Audit Intern

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Audit Intern.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 8 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Varianta I

1. Definirea AI presupune cunosterea urmat functii specifice acestei activit:

a) asistenta personal. cu sarcini administrative- auditor ofera asistenta nu doar conducerii dar si personalului. Oricare angajat al intrepr isi manifesta interesul fata de AI, adica personalul este interesat de minimiz riscurilor legate de eficacitatea activitatii intrepr. Necesitatea de asistenta este mai evidenta in caz risc legate de deturnarea de fonduri,fraude sau de disparitia activelor.

b) accord de consultatii conducerii entitatii- auditor intern ofera consultatii managerului cu privire la administrarea activit de care este responsabil, de aceea auditorul intern se considera ca un consilier care ajuta conducerea in rezolv problemelor legate de active econo-finan a intrepr. Instum si tehnicele de lucru ale auditor int au ca obiect de referinta control intern care este mereu supravegheat si studiat, scop AI fiind imbunatatirea acestuia. Pt realiz scop propus auditor int ofera asistenta, recomandari sau aplica mijl de perfection a securitatii si eficacit control int. Auditorul vine doar cu solutii nu si cu decizii, ele fiind aprobate de conducerea intrepr care este responsabila de imbunatatirea control intern.

2. Organiz AI la nivel international:

a) este in competenta Confederatiei europene a institutelor de AI- AI este organiz professional la nivel global de Institut Auditor Interni, iar in Europa de catre Confeder europeana ainstitut de AI. Ambele organizatii sunt preocup de mentinerea si dezvolt SPI privind practica de AI, care periodic sint publicate de Institut Auditor Int, ultima versiune fiind editata in 2004.

b) a cunoscut un process indelungat realizat in mai multe etape- si anume: *definirea obiectiv si domeniilor de actiune a AI si redactarea “Declaratiei responsabilitatilor”; *elaborarea SAI (1974); *revizuirea SAI in: 1981, 1991, 1995 si 1999; *actualize SP in 2002 si 2004 si elabor Ghidului auditor int structurat in 3 nivele.

3. Codul Etic al Ai prevede respectarea urmat principii :

a) competenta – pt a accepta angajamentele de serviciu, auditor int trebuie sa detina suficiente cunostinte pt ca srviciile sale sa fie prestate professional, in caz contrar se romanda solicitarea consultatiilor din partea unor experti in domeniu.

b) integritate- auditor int trebuie sa procedeze correct, onest si incoruptibil, astfel incit sa ofere incrdere si credibilitate serviciilor prestate. Este necesar de respectat careva reguli de conduita: -respectarea legii si exercitarea obligatiunilor sale in conformitate cu cerintele profesiei; -indeplin muncii cu siguranta, onestitate, impartialitate si rigurozitate; -neimplicarea in active ilegale; -protejarea intereselor publice.

c) confidentialitate- oblige auditor sa nu divulge inform obtinuta in process efectuarii AI, sa evite utiliz inform confideltiale in scopuri personale care ar prejudicial intrepr auditata sau interesele publice.

d) obiectivitate- auditor intern trebuie sa fie impartial la colectarea evaluarea si comunic inform auditate, evitindu-se gindirea preconceputa (totul function defectuos in cadrul intrepr auditate). Pt asigurarea obiectivitatii este necesar de respectat 2 reguli de baza: *exercitarea responsabilitatii independent de opiniile altor pers; *evitarea situatiilor care ar afecta impartialitatea, precum si interesele personale si politice.

4. Conceptul de control intern public:

a) se refera la controlul financiar public intern(CFPI)- conform Legii cu privire la sistem bugetar si proces bugetar al RM, CFPI este un sistem general consolidat, implement de Guvern si IP subordinate, ce cuprinde totalit procedurilor de mng si control in sector public, orientat spre gestion bunurilor si fond publice in mod econom, efectiv si eficace cu scop realizarii adecvate a obiectiv si salcinilor sale.

b) precizeaza elemente de baza ale CFPI- si anume: *sistem de mng financiar si control intern, care este un sistem de gestionare a riscurilor si de realiz a obiectivelor IP si care funcioneaza in baza anumitor reguli si procedure stabilite si definirea sunctiilor angajatilor din pct de vedere al obligation acestora in realiz activitatii IP; *AI din cadrul IP, care are ca misiune auditarea sist de mng financiar si control. Scopul fiind de a evalua eficienta si perform structurii functionale, precum si implement unor programe de perfection a activit IP. AI contribuie la:-administr ma eficienta a patrimon; -asigur corectitudinii con; -fiabilitatea mng informatic; -gestion risc de mng.

Fisiere in arhiva (4):

  • Audit Intern.doc
  • var 2.doc
  • var 3.doc
  • var 4.doc