Contabilitate Financiara

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Armonizarea contabilă semnifică:

a) procesul de aplicare deliberată a normelor de contabilitate pentru soluţionarea corectă a problemelor privind producţia şi utilizarea informaţiei contabile;

b) totalitatea normelor contabile impuse în mod obligatoriu prin lege sau altă normă juridică;

c) procesul de corelare, compatibilizare şi standardizare a componentelor cadrului conceptual al contabilităţii.

Răspunsul corect este varianta c.

2. În vederea realizării unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a rezultatelor, trebuie respectate următoarele principii:

a) continuitatea activităţii;

b) permanenţa metodelor;

c) independenţa exerciţiului;

d) prudenţa;

e) evaluarea separată elementelor de activ şi pasiv;

f) intangibilitatea bilanţului de deschidere;

g) necompensarea;

h) prevalenţa economicului asupra juridicului;

i) pragul de semnificaţie;

j) nici o variantă nu este corectă.

k) toate variantele sunt corecte.

Răspunsul corect este varianta k.

3. Bunurile reprezentând aport de capital cu prilejul constituirii sau fuzionării societăţilor comerciale se evaluează la:

a) valoarea de aport;

b) valoarea de intrare;

c) valoarea actuală;

d) valoarea de utilitate.

Răspunsul corect este varianta a.

4. Operaţiile singulare generatoare de mişcări opuse de sporire sunt:

a) operaţii singulare fundamentale;

b) operaţii inseparabile;

c) operaţii interdependente.

Răspunsul corect este varianta a.

5. Reprezentarea capitalului la societăţile cu răspundere limitată şi individuală (S.R.L.) este dată de:

a) acţiuni;

b) obligaţiuni;

c) aport în natură;

d) părţi sociale;

e) aport în lei.

Răspunsul corect este varianta d.

6. În sens juridic, ecuaţia de echilibru a patrimoniului are următoarea formă:

a) Drepturi + Obligaţii = Bunuri economice;

b) Drepturi = Obligaţii + Bunuri economice;

c) Bunuri economice = Drepturi + Obligaţii;

d) Bunuri economice + Drepturi = Obligaţii;

e) Bunuri economice + Obligaţii = Drepturi.

Răspunsul corect este varianta c.

7. Considerând valoarea bunurilor 100 RON, valoarea drepturilor 70 RON iar valoarea obligaţiilor 30 RON, valoarea patrimoniului net este:

a) 100 RON;

b) 70 RON;

c) 30 RON;

d) 170 RON;

e) 130 RON;

f) 200 RON.

Răspunsul corect este varianta b.

8. Situaţia patrimoniului este descrisă prin prisma raporturilor de proprietate în care se află subiectul de drept, pe baza relaţiei:

a) ACTIVUL = DATORIILE – CAPITALUL PROPRIU;

b) ACTIVUL – DATORIILE = CAPITALUL PROPRIU;

c) DATORIILE = ACTIVUL + CAPITALUL PROPRIU;

d) ACTIVUL + CAPITALUL PROPRIU = DATORIILE.

Răspunsul corect este varianta b.

9. Sistemul dezvoltat este bazat pe.

a) prevederile Directivei a IV-a a CEE;

b) prevederile Directivei a IV-a a CEE şi Standardele Internaţionale de Contabilitate;

c) Standardele Internaţionale de Contabilitate;

d) Reglementările contabile naţionale şi inernaţionale.

Răspunsul corect este varianta b.

10. Sistemul de contabilitate dualist presupune:

a) circuitul contabilităţii financiare şi circuitul contabilităţii interne de gestiune;

b) circuitul contabilităţii financiare sau a contabilităţii de gestiune;

c) numai circuitul contabilităţii financiare;

d) numai circuitul contabilităţii de gestiune.

Răspunsul corect este varianta a.

11. Documentul care atestă înfiinţarea unei societăţi comerciale este:

a) chitanţa;

b) registrul asociaţilor;

c) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;

d) statutul;

e) foaia de vărsământ.

Răspunsul corect este varianta c.

12. La înfiinţarea unui SRL se constituie un capital de 200 RON care este divizat în 20 de părţi sociale. Valoarea nominală a unei părţi sociale va fi:

a) 1 RON/ parte socială;

b) 0,1 RON/ parte socială;

c) 4.000 RON/ parte socială;

d) 10 RON/ parte socială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Financiara.doc

Alte informatii

Modele teste grila licenta 2008 la Facultatea de Stiinte Economice, disciplina Contabilitate financiara