Contabilitate Manageriala

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Manageriala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Explicati conceptul de contabilitate financiară si contabilitate de gestiune

Contabilitatea financiara denumita si generala ,are rolul de a inregistra tranzactiile intreprinderii cu mediu extern ,pentru determinarea periodica si sintetica a situatiei patrimoniale si financiare.

Contabilitatea de gestiune denumita si contabilitate analitica sau manageriala , are rolul de a servi ca instrument in luarea deciziilor de catre managerii firmei.

Contabilitatea de gestiune este acea ramura a contabilitatii care:

a) inregistreaza in conturi operatiile privind preturile ;

b) inregistreaza in conturi operatiile privind rentabilitatea ;

c)inregistreaza in conturi operatiile privind costurile ;

d) inregistreaza in conturi veniturile şi cheltuielile entitatii;

2. Care este scopul contabilitătii de gestiune?

Evidentierea, calculul, analiza si controlul costurilor, a rezultatelor analitice ale întreprinderii(.descrie circuitul patrimonial intern al întreprinderii, definit de activitatile consumatoare de resurse si producatoare de rezultate).

Scopul contabilitatii de gestiune este:

a) calculatia si analiza costurilor;

b) evidentierea si analiza costurilor;

c) evidentierea, calculatia, analiza si controlul costurilor.

d) nici un raspuns nu este corect;

3. Care sunt obiectivele contabilitătii de gestiune?

Contabilitatea de gestiune are drept obiective principale:

-calculul analitic al costurilor produselor, lucrărilor, serviciilor;

-calculul rezultatelor analitice, prin comparatia dintre costul produselor si pretul de vânzare;

-elaborarea de bugete pe tipuri de activităti (considerat un obiectiv previzional);

-controlul bugetar, explicarea abaterilor înregistrate.

Obiectivele principale ale contabilitatii de gestiune sunt: calcularea analitica (pe feluri, purtatori de costuri, locuri de activitate) a costurilor si rezultatelor, bugetarea interna a activitatii întreprinderii (pe locuri de activitati); controlul de gestiune sau managerial privind costurile prestabilite si abaterile de la aceste costuri

Obiectivele principale ale contabilitatii de gestiune sunt:

A) calculul analitic al costurilor produselor, lucrarilor şi serviciilor;

B) inregistrarea tranzactiilori intreprinderii cu mediul extern pentru determinarea periodica si

sintetica a rezultatului operatiilor efectuate;

C) calculul rezultatelor analitice prin comparatia dintre costul produselor si pretul de vanzare;

D) elaborarea de bugete pe tipuri de activitati;

E) controlul bugetar, explicarea abaterilor inregistrate;

a) A+B+C+D;

b) B+C+D+E;

c) A+B+D+E;

d) A+C+D+E;

4. Care sunt coordonatele costului unitar?

-cheltuielile de productie si de desfacere;

-productia care a generat aceste cheltuieli.

Sfera de cercetare a cheltuielilor de productie si de desfacere cuprinde aspecte legate de:

-metodologia de formare a acestor cheltuieli;

-delimitarea cheltuielilor după natura, destinatia si rolul acestora;

-metodele de calculatie a costurilor.

Coordonatele costului unitar sunt:

a) productia care a generat aceste cheltuieli;

b) cheltuielile de productie si desfacere ;

c) cheltuieli de productie;

d) cheltuieli directe si indirecte;

5. Care este obiectivul fundamental al contabilitătii de gestiune?

îl constituie utilizarea eficientă a resurselor tehnice, financiare si umane, în vederea încadrării rezultatului scontat, la nivelul întreprinderii si al diferitelor subdiviziuni organizatorice ale acesteia, în obiectivele strategice care asigură mentinerea sau perfectionarea caracteristicilor functionale ale întreprinderii – privită ca sistem de productie complex, dinamic –, în conditiile unor costuri competitive

Obiectivul fundamental al contabilităţii de gestiune este:

a. obţinerea unor informaţii exacte, clare, ce permit perfecţionarea caracteristilor funcţionale ale întreprinderii şi elaborarea de previziuni;

b. determinarea unor indicatori de analiză;

c. delimitarea cheltuielilor în variabile şi fixe;

d. elaborarea de costuri previzionale;

e. elaborarea de bugete analitice.

Obiectivul dominant al contabilitatii de gestiune este reprezentat de :

a. determinarea indicatorilor de eficienta ai gestiunii; c. elaborarea bugetelor pe feluri de activitati urmarirea si controlul acestora;

b. calculatia costurilor;

d. punerea la dispozitia conducerii a informatiilor necesare luarii deciziilor;

6. Ce este contabilitatea de gestiune?

Calculatia costurilor pe produse, lucrări, servicii, iar pe de altă parte, măsurarea performantelor unei activităti prin influenta costului.

Contabilitatea de gestiune este acea ramura a contabilitatii care:

a) inregistreaza in conturi operatiile privind preturile;

b) inregistreaza in conturi operatiile privind rentabilitatea;

c) inregistreaza in conturi operatiile privind costurile;

d) inregistreaza in conturi veniturile şi cheltuielile entitatii;

7. Cui sunt destinate informatiile oferite de contabilitatea financiară si contabilitatea de gestiune?

Informatia contabila, pe lânga o utilizare interna de catre management, este destinata utilizatorilor externi definiti de: investitorii de capital, bancherii, angajatii, furnizorii, clientii, guvernul si institutiile sale, precum si publicul. si contabilitatea de gestiune?

Sa furnizeze informatii oportune si exacte, cuprinzând bugete(pe tipuri de bugete), costuri standard, controlul bugetar, bază pentru procesul decizional al întreprinderii,a celor care vizează productia, comericalizarea, pentru a răspunde nevoilor informationale ale managementului

- Fluxul de informatii dintre contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara se refera la:

a. informatii despre trezorerie

b. informatii despre costuri

c. informatii despre terti

d. informatii despre actionari

e. informatii despre provizioane

Contabilatea financiara reda imaginea firmei in exterior iar contabilitatea de gestiune se refera la descrierea proceselor interne in cadrul intreprinderii.

8. Este reglementată contabilitatea de gestiune?

Potrivit normelor contabile care reglementează organizarea si conducerea contabilitătii de gestiune , O.M.F.P.1826/2003 si armonizarea legislatiei cu directivele europene si alinierea la Standardele Internationale de Contabilitate (Ordinul M.F.P. nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate; Ordinul M.F.P. nr. 1752/2005).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Manageriala.doc