Contabilitate Generala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Generala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Lichiditatea =disponibilităţile in numerar pe o per mai apropiata de timp, după având in vedere obligaţiilor financiare.

Solvabilitate = disponibilitati in numerar pe o per mai îndelungata de timp,având in vedere angajamentele financiare scadente.

Exerciţiul financiar =capacitatea unei firme de a genera lichiditati intr-o anumita perioada de gestiune. Rezulatatul :venituri-cheltuieli=pierdere/profit.

Proprietatea privata 1. inteprindere personala=forma organiz. de exploatare a proprietatii in care o singura persoana participa la constit capit ,o conduce direct si răspunde cu întreaga avere pt obligaţiile asumate.

2. inteprindere sociala=soc comerciala si se constituie prin aportul la capital soc a 2/mai multe persoane.

Soc.comeriala-de producţie de bunuri

-de circulaţie a mărfurilor

-de construcţie si montaj

-exploatari miniere

-prestari servicii in domeniul financiar-bancar

-prestari servicii in transport si asigurări

-prestari si servicii diverse.

Soc. de nume colectiv=obligaţiile soc sunt garantate cu patrimoniul soc si cu răspundere nelimit si solidara a tuturor asociaţiilor.

Soc. simpla=comanditaţi care răspund solidar si nelimit si administrează direct patrimoniul/comanditaţi care răspund pana la valoarea aportului propriu si nu au dreptul de a administra societatea.

Soc. in comandita pe acţiuni=partile comanditarilor sunt separate in acţiuni care repr titluri de valoare negociale.

Soc. de acţiuni=obligaţiile societatii sunt garantate cu patrimoniul societatii iar asociaţii sunt obligaţi sa răspundă in limitele capitalului exprimat in acţiuni.

Soc. cu răspundere limitata=obligaţiile soc sunt garantate de patrimoniul social iar asociaţii in nr limitat răspund in limita partilor lor sociale.

Constit soc comerciale are loc daca întregul capital a fost subscris si fiecare asociat a vărsat in numerar cota stabilita ca aport prin legea soc ,contractul soc ,si statutul soc.

Capital subscris=aportul pe care asociaţii/acţionarii s-au obligat sa îl pună la dispoziţia soc.

Capital nedepus/nevarsat=partea din capital care nu a fost pusa la dispoziţia întreprinderii .

Contractul de soc=forma soc,denumirea,sediul social,obiectul de activitate,durata,mărimea capit,reguli de participare la rezultat,modalit de funcţionare.

Patrim.soc.=bunuri ec materiale si băneşti aduse de asociaţi sau pe care soc le dobândeşte ulterior.

Informarea contabila financiara=pt utiliz externi(investitori,creditări,guvernul,salariaţii,publicul larg)se prezintă sub forma documentelor financiare de sinteza :bilanţ,profit,pierdere,modif capit propriu,fluxuri de trezorerie si note explicative.

Bilanţul=imaginea statica asupra patrimoniului.

Contul de profit si pierdere=rezultatul activităţii desfăşurate.

Situaţia modif capit propriu=modificări survenite in capit propriu de la începutul per de gestiune.

Situaţia flux de trezorerie=evoluţia numerarului la începutul si sfârşitul perioadei.

Princip utiliz ai inf cont:investitori actuali potenţiali,conducerea întreprinderii,creditori comerciali si bancari,clienţi,salariaţi,guvernul,publicul larg.

Trasaturi de baza/principale ale met contab:

1. Dubla reprezentare=reflectarea patrimoniului interrelatiilor ec-soc sub aspectul utiliz bunurilor ec si de proprietate in care se dobândesc aceste bunuri ec.

2. Dubla înregistrate a operaţiunilor ec-financiare=elem patrim se afla in continua mişcare si transformare ramanand intr-un echilibru permanent in cadrul colectivit.

Trasaturi auxiliare ale met contab:

1. inregistrarea cifrica si in expresie valorica a patrimoniului=met contab permite înregistrarea numerica.

2. Inregistrarea operaţiunilor ec-financiare pe baza de doc scrise=met contab permite înregistrarea operaţiunilor ce au ca dovada acte scrise.

Met contab=totalit procedurilor interdependente pe care le foloseşte aceasta in scopul cunoaşterii poziţiei financiare si a performantelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Generala.doc