Contabilitate Anul I

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Anul I.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Contabilitatea-este ansablul operatiilor de inregistrare, pe baza unor norme si reguli speciale, a miscarii fondurilor si materialelor intr-o institutie, evidenta contabila sau stiinta care se ocupa cu teoria acestor operatii.

Principalii utilizatori ai informatiei contabile:

-Investitorii, Salariatii, Creditorii, Clietii, Guvernul, Managerii si Publicul larg.

Patrimoniul apare ca o entitatea compusa din bunurile economice ca obiecte de drepturi si obligatii ce formeaza substanta materila a patrimoniului, pe de o parte si depturile si obligatiile cu valoare economica, care emprima raporturile de proprietate in cadrul carora se produce si gestioneaza bunurile, pe de alta parte.

Patrimoniul unei firme este delimitat in functie de trei coordonate:

-subiectul de patrimoniu

-obiectul patrimoniului

-fluxurile patrimoniale

Bilantul- este definit ca un tablou al situatiei patrimoniului care reprezinta in unitati monetare marimea valorica a bunurilor economice, in corelatie cu sursele lor de finantare,precum si cu rezultatul obtinut.El este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si celelalte situatii prevazute de lege.

-Bilant orizontal:-activele patrimoniale

-pasivele patrimoniale

-Bilant vertical: ecuatie Situatia neta=activele patrimoniale-datorii fata de terti

Categorii de bilant stabilite pe baza unor criterii:

-Din punct de vedere al sistemului informational si al locului intocmiri, deosebil:

+bilantul primar si analitic

+bilantul sintetic sau centralizator

-Din punct de vedere al momentului intocmirii, deosebim:

+bilant initial sau de formare

+bilant de gestiune sau curent

+bilant final, de lichidare sau de fuziune.

Metodata contabilitatii cuprinde un ansamblu de procedee aflate inr-o stransa corelatie si interconditionare ca un tot unitar, in vedere stabilirii normelor si principiilor cu caracter special pe care se fundamenteaza contabilitatea ca disciplina stiintifica si cu ajutorul carora cerceteaza starea si miscarea elementelor patrimoniului unitatii economice si sociale pentru a sesiza legaturile dintr ele, ca pe aceasta baza sa calculeze rezultatele finale, sa analizeze si sa controleze activitatea desfasurata de unitatile respective.

Caracteristicile medodei contabilitatii:

-dubla reprezentare a patrimoniului.

-dubla inregistrare a operaiilor economice si financiare.

-inregistrarea cifrica si in expresie valorica a patrimoniului.

-inregistrarea operatiilor economice si financiare efective care se bazeaza pe documentele scrise.

Activele imobilizate pot fi: Necorporale, Corporale si Financiare.

Imobilizarile necorporale reprezinta active care nu concretizeaza in bunuri materiale, ci in elemente economico-financiare si juridice prin care se reflecta in contabilitate cheltuielile de infiintare a societatilor comerciale, cheltuiele de dezvolatare, cheltuielile de restructurare a capitalului, concesiunile, locatiile de gestiune, brevetele, licentile, marcile etc.

Imobilizarile corporale reprezinta acele bunuri cu valoare mare, destinate se serveasca o prioada indelungata activitatea unitatii patrimoniale si care nu se consuma de la prima utilizare.

Imobilizarile corporale cuprind:terenuri,constructii,intalatii tehnice,mijloace de trasnport,animale si platatii,mobilier, aparatura biroticam, echipamente de protectie a valorii unmane si materiale si alte active corporale.

Activele circulante reprezinta acele valori economice care se afla in continua fluenta valorica.

-active circulante materiale

-active circulante in decontare

-active cirvulante banesti

Contul este un procedeu al metodei contabilitatii care permite urmarirea schimbarilor succesive ce se produc asupra unui element patrimonial, precum si existenta si marimea acestuia la un moment dat. El este un procedeu al metodei contabilitatii folosit pentru exprimarea valorica si uneori cantitativa, in ordinea cronologica si sitematica, a existentei si miscarilor unui elemtent patrimonial pe o perioada de timp determinata.

Structura contului:

-titlul contului

-explicatia operatiei de inregistrare

-debitul si creditrul

-soldul initial

-rulajul contului

-total sume

-soldul final al contului

Princiile contabile generale sunt:

-Principiul continuitatii activitatii

-Principiul permanentei metodelor

-Principiul prudentei

-Principiul independentei exercitiului

-Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

-Principiul intangibilitatii

-Principiul necopensarii

-Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

-Principiul pragului de semnificatie

Documentele justificative:

a.Dupa funtia pe care o indeplinesc in lucrarile de calcul si de evidenta:

-documente de dispozitie

-documente de exercutie

-documente combinate

b.Dupa numarul operatiilor pe care le cuprind :

-documente singulare

-documente cumulative

c.Dupa circuitul lor:

-documente interne

-documente externe

d.Dupa sfera de aplicare:

-documente gnerale sau comune

-documente specifice

e.Dupa natura operatiilor economice pe care le consemneaza documentele:

-documente prinvind activitatea financiar-contabila

-ducomente pentru alte activitati

f.Dupa forma de prezentare:

-documente tipizate

-documente netipizate

g.Dupa regimul de tiparire:

-documnete cu regim special

-documente cu reglementari exprese

-documente cu regim uzual

Verificarea documentelor se face su trei aspecte:

-verificare formala

-de fond

-cifrica

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Anul I.doc

Alte informatii

Toate definitiile si clasifcarile, se gaseste tot ce se poate da la exeamen