Audit Financiar Contabil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Audit Financiar Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Contabilitate, Finante

Extras din document

1. Activitatea de audit reprezintă:

a. verificarea unor informaţii şi exprimarea unei opinii de către o persoană;

b. examinarea profesională a unor informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate;

c. controlul calitativ şi cantitativ asupra unor informaţii fără exprimarea unei anumite opinii.

2. Completaţi cu răspunsul corect enunţul următor:

Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice, implică unor reguli precise, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei supuse auditului.

a. cunoaşterea;

b. inexistenţa;

c. existenţa.

3. Completaţi enunţul de mai jos:

Imaginea fidelă a unui patrimoniu sau a unei situaţii financiare este asociată cu care caracterizează câmpul de aplicaţii nelimitat al contabilităţii.

a. prudenţa;

b. regularitate şi sinceritate;

c. toate cele de mai sus.

4. Pentru a fi utile, informaţiile utilizate de auditorii financiari trebuie să fie:

a. relevante;

b. concludente;

c. înlocuibile.

5. Informaţiile întâlnite şi utilizate de auditorii financiari sunt credibile atunci când:

a. sunt părtinitoare;

b. conţin erori semnificative;

c. utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce şi-au propus să reprezinte.

6. Auditul financiar are rolul de a :

a. verifica respectarea cadrului conceptual al contabilităţii şi a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic.

b. verifică şi certifică reflectarea corectă în contabilitate a situaţiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întregul exerciţiu financiar;

c. a + b.

7. Precizaţi care sunt criteriile pe care auditorul le are în vedere pentru realizarea obiectivelor auditului financiar –contabil:

a. criteriul repartizării înregistrărilor;

b. criteriul exhaustivităţii şi integrităţii înregistrărilor;

c. criteriul standardelor de calitate interne ale entităţii;

8. Criteriul exhaustivităţii şi integrităţii înregistrărilor presupune ca:

a. toate elementele de activ şi pasiv înregistrate în contabilitate sunt justificate;

b. toate operaţiunile patrimoniale au fost înregistrate corect şi integral în contabilitate;

c. activele şi pasivele să aparţină entităţii patrimoniale.

9. Criteriul realităţii înregistrărilor presupune că:

a. nu exista operaţiuni contabilizate de mai multe ori;

b. toate operaţiunile reflectate în documentele justificative sunt înregistrate în contabilitate fără omisiuni;

c. toate elementele de activ şi pasiv înregistrate în contabilitate sunt justificate, pot fi verificate şi corespund cu cele identificate prin inventariere.

10. În funcţie de modul de organizare a activităţii de audit se disting:

a. controlul financiar preventiv;

b. auditul de performanţă;

c. auditul extern.

11. Auditul financiar reprezintă:

a. exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a contabilităţii;

b. examinarea efectuată de un profesionist independent şi competent, în vederea exprimării unei opinii motivate asupra unei informaţii contabile;

c. exprimarea unei opinii profesioniste cu privire la situaţiile financiare.

12. Criteriul corectei înregistrări în contabilitate şi al corectei prezentări în conturile anuale presupune:

a. determinarea corectă a rezultatelor financiare;

b. respectarea prevederilor emise de Ministerul Finanţelor Publice;

c. contabilizarea în perioada corespunzătoare, urmărindu-se respectarea independentei exerciţiilor.

13. Evaluare ca termen folosit în normele de audit reprezintă:

a. înregistrarea unui activ la costul de achiziţie;

b. înregistrarea unui activ sau a unei dotări la costul de producţie;

c. înregistrarea unui activ sau a unei dotări la valoarea sa de inventar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Financiar Contabil.doc

Alte informatii

Teste Grila