Bazele Contabilitatii

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Bazele Contabilitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

I.Active imobilizate-poarta aceasta denumire intru cat se regasesc o perioada in patrimoniul entitatii de cel putin un an.Activele imobilizate sunt formate din:a)active necorporale b)necorporale c)active financiare d)active in curs de executie

a)Active imobilizate necorporale-sunt acele active care nu au o forma fizica materiala si repez. in fapt imobilizari de fonduri banesti pe care societatea le recupereaza potrivit legii prin amortizare.Amortizarea reprez. atfel recuperarea treptata a uni active, ele mai poarta denumirea de active fictive intrucat desi reprez.consumuri banesti ,ele nu pot fi vandute terilor in cazul in care societatea intra in stare de faliment.Activele necorporale sunt formate din: 1. cheltuieli de constituire 2. cheltuieli de dezvoltare 3.concesiuni,brevete,licente,marci si alte active similare 4.fondul commercial 5.alte active imobilizate necorporale

-Cheltuieli de constituire: reprez.consumuri banesti imobilizate la infiintarea unei societati si sunt formate din :cheltuieli la registrul comertului taxe materiale,cheltuieli cu reclama si publicitatea la inceputul activitatii,cheltuieli cu emisiune ade actiuni

-cheltuieli de dezvoltare :sunt consumuri banesti imobilizate de o S.C.pt.crearea de noi produse inbunatatite parametrilor tehnico calitattivi la produse existente imbunatatiri liniilor tehnologice si pt orice alta acivitate de cercetare-inovare care are ca rezultat obtinerea de beneficii economice viitoare pt societate

-Cconcesiuni,brevete,licente,marci si alte active similare :Concesiunea –presupune o imobilizare baneasca ca urmare a uni contract de concesiune prin care statul sau o alta pers.fizica sau juridica pune la dispozitia S.C.un teren,un zacamant natural,o exploatare miniera in schimbul careia societatea obtine in vii tor beneficii.Brevetul-este un drept de proprietate intelectuala asupra unei invutii si poate fi achizitionate in schimbul unei sume de bani de o S.C.cu scopul de a obtine beneficii in viitor.Marca-este un semn distinctival unor produse, lucrari sau servicii care le separa de alte produse,lucrari,servicii similare depe piata contra unei sume de bani ce trebuie ulterior amortizata.

-Fondul comercial-reprez.o imobilizare de fonduri banesti ca urmare a achizitionarii unei constructi at cand vanzarea contine elemente precum ;vadul comercial,clientele piata de desfacere.Fondul comercial este un element subiectiv dar acre trebuie platit in situatia in care prin vanzarea unei constructii se considera ca elementele subiective exista.Spre deosebire de celelalte active necorporale fondul comercial nu se amortizeaza decat in situatia in care se constata o depreciere ireversibila a acestuia

-Alte active imobilizate necorporal se refera la programele informatice achizitionate de S.C.care se amortizeaza

b)Active imobilizate corporale- reprezentate de bunuri eco.cu forma fizica materiala respectiv acele bunuri care constituie obiecte ale muncii.Au urmatoarele carac. :-durata de existenta in patrimoniu de un an ;-au valoare de intrare in patrimoniu numita si valoarea contabila cel putin egala cu limita minima stabilita de lege ;-isi transmit treptat valoarea asupra valorilor de intrebuintare create sau realizate in cadrul S.C.cu ajutorl lor ;-valoarea lor se recupereaza prin amortizare pe o perioada de timp prevazuta de lege.Activele imobilizate corporal sunt formate din :-Terenuri-sunt suprafete de pamant atrase in circuitul economic si reprez baza desfasurarii activitatilor economice.Amenajari de teren- sunt lucrari de investitii legate de operatiuni ce privesc imbunatatirea suprafetelor utilizate cum ar fi :destelenitul,imbunatatirea parametrilor tehnico-calitativi privind solul.Amenajarile de teren repezentand o lucrare de investitie si prin urmare o imobilizare baneasca care se recupereaza prin amortizare,in timp ce terenurile nu se amortizeaza intru cat se considera ca nu-si pierd valoarea in timp.Constructiile :sunt reprez. de cladiri constructii speciale care sunt destinate activitatilor economice,se amortizeaza pe o perioade lungi de timp. Masini ,utilaje si instalatii de lucru : sunt bunuri eco.utilizate in industrie ,comert,agricultura de regula destinate activitatilor curente care reprezinta obiectul de activitate a S.C.Aparate de masura,contro si reglare : sunt bunuri eco.utilizate in activitatile eco.pt operatiuni privind cantarirea,masurarea,reglarea de dimensiuni,corectarea unor abateri.Mijloace de transport : sunt bunuri eco utilizate in activitatile eco si sunt reprezentate de masini de transport,camioane ,trenuri,vapoare,avioane.Animale si plantatii : prin animale se inteleg in contabilitate bunuri economice ce se regasesc in patrimoniul entitatilor din domeniul zootehnic.Prin plantatii se inteleg culturile agricole,culturi de vita de vie si livezile de pomi fructiferi.Animalele si plantatiile se amortizeaza,valoarea recuperanduse tot prin amortizare.Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte imobilizari corporale : in aceasta categorie se cuprind bunuri care se amortizeaza si care potrivit catalogului de amortizare se pot recupera pe o perioada mai scurta de timp.In ceea ce priveste mobilierul se intelege ansamblul de bunuri care functioneaza impreuna si a carei separare conduce la imposibilitatea desfasurarii actiunii

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele Contabilitatii.doc