se finalizează în situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţie de fluxuri de trezorerie, situaţia modificărilor capitalurilor şi politici financiare şi note explicative. Aceste situaţii prezintă poziţia financiară a întreprinderii, performanţa şi modificarea poziţiei financiare. Contabilitatea de gestiune furnizează informaţii...

 • Audit Financiar

  Audit definitie: activitatea de examinare ain vederea exprimarii d ecatre auditoria financiari , a unei opinii asupra situatiilor financiare in conformitate cu standardele de aduit armonizate cu standardele de audit international adoptate de CAFR. Auditorul este acea persoana fizica sau juridica se dobandeste aceasta calitate in urma acordarii ei de catre CAFR in cond legii. Rolulu auditorului: - de a spori increderea utilizatorului in inf contabila; - De a aaduce un plus de siguranta...

 • Contabilitatea Institutiilor de Credit

  1.Prezentarea institutiilor de credit reglementate in Romania.Institutiile de credit sunt persoane juridice romane care se pot constitui si functiona in una din urm categorii:-Banci: sunt pers juridice organizate ca societati pe actiuni(SA) care pot desfasura oricare din urmatoarele activitati: atragerea de depozite; acordarea de credite-de consum, ipotecare, leasing, factoring; operatiuni de plati; emitere si administrare de mijloace de plata(carti de credit, cec-uri de calatorie);...

 • Audit

  1. Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare sau atribute ale informatiilor contabile: a) Inteligibilitatea. Informaţiile furnizate de situaţiile financiare trebuie să fie accesibile utilizatorilor pentru a le putea înţelege. Informaţiile complexe incluse în situaţiile financiare, care prin relevanţa lor sprijină procesul de adoptare a deciziilor economice nu trebuie excluse doar pentru că sunt dificil de înţeles pentru anumiţi utilizatori. b) Relevanţa. Informaţiile sunt...

 • Contabilitate Consolidata

  In numeroase cazuri există diferenţe semnificative între regulile de evaluare şi de prezentare utilizate de societăţile membre ale unui grup pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale. Astfe, se impune o serie de retratări de omogenizare prin care se elimină diferenţele dintre reguli utilizate în întocmirea situaţiilor financiare individuale şi cele aplicabile conturilor consolidate. In ceea ce priveşte retratările care au o influenţă asupra rezultatului şi capitalurilor proprii...

 • Contabilitate pentru Manageri

  Metode de organizare a sist. info: Piramidal-dez: pierderea de inf; luarea de decizii gresite -avant: cant de inf care ajunge la varf este mica Dreptunghiular-dez: cant mare de inf care ajunge sus care incurca deciziile -avant: toate inf de pe toate niv ierarhice nu se pierd (sunt la fel) Exceptie:managerul da directive, stabileste planul, va primii inf doar in cazul in care exista abateri. -dez: subordonatii pot ascunde unele nereguli; se pot pierde oportunitati -avant: managerul se...

 • Contabilitate

  1.Sfera de aplicare si tipurile de contabilitate Datorită naturii diferite a activităţilor desfăşurate, a modului diferit de constituire şi gestionare a patrimoniului, precum şi a nevoilor variate de informare a conducerii, contabilitatea este abordată în mod diferit la entităţile patrimoniale de naturi diferite. În acest moment, în România s-au separat mai multe tipuri de contabilitate. a) Contabilitatea financiară a agenţilor economici Agenţii economici au ca obiectiv principal...

Pagina 6 din 13