Bazele Contabilitatii

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Bazele Contabilitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Cheltuielile în avans reprezintã valori care asigurã alocarea asupra fiecarui exercitiu

financiar atât a cheltuielilor proprii cât si a celor care nu-i sunt proprii.

3. Efectele de platit reprezintã obligatiile datorate de societatile din cadrul grupului în relatiile de decontare ale societatii-mamã cu filialele sale

4. În cadrul întreprinderii X are loc urmatoarea operatie:

Se primeste un credit bancar pe termen lung în valoare de 10.000 u.m. Operatia produce

modificari patrimoniale de tipul: A+x=P+x

5. Formulele contabile de stornare în rosu sunt acele formule contabile ce se întocmesc pentru

înregistrarea operatiilor economice care au loc în mod obisnuit, curent, în cadrul întreprinderii

2. Sursele de finantare proprii exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti, pentru care unitatea patrimoniala trebuie sa restituie un echivalent valoric sau sa acorde o prestatie

ALEGERE

15. Acreditivele reprezinta:

a. disponibilitati banesti în lei si în devize aflate în casieria înreprinderii

b. disponibilitati banesti an lei si în devize aflate în conturile bancare ale înreprinderii

c. lichiditati pastrate la bancã într-un cont distinct, la dispozitia unui furnizor, din care urmeazã a se efectua plati catre acesta, pe masura livrarii bunurilor, prestarii serviciilor, executarii lucrarilor

d. sume virate la banci, puse la dispozitia tertilor, pentru efectuarea unor plati în numele întreprinderii

e. sume de bani achitate în cursul exercitiului curent, dar care se referã la servicii ce vor fi primite în cursul exercitiului urmator

51. Analiza contabilã constã în

a. cercetarea, pe bazã de documente, a fiecarei tranzactii în parte, prin descompunerea ei în

elementele componente, în scopul stabilirii conturilor aflate în concordantã si a partii acestora - debit sau credit - în care urmeazã sã se înregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi sumã

b. cercetarea, pe bazã de documente, a fiecarei tranzactii în parte, prin descompunerea ei în

elementele componente, în scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora - debit sau credit - în care urmeazã sã se înregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi sumã

c. cercetarea, pe bazã de documente, a fiecarei tranzactii în parte, prin descompunerea ei în

elementele componente, în scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora - debit sau credit - în care urmeazã sã se înregistreze tranzactia respectiva, concomitent dar cu sume diferite

d. cercetarea, pe bazã de documente, a fiecarei tranzactii în parte, prin descompunerea ei în

elementele componente, în scopul stabilirii conturilor corespondente în care urmeazã sã se

înregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi sumã

55. Articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor elemente. Unul dintre acestea nu reprezintã un element constitutive al articolului contabil. Care este acesta?

a. semnatura si numele persoanei care a întocmit articolul contabil

b. documentul justificativ care atestã înfaptuirea tranzactiei

c.data cînd are loc tranzactia

d. explicatia descriptivã a tranzactiei

23. Cadrul conceptual al IASB prevede ca, pentru a fi utile în raport cu cerintele utilizatorilor,

informatiile contabile trebuie sa îndeplineasca anumite caracteristici calitative. Una dintre caracteristicile de

mai jos nu este prevazuta de cadrul conceptual al IASB. Care este aceasta?

a. inteligibilitatea

b. comparabilitatea

c. exhaustivitatea

d. credibilitatea

e. relevanta (pertinenta)

65. Care dintre bazele de evaluare de mai jos sunt utilizate în situatiile financiare, în combinatii variate, conform Cadrului conceptual al IASB?

a. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabilã

b. Costul istoric, costul curent, valoarea actualizatã

c. Costul istoric, costul curent

d. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizatã

e. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoarea

amortizabilã

25. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii?

a. observatia, rationamentul, comparatia

b. analiza, sinteza, inventarierea

c. documentatia, evaluarea, calculatia

d. bilantul, contul, balanta de verificare

e. clasificarea, documentatia, analiza

1. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ?

a. observatia, rationamentul, comparatia

b. analiza, sinteza, inventarierea

c. bilantul, contul, balanta de verificare

d. clasificarea, documentatia, analiza

e. documentatia, evaluarea, calculatia

66. Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare, potrivit Cadrului conceptual al IASB?

a. activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele

b. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile

c. activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele

d. activele, datoriile si capitalurile proprii

e. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alte informatii

Asezare in ordine alfabetica a subiectelor