Contabilitate Consolidata

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Consolidata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

In numeroase cazuri există diferenţe semnificative între regulile de evaluare şi de prezentare utilizate de societăţile membre ale unui grup pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale. Astfe, se impune o serie de retratări de omogenizare prin care se elimină diferenţele dintre reguli utilizate în întocmirea situaţiilor financiare individuale şi cele aplicabile conturilor consolidate.

In ceea ce priveşte retratările care au o influenţă asupra rezultatului şi capitalurilor proprii ale filialelor, ele pot să fie generate în sinteză de :

- necesitatea armonizării metodelor contabile la nivelul grupului ;

- eliminarea evaluărilor de origine fiscală ;

- schimbarea referinţelor contabile la nivelul conturiloe consolidate.

Recunoaşterea impozitelor amânate :

Impozitul amânat reprezintă valoarea impozitelor asupra rezultatului plătibile sau recuperabile în perioadele contabile viitoare în ceea ce priveşte raportul pierderilor fiscale şi al creditelor de impozit neutilizabile, precum şi diferenţelor temporare.

Diferenţele temporare se determină scăzând din valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii baza fiscală a acestuia (a acesteia).

Regula generală este următoarea :

* Pentru un activ :

- baza contabilă este mai mare decât baza fiscală = diferenţă temporară impozabilă (impozit amânat pasiv)

- baza contabilă este mai mică decât baza fiscală = diferenţă temporară deductibilă (impozit amânat activ)

* Pentru un pasiv (datorie) :

- baza contabilă mai mare decât baza fiscală = diferenţă temporară deductibilă (activ impozit amânat)

- baza contabilă mai mică decât baza fiscală = diferenţă temporară impozabilă (pasiv impozit amânat)

In cazul veniturilor în avans, baza fiscală este egală cu valoarea contabilă a veniturilor în avans diminuată cu valoarea veniturilor care nu vor fi impozabile în perioadele următoare (IAS 12 – Impozite asupra rezultatului).

In ceea ce priveşte calculul şi contabilizarea impozitelor amânate la nivelul conturilor consolidate se utilizează următoarele reguli :

- Înregistrarea impozitului amânat la nivel de bilanţ :

- dacă retratările generează o diminuare a rezultatului sau a rezervei se va înregistra în contabilitate un impozit amânat activ în corespondenţă cu rezultatul sau rezerva ;

- dacă retratările generează o majorare a rezultatului sau rezervei se va înregistra în contabilitate un impozit amânat pasiv în corespondenţă cu rezultatul sau rezerva.

- Înregistrarea impozitului amânat la nivelul contului de profit şi pierdere :

- dacă retratările afectează rezerva (rezultatul exerc precedente) la nivelul contului de profit şi pierdere nu va exista nici o înregistrare ;

- dacă retratările generează o diminuare a rezultatului exerciţiului la nivelul contului de profit şi pierdere se va înregistra o diminuare a cheltuielilor cu impozitul pe profit ;

- dacă retratările generează o majorare a rezultatului exerciţiului la nivelul contului de profit şi pierdere se va înregistra o cheltuială cu impozitul pe profit.

Aplicaţii :

1) La începutul exerc. N societatea M a dat în funcţie un utilaj în valoare de 20.000 u.m. În anul N amotizarea contabilă a fost de 2.000 u.m., iar amotizarea fiscală de 2.800 u.m. Cota de impozit pe profit 16%.

Val contabilă 31.12.N 18.000

Val fiscală 31.12.N 17.200

Diferenţă temporară 800

impozabilă

800 x 16% = 128 u.m.

* înregistrarea în contabilitate:

Cheltuieli cu impozite amânate = PIA 128

(pasiv impozit amânat)

2) La 31.12.N, societatea M a constituit un provision pt garanţii în valoare de 10.000 u.m. Provizioanele sunt deductibile fiscal pt suma de 9.000 u.m. Cota impozit pe profit 16%.

Val contab Proviz pt garanţii 10.000

(datorie)

Baza fiscală a datoriei 9.000

Diferenţă temp deductibilă 1.000

1.000 x 16% = 160

AIA = Venituri din impozite amânate 160

(activ impozit amânat)

Impozitul amânat trebuie să fie contabilizat la venituri sau la cheltuieli şi inclus în rezultatul exerciţiului exceptând situaţia în care impozitul este generat fie de un eveniment sau tranzacţie contabilizat(ă) direct la capitalurile proprii în acelaşi exerciţiu sau într-un exerc diferit, fie în contextul unei grupări de întreprinderi sub forma unei achiziţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Consolidata.doc