Contabilitate Bancara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Particularitatile planului de conturi ale bancilor.

Institutiile de credit, persoanele juridice romane cu sediul in Romania au, potrivit legii contabilitatii, obligatia organizarii si tinerii evidentei contabile la sediile declarate pe teritoriul Romaniei.

Prevederile planului de conturi si normele metodologice de utilizare ale acestuia se aplica in mod corespunzator si subunitatilor cu sediul in Romania ce apartin unor banci cu sediul in strainatate.

Planul de conturi al bancilor comerciale este aprobat atat de ministerul de finante cat si de BNR si contine:

- Conturi necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale;

- Continutul si functia fiecarui cont;

- Monografia contabila a principalelor operatiuni;

- Caracterul general privind dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice.

Planul de conturi al bancilor comerciale este structurat in 8 clase de conturi simbolizate cu o cifra, grupe de conturi simbolizate cu doua cifre, conturi sintetice de gradul 1 simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul 2 simbolizate cu 4 cifre si conturi sintetice de gradul 3 simbolizate cu 5 cifre.

Cele 8 clase de conturi sunt urmatoarele:

1. Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

2. Operatiuni cu clientela

3. Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse

4. Valori imobilizate

5. Capitaluri proprii asimilate si provizioane

6. Cheltuieli

7. Venituri

8. Operatiuni in afara bilantului

2. Reguli generale pentru evaluarea elementelor patrimoniale.

a) La data intrarii in patrimoniu bunurile se evaluaeaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare denumita si valoarea contabila;

b) Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala

3. Conturile anuale ale bancilor comerciale.

Acestea sunt:

- Bilantul

- Contul de profit si pierdere

- Situatia elementelor din afara bilantului

- Anexe

Bilantul contabil al bancilor comerciale este intocmit in forma sa agregata si reflecta toate operatiunile pe care banca comerciala le-a efectuat in decursul exercitiului.

Activul bilantului se intocmeste in doua grupe:

a) Active externe: cuprind bunuri si creante apartinand BC existente in afara granitelor tarii. In componenta sa intra numeraruri si CEC-uri, depozite la banci in strainatate, titluri de participare sau plasament extern.

b) Active interne: cuprind bunuri si creante ce apartin BC si care se regasesc in interiorul tarii si cuprinde numerar in casierii, credite interne, sume in tranzit intre serii, activele interbancare si alte active.

Pasivul bilantului agregat cuprinde surse proprii si atrase si este structurat in:

a) pasiv extern: cuprinde surse atrase de banic in lei sau in valuta care provin din afara granitelor tarii si pot fi imprumuturi de la banci externe, etc.

b) pasiv intern: este o sursa proprie si atrasa ale bancilor exprimata in lei si valuta din interiorul tarii.

Contul de profit si pierdere este documentul de sinteza prin care se realizeaza analiza dinamica a veniturilor si cheltuielilor bancii respective.

Elementele din afara bilantului cuprind angajamentele si garantiile asumate de banci.

Anexa reprezinta un document ce are rol de a detalia informatii prevazute global in bilant si in contul de profit si pierdere.

4. Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare – casa si alte valori

Contabilitatea operatiunilor de trezorerie si operatiunilor interbancare asigura in principal evidenta: operatiunilor de casa, operatiunilor de decontare cu BNR, operatiunilor privind imprumuturi de refinantare de la BNR, operatiuni prin conturi de corespondent, depozite, credite si imprumuturi interbancare, operatiuni de pensiune interbancara. Toate aceste operatiuni sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor din cele 9 grupe din aceasta clasa, conturi sintetice de gradul 1 si 2, acestea fiind:

- 10: Casa si alte valori

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Bancara.doc