Contabilitate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 4 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Principiul continuităţii activităţii

Trebuie să se prezume că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza acestui principiu. Acesta presupune că întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. Dacă administratorii întreprinderii au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, această informaţie trebuie prezentată împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a raportării financiare respective şi motivele ce au stat la baza deciziei conform căreia întreprinderea nu îşi mai poate continua activitatea

2. Principiul permanenţei metodelor

Este legat de principiul anterior şi presupune ca metodele de evaluare şi amortizare să fie aplicate consecvent de la un exerciţiu la altul. Dacă, prin excepţie şi în mod justificat, se impune schimbarea uneia sau mai multor metode contabile în timpul unui exerciţiu economico-financiar sau de la un exerciţiu economico-financiar la altul, această împrejurare va fi menţionată în anexele la bilanţ sau în raportarea denumită « Politici contabile », după caz19, cu indicarea şi explicarea împrejurării care a impus schimbarea metodei (metodelor) contabile respective şi cu indicarea influenţei pe care a produs-o această schimbare asupra principalilor indicatori din raportările financiare (poziţie financiară, capitaluri, rezultat, etc.)

3. Principiul prudenţei

Aşezăm primul în această prezentare acest principiu deoarece apreciem că este cel mai

important, cel mai cunoscut şi cel mai faimos principiu al contabilităţii, întreaga activitate de evidenţă, evaluare şi raportare contabilă trebuind să fie făcută pe o bază prudentă, mai ales valoarea oricărui element trebuie să fie determinată pe baza principiului prudenţei, în special pentru a se evita supraevaluarea rezultatului

4. Principiul independenţei exerciţiului financia

Este un principiu foarte complex, înglobând cel puţin patru aspecte principale:

a.înregistrarea în gestiunea unui exerciţiu economico-financiar numai a veniturilor şi

cheltuielilor aferente acelui exerciţiu (independenţa exerciţiului);

b.cuprinderea în gestiunea entităţii a tuturor veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare

exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ţine seama de data

încasării sumelor sau a efectuării plăţilor (contabilitatea de angajamente);

c.recunoaşterea (constatarea) veniturilor conform căruia un venit sau un profit trebuie

constatat numai în momentul în care întreprinderea realizează o operaţie cu un terţ, un schimb de bunuri sau de servicii

d.conectarea veniturilor cu cheltuielile efectuate pentru realizarea lor conform căruia, după constatarea veniturilor, se înregistrează cheltuielile aferente în vederea deducerii cheltuielilor din venituri, a efectuării tuturor regularizărilor şi a determinării rezultatului net.

Fisiere in arhiva (4):

  • Contabilitate
    • 1.doc
    • 2.doc
    • 3.doc
    • 4.doc