Bazele Organizarii Contabilitatii Financiare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Bazele Organizarii Contabilitatii Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CF=repr. un system de colectare ,prelucrare si inregistrare a informatiilor care se tin in rap. financiare.

Scopul CF consta in pregatirea si prezentarea informatiilor tuturor categoriilor de utilizatori interni si externi ai rap. finan.

CF se caracterizeaza prin:

-se tine in baza unor reguli si principii contab commune p/u toate intrep. ,cea ce asigura comparabilitatea indicatorilor econom.-finan. intre diferite intreprinderi

-furnizeaza inform. cu character general care nu prezinta secret commercial si pot fi publicate

-prevede diferite metode si variante de evidenta care pot fi aplicate de intrep. ,in f-tie de particularitatile organiz. Si tehnologice,precum si conditiile concrete de activitate a acestora

-asigura si gestioneaza inform. Necesare p/u intocmirea rap finan

-se delimiteaza pe perioade de gestiune numite exercitii contabile

Obiectul CF il constituie existenta si miscarea elementelor rap. finan. Dupa continutul economic se deosebesc 3 elemente ale bilantului contabil:

-activele(A) (3,2)=resursele controlate de intreprindere aparute ce rezultat al evenimentelor anterioare care vor genera in viitor afluxuri de avantaje econom.

-K propriu (3)=constituie sursele proprii de finantare a intreprinderii si se determina activele si datoriile acesteia

-Datoriile (4,5)=sursele straine de finantare a intreprinderii sub forma de angajamente ale acesteia fata de alte parti care conduc la diminuarea avantajelor econom. ale acesteia

Corelatia dintre aceste elemente pot fi prezentate prin formula:

Active=K propriu – Datorii

Elementele raportului privind rezultatele financiare include:

Veniturile=afluxui globale de avantaje econom. obtinute de intrep. in cursul perioadei de gestiune, sub forma de majorare a activelor sau de micsorare a datoriilor, care conduc la cresterea K propriu, cu exceptia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor intrep.

Cheltuieli=diminuari ale avantajelor econom. inregistrate pe parcursul per. de gestiune ,sub forma de descresteri ale A sau cresteri datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale K propriu, cu exceptia celor rezultate din distribuirea mij. intre proprietarii intrep.

Rezultate financiare=diferenta dintre venit si chelt. intrep si la finele fiecarie perioade de gestiune se raorteaza in bilan. Contab. in componenta K propriu.

Corelatia dintre aceste elemente pot fi prezentate prin formula:

Venituri – Cheltuieli=Rezultatul financiar

2.Reglementarea normative a CF

CF este reglementata de unsir de acte legislative si normative , dar cele mai importante sunt urmatoarele:

-legea contabilitatii

-Hotarirea Guvernului RM “Cu privire la reforma contabilitati”

-Bazele conceptuale ale pregatirii si prezentarii rap. finan.

-SNC

-comentarii privind aplicarea SNC

-Planul de conturi al activitatii econom-finan a intreprinderii

-Regulamentul, indicatiile metodice si alte instructive aprobate de MF

Legea contab. a fost aprobata de Parlamentul RM la 4.04.95.In acest act sunt stabilite regulile privind:

-documentarea operat. econom;

-aplicarea sistemelor de organizare a contab.

-inticmirea registrelor contabile

-Inventarierea patrimoniului, decontarile si datorile

-corectarea erorilor contab.

-intocmirea si prezentarea rap. finaciare

3.Sistemele de organizare a contab.

Conform legislatiei in vigoare intrep. pot aplica unul di urmatoarele sisteme contabile:

- sistemul contabil in partida simpla

- sistemul contabil simplificat

- sistemul contabil complet

Sistemul contabil in partida simpla:poate fi aplicat de intreprinderi a caror activitate este bazata pe munca individuala si la care volumul annual al venit. din vinzari nu depaseste 1 mln lei sau valoare totala a mij. fixe nu depaseste 350000 lei.Modul de organizare a contab in baza sistemului dat este reglementat de SNC 62 “Contab. in partida simpla”,nu se prevede folosirea contur. contab si intocmirea rap. finan.

Sistemul contabil simplificat:poate fi aplicat de intrep. care fac parte din categoria micului business.Max 30 de personae angajate,volumul annual al venit. din vinzari nu depasesc 3 mln lei valoarea totala a bilantului nu depaseste 3 mln lei

Modul de tinere a contab. conform sistemul contabil simplificat este reglementat de SNC 4 “Particularitatile contabilitatii la intrep.micului business” ,sistemul contabil simplificat are 2 variante:

a)in baza registrului-jurnal de evidenta a operatiilor economice

b)cu utilizarea borderourilor de evidenta a operatiilor economice pe conturi.

Sistemul contabil complet:prevede intocmirea tuturor formularelor de register contab. si rap. finan.

4.Conventiile si principiile de baza ale contab.

CF se bazeaza pe o totalitate de conventii si principii fundamentale.In SNC se cotin 3 conventii fundamentale:

-Continuitatea activitatii= Informatia trebuie sa fie inregistrata in contab. si in rap. financiarae,la intocmirea rap. finan. se aplica metode ordinare de evaluare si contabilizare a activelor,datoriilor, veniturilor,chelt. si rezultatelor finaciare.

-Permanenta metodelor=metode si reguli de contabilizare alese de intrep. trebuie sa fie aplicate consecutive de la o perioada la alta.

-Specializarea exercitiilor=toate operatiunile economice trebuie sa fie reflectate in contab. in momentul efectuariiacestora.Nici o operatiune nu poate fi stopata sau accelerate din punct de vedere ai inregistrarii acesteia in contab.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele Organizarii Contabilitatii Financiare.doc