Contabilitate de Gestiune

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Definirea cheltuielilor si veniturilor

Primul pas in definirea cheltuielilor si veniturilor il reprezinta faptul ca activitatile unei intreprinderi si proprietatea detinuta sunt consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. In masura in care consumul si productia sunt evaluate si masurate in unitati monetare, imbraca forma de cheltuieli si venituri. Prin urmare, cheltuielile reprezinta in expresie baneasca consum de resurse in vederea achizitiei sau productiei de bunuri. Veniturile desemneaza in expresie monetara bogatia obtinuta din vanzari sau prestari de servicii.

Daca se face referire la cadrul general de intocmire a situatiilor financiare, cheltuielile si veniturile se definesc astfel:

Veniturile reprezinta cresteri de beneficii economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri de active si scaderi de datorii, care se concretizeaza in crestere de capital propriu.

Cheltuielile sunt scaderi ale capitalului propriu inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi de active si cresteri de datorii, care se concretizeaza in scaderea capitalului propriu.

Un al doilea pas in definirea cheltuielilor si veniturilor il reprezinta circumscrierea lor la nivelul intreprinderii cu activitati industriale si comerciale. In masura in care resursele sunt consumate pt obtinerea produselor, ele devin costuri. Produsul, ca realizare a intreprinderii, ester generator de venituri, implicit de rezultat. In concluzie, orice produs este privit ca un purtator de costuri si generator de rezultate.

Al treilea pas in definirea costurilor il reprezinta perioada de referinta. Raportat la perioada de referinta, cheltuielile si veniturile se clasifica in:

- Cheltuieli ale perioadei curente

- Cheltuieli si venituri in avans

- Cheltuieli de repartizat

- Cheltuieli de plata si venituri de realizat

2. Distinctia intre costuri si cheltuieli

Costul este definit ca o suma platita in numerar pt dobandirea unui bun sau un serviciu prin achizitie sau productie.

Distinctia intre costuri si cheltuieli se realizeaza tinand cont de urmatoarele clasificari:

1. In functie de ctb financiara sau de gestiune:

- In ctb financiara, cheltuielile sunt grupate in:

- Cheltuieli propriu-zise – sunt cele generate pe parcursul desfasurarii normale a activ. curente

- Cheltuieli pierderi – sunt cele nelegate de activitatea curenta a intreprinderii

- In ctb de gestiunea se face distinctia intre:

- Costul produsului – cuprind toate cheltuielile direct legate de dobandirea bunului

- Costul perioadei – cuprind chlelt nelegate de dobandirea bunului dar rec in rez exercitiului

- Raportate la cele 2 ctb, cheltuielile se clasifica in:

- Cheltuieli incoporabile – sunt incluse in costul produsului (se gasesc in ambele ctb)

- Cheltuieli necorporabile – apartin costului perioadei (se gasesc doar in ctb financiara)

- Cheltuieli supletive – sunt incluse in costul produsului (se gasesc doat in ctb de gestiune)

2. In functie de fluxurile de numerar:

- Debursari de numerar – sunt cheltuieli ce genereaza plati din casierie si banca, indiferent dc sunt recunoscute in exercitiul curent sau alte exercitii

- Cheltuieli calculatorii – sunt cele care nu genereaza iesi de numerar (amz)

3. In functie de perioada de referinta:

- Cheltuieli care inca nu sunt costuri (chelt in avans)

- Cheltuieli care nu mai sunt costuri (cheltuieli de plata)

Astfel, trecerea de la cheltuieli in ctb financiara la cost se realizeaza astfel:

+ Chelt incorporabile

- Chelt neincorporabile

+ Chelt supletive

- Chelt care inca nu sunt costuri

+ Costuri care nu mai sunt chelt

= Costul de productie

3. Distinctia intre venituri si realizari

a) Venituri din realizari - corespund activitatile curente ale intreprinderii denumite si activitatea productiva sau de exploatare

Acestea se impart in:

- Realizari destinate afacerii:

- Realizari din vz bunurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate in pret de vz

+/- Realizari din variatia stocurilor (inca nevandute) in cost productie

= Realizari destinate desfacerii

- Realizari interne:

- Relizari din productia dee imobilizari corporale in cost productie

+ Realizari de entitati

= Realizari interne ale intreprinderii

b) Venituri neutrale – corespund activitatilor externe ale intreprinderii

- Venituri financiare:

- Ven din dobanzi

- Ven din dividende

- Ven din investitii fin pe t scurt

- Ven din dif de curs valutar

- Ven din sconturi obt

- Ven din ajustari privind activ fin

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate de Gestiune.doc