Contabilitate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

SITUATIILE FINANCIAR ANUALE

Obiectivul principal al contabilitatii este furnizarea de informatii care sa asigure o imagine fidela asupra pozitiei financiare a performantelor financiare si a modificarilor pozitiei financiare ale entitaii in scopul utilizarii acestor infomatii de catre utilizatorii interni si externi in vederea fundamentarii unor decizii economice.Pt realizarea acestui obiectiv este necesar ca lucrarile curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic in informatii generalizate care sa fie relevante pt caracterizarea activitatii desfasurate de o entitate intr- anumita perioada de timp.Acest deziderat poate fi indeplinit prin intocmirea periodica a unor documente de sinteza contabila care de-a lungul timpurilor au purtat diverse denumiri:bilant contabil,situatii financiare anuale.

Persoanele juridice care la incheierea ex financiar depasesc limitele a 2 dintre urmatoarele criterii:-cira de afaceri 7.3 mil E ;-total active 3.65 mil E;-nr mediu de salariati 50 ,intocmesc situatiile financiare anuale care se compun din bilant ,fondul de profit si pierdere ,situatii modificare capitalului propriu ,situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative.Persoanele juridice care nu indeplinesc 2 dintre criteriile de mai sus intocmesc situatii financiare anuale simplificate.Ele cuprind urmatoarele componente bilantul prescurtat ,contul de profit si pierdere si notele explicative.

BILANTUL e documentul contabil de sinteza reprezentand componenta de baza a sist. Finance. Prin care se prezinta ansamblul elementelror de activ,datorii si capitalul propriu al entitatii la sf ex. Fianciar precum si in cazul fuziunii,divizarii sau incetarii activitatii.

ACTIVUL PATRIMONIAL cuprinde elemente de avre ale entitatii ,iar datoriile si capitalul propriu ,sursele procurare ale averii.Activul reprezinta forma matieriala a patrimoniului iar pasivul ,adica datoriile si capitalul propriu,forma abstracta a patrimoniului.Bilantul are rol deosebit atat in teorie cat si in practica contabla.Din perspective teoriei contabile ,bilantul traduce in practica 1 dintre principiile de baza ale contabilitatii in partida dubla si anume dubla reprezentare.

Sub aspect practice bilanutl reprezinta o sursa de informare pe baza carora se poate analiza activitati economice a entitatii precum si rezultatele obtinute in vederea luarii unor decizii optime ,privind activitatea curenta si de perspectica a socioetatii.

IN INTELESUL ACTUALELOR reglementari contabile avem urmatorarele interpretari sau concepte :-un active reprezinta :

- resursa controlata de entitate ca rezultat a unor evenimente recente

- resursa de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare

- resursa a carei cost poate fi evaluat in mor credibil

- datorie reprezinta o obigatie actuala a entitatii care decurde din evaluari trecute de asemenea.

CAPITALURILE PROPRII reprezinta interesul residual al actionarilor sau ascociatilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

BILANTUL CONTABIL indeplineste mai multe functii:-functia de generalizare a informatiilor contabile (in bilant datele preluate din conturi se grupeaza si sistematizaeaza dupa anumite criteri )

-functia de informare – bilantul contabil asigura culegerea ,inregistrarea prelucrarea si generalizarea informatiilor contabile care sunt necesare atat factorilor de decizie din entitate cat si altor persoane fizice si juridice interesate ex:actionari ,asociati,organe fiscale ,furnizori .

-functia de analiza pe baza informatiilor din bilant se determina anutmiti indicatori economico –financiare prin intermediul carora se poate stabili un diagnostic al situatiei fiananciare si a rentabilitatii entitatii.

SCHEMA VERTICALA de bilant reprezinta o viziune pragmatica asupra prezentarii periodice a patrimoniului deoarece pune inevidenta 2 indicatori foarte importanti :fondul de rulment calculate ca diferenta intre active circulante si obligatii nete si pozitia fianciara neta curenta ca diferenta intre total active si obligatii curente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate.doc