Contabilitate Financiara

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc de 9 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

I. Recapitulare

1.Cunoştinţe recapitulative minimale

Egalităţi(ecuaţii) fundamentale studiate de contabilitate:

Patrimoniul economic=Patrimoniul juridic

Bunuri economice=Drepturi+ Obligaţii

Active patrimoniale=Pasive patrimoniale

a.) Rezultate=Venituri-Cheltuieli sau

b.) Rezultate=Capitaluri proprii (la filene exercitiului N)- Capitaluri proprii(la filene exercitiului N+1)

Concluzie: Contabilitatea financiara se axează pe studiul recunoaşteri, evaluării si prezentării în situaţile financiare(Bilanţ, cont de profit şi pierderi etc.) a tranzacţilor, evenimentelor şi operaţilor economice care afectează menţiunea în dinamică a egalităţoo:

2. Procedee(principii) ale metodei contabilităţii

2.1. Dubla reprezentare

2.2. Dubla înregistrare: Cronologică şi sistematica; Sintetică şi analitică

3. Principii(convenţii) contabile generale acceptate

3.1. Continuitatea activităţii; 3.2. Permanenţa metodelor; 3.3. Prudenţa; 3.4. Independenţa exerciţiului; 3.5. Evaluarea separată a elementelor de activ si pasiv; 3.6. Intangibilitatea bilanţului de deschidere; 3.7. Necompensarea; 3.8. Prevalenţa economicului asupra juridicului; 3.9. Pragul de semnificaţie

4. Evaluarea contabilă

La intrarea în patrimoniu: Cost de achiziţie; Cost de producţie; Valoare justă

La inventariere: Valoare actuală la momentul cumpărării

În situaţiile financiare: Valoare contabilă netă(VNC)=Valoare contabilă brută(VCB)-Amortizări şi ajustări

La ieşirea din patrimoniu: Valoarea de introducere(folosindu-se metoda identificării specifice sau metodele alternative: CMP,LIFO,FIFO etc.)

TEMA NR. 1

CADRUL TEORETICO NORMATIV AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ÎN ROMÂNIA

CARACTERUL NORMATIV AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE - este axat pe trei coordonate: 1. Sintaxa sau vocabularul contabil ; 2. Semantica contabilă ;3. Pragmatismul contabil

Concluzie: Contabilitatea ca ştiinţă normativă este un sistem logic de reflectare normalizată şi codificată a realităţii bazată pe trinomul “postulate-principii-norme” care influenţează activitatea practică a producătorilor şi utilizatorilor de informaţii. În calitatea sa de ştiinţă normativă contabilitatea are atât conotaţii (valenţe) doctrinare cât şi reglementare. Doctrina contabilă elaborează şi defineşte conceptele, postulatele, şi principiile contabile, iar reglementările contabile stabilesc modul de aplicabilitate imperativ şi-sau permisiv al acestora.

1.1.(2) CARACTERUL NORMATIV AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE - evoluţii în timp

În evoluţia lor istorică, teoriile, practicile şi reglementările contabile au evoluat diferit de la o ţară la alta. Primele reglementări contabile au fost inserate în codurile comerciale. Mai târziu, în unele ţări s-au dezvoltat un drept contabil distinct de cel comercial, astăzi indentificându-se mai multe culturi şi sisteme contabile dintre care două sunt deosebit de marcante şi influente respectiv:

1.2. CADRUL NORMATIV POSTDECEMBRIST AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ÎN ROMÂNIA -poate fi periodizat

Perioada 1991-1993 caracterizată prin “disputa” în plan doctrinar dintre adepţii şi adversarii unei reforme contabile de profunzime în România. În plan practic, aplicativ, în această perioadă a avut loc doar “cosmetizare” a sistemului de contabilitate monist, realizată sub deviza adversarilor reformei contabile de profunzime şi anume: “câteva conturi noi, câteva conturi eliminate, schimbarea titlului la alte câteva, eventual o altă simbolizare a conturilor”

Începând cu 1 ianuarie 2005 toate întreprinderile româneşti, indiferent de mărime, au aplicat “Reglementările contabile, conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene, aprobate prin OMFP NR.1752/2005”

1.3. UTILIZATORII LIMBAJULUI CONTABIL NORMALIZAT sunt: Investitorii reprezentaţi de ofertanţii de capital şi consultanţii lor; Angajaţii şi în special organizaţiile lor reprezentative (sindicatele) ; Creditorii financiari; Furnizorii şi alţi creditori comerciali; Clienţii; Guvernul şi instituţiile sale; Publicul;

Concluzie -Deşi referenţialul contabil internaţional nu face o ierarhizare a utilizatorilor conturilor anuale de parcă privilegiaţi sunt investitorii apreciindu-se ca întrucât acestea sunt ofertanţii capitalului de risc, conturile anuale care satisfac necesităţile de informaţii ale acestora vor satisface necesităţile de informaţii şi ale altor utilizatori ai informaţiilor contabile

Fisiere in arhiva (5):

 • Contabilitate Financiara
  • curs 1.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5-6.doc