Contabilitate Publica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.1. Atributii generale

Casele teritoriale de pensii au urmatoarele atributii principale:

" Înregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, în conditiile legii;

" Încheie contracte de asigurari sociale, potrivit legii;

" Asigura colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;

" Verifica, în conditiile legii, modul de constituire, virare si încasare a contributiei de asigurari sociale pentru declaratiile de asigurare si contractele de asigurare si dispun, dupa caz, masurile care se impun;

" Desfasoara activitate de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora pentru declaratii si contracte de asigurare;

" Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, în conditiile legii;

" Stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;

" Stabilesc si platesc indemnizatii si alte drepturi prevazute în legi speciale, finantate din bugetul de stat, în conditiile legii;

" Emit decizii de recuperare a drepturilor banesti încasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, în conditiile legii;

" Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

" Asigura executia bugetara în profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;

" Realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

" Distribuie persoanelor îndreptatite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

" Rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;

" Asigura reprezentarea intereselor institutiei în fata instantelor de judecata, potrivit legii;

" Întocmesc si înainteaza C.N.P.A.S., potrivit legislatiei în vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat în profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce le-au fost repartizati;

" Numesc conducerea si asigura îndrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;

" Organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;

" Organizeaza si asigura evidenta la nivel national a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;

" Aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care România este parte, precum si ansamblul reglementariloe comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare din domeniul asigurarilor sociale sin alte tari, în limita prevederilor prevazute de lege;

" Gestioneaza baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale la nivel teritorial si asigura caracterul confidential al acestuia;

" Asigura administrarea si gestionarea patrimoniului propriu;

" Îndeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de statutul aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.13/08.01.2004, ori stabilite de presedintele C.N.P.A.S.

1.2. Organe de conducere si atributiile lor

Compartimente de lucru  organigrama

Casele teritoriale de pensii au urmatoarea organigrama - cadru, ordonata de la stânga la dreapta si prezentata mai jos.

DIRECTOR EXECUTIV

- Compartiment audit

- Compartiment juridic contencios si executare silita

- Compartiment informatica

- Compartiment resurse umane

- Compartiment comunicare

- Compartiment de expertiza medicala

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTIA ECONOMICA, EVIDENTA STAGIILOR DE COTIZARE SI GESTIUNEA ARHIVELOR

- Compartiment financiar contabilitate

- Compartiment gestiune bilete de tratament

- Compartiment evidenta stagii de cotizare

- Compartiment arhiva si administrativ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTIA STABILIRI SI EVIDENTA PLATI BENEFICII

- Compartiment stabiliri pensii

- Compartiment stabiliri alte drepturi de asigurari sociale

- Compartiment plati beneficii

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Publica.doc