Contabilitatea Capitalurilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitatea Capitalurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

tuturor datoriilor. Cuprind: aporturile de cap, primele de cap ,rezervele, rez reportat, rez exe fin Capitalul social rep o sursă de finanţare a entităţilor ec, atrasă de laasociaţi sau acţionari, sub formă de aporturi în bani sau în natură, menită să asig o finanţare durabilă a activităţii ec. Cap social se constituie la momentul înfiinţării sau pe parcursul derulării act. Caract: *are o scadenţă nedeterminată, mai mare de un an cu anumite excepţii *remunerarea efectivă a aporturilor asociaţiilor sau acţionarilor poate avea un caracter neregulat de la un exerciţiu financiar la altul, în funcţie de hotărârea adunării generale a acţionarilo*de regulă, costul remunerării cap soc, este inferior altor surse de finanţare alternative(creditele bancare, împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, contracte de leasing., neincluzând dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli accesorii. Conta cap soc (demers teoretico-conceptual şi aplicativ)vizeaza:a. evidenţierea doc ec şi juridice utilizate în cadrul conta b. evaluarea capitalului social c. subsistemul conturilor utilizate pentru conta cap soc d. operaţiuni privind cap soc;

Prime de capital Prima de emisiune1041: se const în cazul capitalizării externe a entităţilor ec prin aporturi în numerar. Cu ocazia emisiunii de noi acţ/PS, prima de emisiune = preţul de emisiune- valoarea nominală a acţ/PS investitorilor. Dpdv ec prima de emisiune este asociată cu acumulările de cap propriu existente la data majorării cap soc asig condiţii de egalitate între vechii şi noii acţionari. Prima de aport1043 se const în cazul capitalizării externe a entităţilor ec prin aporturi constând în bunuri economice (terenuri, construcţii, utilaje, stocuri), determinându-se ca dif între val acestor aporturi şi val nominală a cap soc adus ca aport. Prima de fuziune1042 se const în situaţia concentrării cap mai multor entităţi ec, cu ocazia emisiunii de noi acţ/PS. Se calc ca dif între val bunurilor primite prin fuziune şi sursa cu care a crescut cap soc al societăţii absorbante. Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni1044 se det cu ocazia majorării cap soc prin conversia împrumuturilor obligatare în acţ, ca dif între val nominală a obligaţiunilor şi val acţ. În această situaţie, creditorii obligatari îşi exercită dreptul de conversie a obligaţiunilor în act la scadenţa împrumutului sau la data prevăzută în contract, în condiţiile în care valoarea obligaţiunii este superioară valorii acţiunii emitentului.

105 “Rezerve din reevaluare (P) reflectând rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale şi a altor reevaluări efectuate potrivit legii. 106 ”Rezerve” 1061 “Rezerve legale” se constituie anual potrivit legii comerciale(Legea nr 31/1990 priv sc. din profitul brut al SA,SCA,SRL în prop de cel puţin 5%, până când rezerva legală va atinge o 1/5 din cap soc. Rez nu poate fi utilizată pentru majorarea cap soc şi nici pentru acoperirea pierderilor.1063 “Rezerve statutare sau contractuale” se const din profitul net al tuturor formelor juridice ale soc com. Utilizarea acestor categorii de rezerve se face tot în conformitate cu actele constitutive sau a hotărârilor AGA/A dacă actele constitutive ale soc prevăd acest drept.1064 “Rezerve de valoare justă” fac obiectul, doar a contabilităţii consolidate, în cazul în care se optează pentru evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă. 1065 “Rezerve reprezantând surplusul realizat din reverve din reevaluare”. repr câştigul realizat din rezerva de reevaluare. 1068 “Alte rezerve” neprevăzute de lege sau din actele constitutive, pot fi constituite facultativ, pe seama profitului net, pentru acoperirea pierderilor contabile sau pentru alte scopuri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc