Contabilitate Financiara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 25 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.Care sunt principiile contabilitatii financiare?

Principiile de baza ale contabilitatii care se aplica si se verifica inclusiv cu ocazia inchiderii exercitiului financiar sunt:

- Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii, altfel inchiderea exercitiului si intocmirea situatiilor financiare trebuie sa aiba o alta baza de evaluare.

- Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare si politicile contabile, in general, trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul. La inchiderea exercitiului trebuie sa asiguram ca metodele utilizate in exercitiul inchis sunt cele din perioadele anterioare si ca aceste metode vor fi utilizate in perioadele viitoare.

- Principiul prudentei. La intocmirea situatiilor financiare anuale si inchiderea exercitiului financiar, evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta.

- Principiul independentei exercitiului. La inchiderea exercitiului financiar trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.

- Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii. Conform acestui principiu,componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.

- Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

- Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

- Principiul pragului de semnificatie. Orice abateri de la respectarea acestor principii trebuie prezentate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

2.Ce tipuri de reducere exista in contabilitatea financiara?

Tipuri de reducere:

- Reducerea procentuala acordata de furnizor direct pe factura;

- Reducerea valorica acordata direct pe factura de livrare,dar nu pentru livrarea respectiva,ci si pentru alt eveniment;

- Reducerea sub forma unor bunuri acordate gratuit;

- Reducerea comerciala acordata pe o factura ulterioara;

- Reducere financiara pentru care se intocmeste factura

3. Prezentati momentele evaluarii activelor si datoriilor.

1. Evaluarea la data intrarii in patrimoniu; la intrarea activelor sau la aparitia datoriilor entitatii,valoarea retinuta de contabil se cheama previzibil,valoare de intrare.Dar multiplele cai prin care activele pot aparea in organizatie ne obliga sa particularizam si sa identificam forme specifice ale valorii de intrare,in fct de maniera in care are loc dobandirea activelor. In ceea ce priveste bunurile norma contabila romaneasca sistematizeaza patru posibilitati de intrare:

a) la cumparare bunurile intra cu o valoare de intrare numita cost de achizitie care este egal cu pretul de cumparare caruia ii adaugam cheltuielile accesorii de cumparare.

b)productie proprie:in cazul productiei proprii valoarea de intrare a bunurilor poarta denumirea de cost de productie,format din cheltuieli directe de productie si cheltuilei indirecte se productie.

c)aport la capitalul social:valoarea de intrare poarta denumirea de valoare de aport si reprezinta aporturile puse de actionari,asociati la dispozitia societatii.De cele mai multe ori aporturile puse de actionari se concretizeaza in bani,insa sunt permise si aporturile in bunuri.

d)cu titlu gratuit:valoarea de intrare poarta denumirea de valoare justa,adica suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.2. Evaluarea la iesirea din patrimoniuRegula generala este aparent simpla:evaluarea activelor si a datoriilor la iesirea din entitate se face la valoarea de intrare.Pentru respectarea acestei reguli este necesara o organizare a sistemului informational contabil care sa permita pastrarea valorii de intrare a activelor si a datoriilor pana la iesirea din entitate a acestora.3.Evaluarea la inventarInventarierea este operatiunea de pe urma careia se urmareste stabilirea starii de fapt a activelor si a datoriilor entitatii.In OMFP 286/2009 se precizeaza ca evaluarea la inventariere se va efectua cu respectarea principiului contabil al permanentei metodelor,potrivit caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute,asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.4.Evaluarea la data intocmirii situatiilor financiareInchiderea exercitiului reprezinta un moment important in viata contabila a intreprinderii.Conform regulii contabile,la incheierea exercitiului financiar,elementele de activ si de pasiv se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare,pusa de acord cu rezultatele inventarierii

Fisiere in arhiva (6):

 • Contabilitate Financiara
  • Contabilitate Financiara.doc
  • Contabilitate publica.doc
  • intrebari conta publica.doc
  • Intrebari Contabilitate Publica.doc
  • Intrebari_contabilitate_publica_gr4..doc anca.doc
  • Intr gestiune.doc