Contabilitate EAM

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate EAM.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 1 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Caracteristicile calitative ale info conta:

1. inteligibilitate (clasa, concise si usor de inteles, analizat si interpretat de util care au min de informatii despre conta)

2. relevanta=info conta trebuie sa fie utila pt decizia utilizatorilor trebuie sa fie neutra

3. credibila=sa un contina erori a.i. utilizatorii sa se poata baza pe aceasta info

4. comparabila=se ob prin meode utilizate in procesul de obt a info conta trebuie meninute de la o per conta la alta;este inerzisa schimbareamet conta in ex financiar.

Utilizatorii de info contabila:Investitorii, Creditoriistaul prin institutiile sale, Manamentul, Partnerii comerciali, Salariatii, Publicul.

Evaluarea=atribuirea unei val monetare elem de a, d, venituri si cheltuieli

Mom evaluarii sunt diferite si influenteaza met de ev utilizata:Ev la intrare, Ev la inventar, Ev la bilant, Ev la iesire

Costul de productie este format din valoarea de achizitie a materiei prime si a mat consumate in procesul de productie

+ch cu personalul direct productiv(salarii+contributii sociale)

+cota cheltuieli indirecte de productie rational repartizate pt prod fabricata

Pt a-si putea calc costul de produlctie SC este obligata sa-si organizeze contabilitatea de gestiune si sa-si tina evidentele cheltuieli pe destinatii:

- Directe

- Indirecte de productie

- Indirecte de administratie

- De distributie

Cheltuielile de admin si distributie sunt consid ch ale pers si un trebuie recunoscute in costul de prod.de asemenea un trebuiesc incluse in costul de prod urm ch:

- Pierderi de mat peste limita normala admisa

- Ch de depozitare

- Ch aferente subactivitatii=cota de ch fixe indirecte de prod aferente gradului de neutilizare a capacit de productie

Cheltuieli fixe indirecte

- Incorporabile in cost = CF x GRU

- Subactivitate = (1-GRU)x CF

GRU=Qr/Qn (gradul de utilizare a capacit de productie)

Evaluarea la val justa(=val de piata)

Val justa reprez suma pt care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza aflate in tranzactie cu pretul det in mod obiectiv

Evaluarea la inventar

Rolul inventarieii este de a asig conducerii entitatiii si ceilalti util de sit fin ca elem prez in bilant exista si fizic in patrimoniul entitatii.Operatiunea are 2 faze:identificarea fizican econ prin nr, contarire, masurare si evaluarea accestor bunuri.Evaluarea la inventar se face la valuarea actuala stabilita in functie de utilitatea bunului in ec intrep si pretul pietei.

In urma inventarieii se pot constata 2 tipuri de diferente:cantitative si valorice

Structuri in situatia financiara

1. activul = o res controlata de intr provenite din ev trecute care au un potential de gen ben ec viitoare pt intr.Aceste ben viitoare vor putea fi fin prin proc de productie, distributia catre proprietari, stingere de datorii sau schimb de activ

2. Datorie=obligatii curente, provin din ev trecute, pt acoperire lor sunt nec nis purtatoare de ben ec viitoare.Stingerea unei datorii se poate realiza prin plata in numerar, prestarea de servicii,conventia in cp.

3. capital propriu=interesul rezidual al inv in A firmei dupa achitarea tuturor datoriilor

4. chetuieli=diminuari de ben ec inreg pe parcursul unei per contab sub forma de iesiri/??- Val A sau cresterea datoriilor si au ca efect din cp fara contributia investitorului

5. veniturile=cresteri de ben ec inreg pe parc unei per coneritizate in intrari/ cresteri de A sau dim de D care au ca efect cresterea CP altfel decat prin contributie actionarilor.

Active imobilizate= activ detinut de entitatea ec pe o per> 1 an si care este generator de beneficii ec viitoare

In fct de natura lorm A imob se impart in :imob necorporale, corporale si financiare

Imob necorp=A indentificabile nemonetare si fara suport material

Imob corporale=bunuri tangibile de fol indelungata(terenuri,ch cu echipamente, masini, instalati)

Imob corp si necorp pot sa se regaseasca intr-o entitate si sub forma unor active in curs de executie.

Imob financiare=investitii fin pe termen lung in actiuni, depozite bancare, obligatiuni si alte instrumente de investire pe piata fin si bancara.Tot aici se includ si creantele imobilizate(termen de incasare> 1an)

Imobilizarile necorporale in functie de natura lor pot fi:

- cheltuieli de constituire=A fictiv prin care soc isi esaloneaza recunoscute acestor ch pe o per de 5 ani de la infiintare: cuprind onorarii avocat, taxe la registrul comertului, consultanta

- ch de cercetare-dezvoltare=A fictive si trebuie capitalizate doar at cand se constata un rez al cercetarii care poate sa genereze beneficii ec in viitor(ch pt proiectarea unor noi teh, studii, cercetari, pt realiz unor prod prototip, proiectarea, constructia unei uzine pilot) per de amortizare este de 5 ani

- concesiuni= drept de folosire si exploatare a unor bunuri si serv obt de un concesionar de la un cident numit concindent ; se intalnesc des in practica in rel cu primaria 205=167

- brevete de investitie pot fi achizitionate de la o PF/PJ sau obt prin cercetari in cadrul firmei

- licente= drept de a utiliza un program informatic

- know-how= cunostinte tehnice si produse tehnologice care reprez secretul de fabr al unei entitati si care poate fi achizitionarea fara a avea drept de a fi transmis mai departe

- marca de fabricatie= simbol, nume inreg care sa dr posesorului sa`l fol pt identif unui anumit bun

- franciza= dr asupra unui domeniu exclusiv sau asupra unei formule

- fondul comercial= vadul , clientela, marca si toate A intangibile care dau val unei afaceri ; poate fi eval doar in mom achizitiei unei afaceri ca diferenta intre pretul de cumparare a afacerii si val A corp, necorp achititiei amortizarea se face pe 20 de ani , restul imob necorp au o per de 3 ani de amort.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate EAM.doc