Analiza Financiara

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Analiza Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

. In baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP, veniturile din exploatare sunt egale cu: B Cifra de afaceri neta+/-variatia stocurilor+productia imobilizata+alte venituri din exploatare

2. Dispuneti de urm. informatii:cap. social 20.000.000. lei, rezultatul exercitiului (profit) 4.000.000 lei , rezerve 5.000.000 lei, subventii pentru investitii 1.000.000 lei, rezultat reportat (pierdere) 3.000.000 lei, imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 14.000.000 lei, datorii comerciale curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP 94/2001 care este marimea cap. proprii si a cap. permanente: D 22.000.000 lei 37.000.000 lei

3. O societate comerciala prezinta urmatoarele informatii referitoare la bilant:active imobilizate 3.00.000 lei, stocuri si creante 170.000 lei, disponibil la banci 30.000 lei capitaluri proprii 230.000 lei, imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 90.000 lei, furnizori 180.000 lei. Determinati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta ale soc :C + 20.000, -10.000, +30.000

4.La inchiderea perioadei de gesiune, rulajele si/sau soldurile creditoare ale conturilor de venituri la o soc comerciala sunt urmatoarele: 701=5.000.000 lei, 704=2.000.000 lei, 707=3.000.000 lei, 708=500.000 lei, 711=1.000.000 lei 722=2.500.000 lei, 7411=6.000.000 lei, 758=500.000 lei. Indicati suma corecta a C.A. neta, conform OMFP 94/2001: D 16.5000lei

5. La o societate comerciala situatia soldurilor conturilor se prezinta astfel: 212=7.000.000 lei, 281=2.000.000 lei, 301=900.000 lei, 391=40.000 lei, 409=80.000 lei, 419=50.000 lei, 371=60.000 lei, 378=50.000 lei, 378=50.000 lei, 5121(debit)=100.000 lei. Care este suma active circulante:D 1.050.000 lei

6. Care din pozitiile de venituri enumerate in continuare se include in totalitate inproductia exercitiului a intreprinderii:A venituri: din vanzarea produselor finite, din productia stocata,din productia imobilizata, din lucrari si servicii prestate

7.Folosind relatiile interne proprii tabloului soldurior intermediare de gestiune, productia exercitiului este:A productia vanduta la pret de vanzare+/-variatia stocurilor+productia de imobilizari in pret de vanzare

8.in cadrul tabloului soldurilor intermediare de gestiune, excedentul brut de exploatare este egal cu:B amortizari si provizioane din exploatare+alte cheltuieli se exploatare-venituri din exploatare privind amortizari si provizioane- alte venituri din exploatare +/-rezultatul exploatarii

9.Bilantul unei intreprinderi pune in evidenta valoarea activului total in suma de 100.000.000 lei, active finantat in proportie de 30% dincapitaluri proprii, 40% din datorii finaniare pe termen lung si restul din datorii pe termen scurt. Rata activelor circulante ( rata de structura) este de 55 %.In aceste conditii, rata lichiditatii generale va fi :A 1,833

10. Dispuneti de urmatoarele date : pret de vanzare unitar 95.000 lei, cost variabil unitar 40.000 lei, costuri fixe totale 3.260.000 lei , cantitatea fabricate si vanduta 200 buc.Care este profitul ce s-ar obtine in cazul in care soc mareste numarul de produse fabricate si vandute cu 30% si micsoreaza pretul de vanzare cu 4000 lei :C 10.000.000lei

11.Pretul de vanzare propus al produsului X este de 27 u.m. si costul variabil unitar este de 15 u.m Se estimeaza o crestere la costurile fixe cu 197.040 u.m. pe luna de referinta.Pragul lunar de rentabilitate in unitati monetare din vanzare este: A 443.340 u.m.

12.Rata solvabilitatii patrimoniale nu se calculeaza astfel: A(a,b,d)

(cap propriu/cap strain)*100;(profit brut/cap social)*100;(profit brut/cap angajat)*100

13.Rata de finantare a activelor imobilizate se calculeaza cu ajutorul urmatorului raport: D capital angajat/active imobilizate

14.Cheltuielile facute cu plata despagubirilor se cuprind in : C cheltuieli de exploatare

15.In cursul anului N o soc comerciala efectueaza urm operatii: incaseaza contravaloarea unor marfuri vandute 4.000 lei , incaseaza 5.500 lei din vanzarea unor cladiri, plateste 4.300 lei,mat.prime,achizitionte, achizitioneaza filiala Y cu 1.800 lei din care numerar dobandit,700lei,incaseaza dobanzi 850 lei din care 40 lei din activitatea,de exploatare, inaseaza o asigurare impotriva cutremurelor 420 lei,plateste 4.100 lei datorii dinleasing financiar, plateste dividend de 690 lei, plateste actionarilor 800 lei ptr rascumpararea actiunilor.Care sunt fluxurile de numerar din activitatile de exploatare,investitii si finantare : A FX ex+160; FX inv+5210; FX fin-5590

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Financiara.doc