Audit Intern

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Audit Intern.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1) Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de:

a)scopul, marimea si structura entitatii economice

b)scopul, structura si domeniul de activitate al entitatii

c)scopul, marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii

d)marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii

e)scopul, nr de salariati si domeniul de activitate ale entitati

2) Functiile auditului intern sunt:

a)functia de control si functia de consiliere

b)functia de consiliere si functia de de asigurare

c)functia de control si functia de asigurare

d)functia de evaluare si functia de control

e)functia de monitorizare si functia de evaluare

3) Activitatea desfasurata de auditorii interni, menita sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si a controlului intern, fara ca auditorul sa-si asume responsabilitati manageriale reprezinta:

a)consilierea

b)auditul intern

c)controlul intern

d)evaluarea interna

e)nici un raspuns corect

4)Un obiectiv al auditului intern este:

a)asigurarea obiectiva destinata sa imbunatateasca sistemele si activitatea entitatii publice;

b)evaluarea entitatii publice;

c)sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistematica si metodica;

d)controlul entitatii publice;

e)identifica si evalueaza riscurile nesemnificative si contibuie la imbunatatirea sistemelor de management a riscurilor;

5) Auditul public intern are ca obiectiv:

a)asigurarea obiectiva si consilierea destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile entitatii publice;

b)controlul entitatii publice;

c)evaluarea sistemului de management a riscurilor;

d)protejarea patrimoniului entitatii;

e)ajuta entitatea publica se mentina un sistem de control adevat printr-o evaluare sistematica si metodica;

6) Sfera auditului intern cuprinde:

a)constituirea veniturilor publice precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

b)patrimoniul entitatii publice

c)sistemele de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente;

d)activitatile economice desfasurate de entitatea publica;

e)sistemele informatice si cele de contabilitate.

7)In sfera auditului intern intra:

a)activitatile financiare desfasurate de entitateapublica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali;

b)constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

c)sistemele de management si cele informatice

d) sistemele de management si cele de contabilitate precum si sistemele informatice aferente;

e)administrarea patrimoniului entitatii publice.

8) Ca urmare a atingerii obiectivelor auditul intern duce la:

a)reducerea riscului

b)incetarea dezvoltarii

c)cresterea cheltuielilor

d)progresul controlului extern

e)nici un raspuns corect

9) Auditul intern are caracter:

a)progresiv

b)represiv

c)regresiv

d)intern

e)nici un raspuns corect

10) Auditul intern are caracter:

a)progresiv

b)preventiv

c)regresiv

d)intern

e)nici un raspuns corect

11)Auditul intern scoate la iveala erorile, fraudele si deturnarile de fonduri datorita caracterului:

a)preventiv

b)represiv

c)progresiv

d)regresiv

e) nici un raspuns corect

12) Auditul public intern pune accentul pe recomandari care permit managerilor sa progreseze cu ajutorul unui sistem de controlintern mai bun asupra activitatilor si a responsabilitatii datorita caracterului:

a)represiv

b)preventiv

c)progresiv

d)regresiv

e)nici un raspuns corect

13) Din literatura de specialitate, cat si din legislatia romaneasca auditul intern poate fi clasificat in:

a)audit de regularitate sau audit de conformitate

b)audit regresiv sau audit preventiv

c)audit de eficacitate sau audit de conformitate

d)audit de sistem sau audit preventiv

e)audit de regularitate sau audit de sistem

14) Auditul intern poate fi clasificat astfel:

a)audit de eficacitate sau audit de performanta

b)audit represiv sau audit de sistem

c)audit de eficacitate sau audit de conformitate

d)audit de regularitate sau audit al performantei

e)nici un raspuns corect

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Intern.doc