Audit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Audit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere doc de 14 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare sau atribute ale informatiilor contabile:

a) Inteligibilitatea. Informaţiile furnizate de situaţiile financiare trebuie să fie accesibile utilizatorilor pentru a le putea înţelege. Informaţiile complexe incluse în situaţiile financiare, care prin relevanţa lor sprijină procesul de adoptare a deciziilor economice nu trebuie excluse doar pentru că sunt dificil de înţeles pentru anumiţi utilizatori.

b) Relevanţa. Informaţiile sunt relevante atunci când influenţează deciziile utilizatorilor care concură la evaluarea evenimentelor trecute, prezente sau viitoare, corectând sau confirmând evaluările lor anterioare.

Informaţiile cu privire la poziţia financiară şi performanţele precedente sunt frecvent utilizate pentru deciziile viitoare: plata dividendelor şi a salariilor, evoluţia preţurilor privind garanţiile, capacitatea entităţii de a-şi onora obligaţiile scadente.

Relevanţa informaţiei este influenţaţă de natura sa şi de pragul de semnificaţie. Informaţiile sunt semnificative dacă omisiunea sau prezentarea lor eronată ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe seama informaţiilor financiare.

c) Credibilitatea. Pentru a fi utilă, informaţia trebuie să fie şi credibilă. Informaţia prezentată în situaţiile financiare are calitatea de a fi credibilă atunci când nu conţine erori semnificative, iar utilizatorii au încredere că reprezintă corect ceea ce aşteaptă în mod rezonabil să reprezinte.

Informaţia chiar dacă este relevantă şi nu este credibilă, recunoaşterea ei poate conduce la decizii eronate.

Pentru a fi credibilă, informaţia trebuie să aibă în vedere reprezentarea fidelă a tranzacţiilor şi evenimentelor care se concretizează în active, obligaţii, capitaluri proprii ca sursă proprie de finanţare ce trebuie să îndeplinească criteriile de recunoaştere.

Pentru ca informaţia să prezinte, credibil, evenimentele şi tranzacţiile, este necesar ca acestea să fie contabilizate şi prezentate în concordanţă cu fondul lor şi cu realitatea economică, şi nu doar cu forma lor juridică.

Pentru a fi credibilă, informaţia cuprinsă în situaţiile financiare trebuie să fie neutră, adică lipsită de influenţe.

Pentru ca informaţia să fie credibilă trebuie să se exercite prudenţa.

Pentru a fi credibilă, informaţia trebuie să fie completă.

d) Comparabilitatea. Nevoia de comparabilitate nu este rutină, pentru a deveni un impediment în introducerea Standardelor de Contabilitate care să ofere o bună imagine fidelă a situaţiilor financiare. Evidenţierea în contabilitate în mod unitar a unei tranzacţii economico-financiară sau eveniment este dăunătoare dacă metoda respectivă nu menţine caracteristicile calitative de relevanţă şi credibilitate.

Utilizatorii trebuie să poată compara situaţiile financiare ale diverselor entităţi, pentru a le putea evalua poziţia financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare.

Utilizatorii trebuie să aibă puterea de discernământ în vederea identificării diferenţelor între politicile contabile pentru tranzacţii şi alte evenimente utilizate atât de aceeaşi entitate de la o perioadă la alta, cât şi de alte entităţi. Prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate concură la realizarea comparabilităţii.

Situaţiile financiare prezintă, de asemenea, rezultatele administrării entităţii de către conducere sau responsabilitatea conducerii de gestionare a resurselor ce i-au fost încredinţate.

Acei utilizatori ce doresc să evalueze modul de administrare sau responsabilitate a conducerii fac acest lucru pentru a putea lua decizii economice. Aceste decizii pot viza, de exemplu, opţiunea de a păstra sau de a vinde investiţia în entitatea respectivă, sau înlocuirea ori reconfirmarea conducerii.

Compararea situaţiilor financiare în timp de către utilizatori conduce la identificarea tendinţelor în poziţia financiară şi performanţele entităţii.

Fisiere in arhiva (11):

 • fituici audit 10.doc
 • -FITUICI AUDIT 3.doc
 • Fituici audit 3.1 3.2.doc
 • -Fituici audit 4.doc
 • Fituici audit 5.doc
 • Fituici audit 6 6.1.doc
 • Fituici audit 6.2 6.3.doc
 • fituici audit 7.doc
 • fituici audit 8 9.doc
 • -FITUICI AUDIT.doc
 • -FITUICI AUDIT2.doc